Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

13.5.2002

10. Dny Josefa Zvěřiny 31.5 - 2.6.

Česká křesťanská akademie pořádá každoročně, jako jednu ze svých profilujících akcí „Dny Josefa Zvěřiny“. Jejich hlavním cílem je nabídnout otevřený, přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse.
Témata posledních let byla: Horizontála a vertikála křeťanství - (1997), Současné teologické myšlení (1998) – po oba ročníky, které se konaly v Praze, byl hlavním hostem známý teolog P. Anselm Grün.

Česká a moravská církev 10 let po listopadu 89 bylo tématem 7. ročníku DJZ pořádaných na Velehradě, kde toto téma z pohledu pastorálního teologa pojednal doc. Pavel Ambros a při pódiové diskusi spolu diskutovali prof. Tomáš Halík, doc. Pavel Ambros, SJ, Mons. Jan Graubner, Mgr. Ing. Aleš Opatrný, RNDr. Jaromír Matěna a další hosté . Cenným přínosem byla prezentace výsledků mezinárodního projektu Aufbruch o situaci katolické církve v deseti postkomunistických zemích střední a východní Evropy, v podání dvou významných teologů a sociologů prof. Paula Zulehnera z Vídně a prof. Miklóse Tomky z Budapešti.

V roce 2000 v Hradci Králové bylo tématem „Katolická církev a demokracie kdysi a dnes“.Hlavní referát Křesťané a demokracie přednesl P. Dr. Peter Schallenberg z Dortmundu a prof. DDr. Josef Dolista měl přednášku Demokracie církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny.

Účastníci loňských Dnů Josefa Zvěřiny v Hejnicích , jejichž tématem bylo „ Naše církev na prahu 21. století“, se zamýšleli nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě „Gaudium et spes“, jaké výzvy pro pastoraci církve klade současné sekularizované prostředí. Přednášel prof. Eberhard Tiefensee – Pastorace v sekularizované společnosti – výzva pro církev.V pracovních skupinkách se diskutovalo také o zkušenostech z práce sněmovních kroužků.


Jubilejní desátý ročník se bude konat 31.5 - 2.6. 2002 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 s hlavním tématem „Křesťané v občanské společnosti“ Chceme se zaměřit především na působení církve ve veřejném prostoru, na priority a podobu její služby soudobé společnosti a otázky integrace do EU. Přednášet budou mj. prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a Mons. Dr. Josef Homeyer, biskup z Hildesheimu, který je zodpovědný za sociální otázky v Německé biskupské konferenci. ….Významný prostor bude věnován i diskusím v pracovních skupinách.

***

www info a přihláška zde


***

DNY JOSEFA ZVĚŘINY
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha – Dejvice
31. 5. – 2. 6. 2002


(předběžný) PROGRAM


PÁTEK 31. KVĚTNA

Od 15.00 Prezence účastníků
18.00 – 19.00 Mše svatá
19.00 – 20.30 Prof. Tomáš Halík: „Náboženství a politika očima sociologie“
přednáška s diskusí
SOBOTA 1. ČERVNA

08.30 – 10.00 Přednáška (v jednání)
10.00 – 10.30 Přestávka na občerstvení
10.30 – 12.00 Mons. Dr. Josef Homeyer: „Politická diakonie církve“
přednáška s diskusí
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 17.30 Diskuse v pracovních skupinách nad tématy přednášek
19.00 – 21.00 Panelová diskuse s moderátory pracovních skupin
od 21.00 Hudební osvěžení
NEDĚLE 2. ČERVNA

8.00 – 19.00 Mše sv. (celebruje kardinál Miloslav Vlk)
9.30 – 12.00 Panelová diskuse s odborníky
Závěr

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.