Nesmíme se nikdy mstít za utrpěnou urážku, byť by byla sebevíce ponižující. - archiv citátů

26.1.2011

Benedikt XVI.: Evangelizace je nejcennější služba církve lidstvu

Vatikán. Církev se nesmí uzavírat sama do sebe, ale hlásat evangelium všem národům, to je výzva Benedikta XVI. v právě zveřejněném poselství ke Světovému dni misií, který se bude slavit 23. října. Papež připomíná, že evangelizace je podstatným rozměrem Církve, a v době sekularizace, která mnohé vede k životu, jako by Bůh neexistoval, je ještě naléhavějším úkolem než dříve.
Papež také zdůraznil, že misijní působení musí být vždy doprovázeno solidaritou k nejpotřebnějším. Evangelium nepatří výlučně tomu, kdo ho přijal, ale je to dar, dobrá zpráva určená ke sdílení. Světový den misií připomíná, že každý pokřtěný je povolaný šířit dobrou zprávu. Je to dokonce ta nejcennější služba, kterou Církev může poskytnout lidstvu a každému jednotlivému člověku „hledajícímu hluboké důvody“ své vlastní existence. Úkol přinášet evangelium, píše papež, „nikdy neztratil svou naléhavost“ a my nemůžeme zůstat klidní, pomyslíme-li na to, že po dvou tisíci letech ještě existují národy, které neznají Krista a dosud neslyšely jeho poselství naděje“.

V textu poselství ke Světovému dni misií papež také konstatuje, že se „rozšiřuje zástup těch, kteří evangelium již slyšeli a přesto na něj zapomněli a opustili ho,“ a kteří v Církvi nevidí své místo. „Také v tradičně křesťanské společnosti“, jsou dnes mnohá prostředí, která se uzavírají před slovem víry.
Papež označil „imperativní relativismus“ za příčinu oněch „změn, které vedou k životnímu stylu a mentalitě, které odhlížejí od evangelního poselství a vedou k jednání jakoby Bůh neexistoval“; k mentalitě, která vyzdvihuje „hledání blahobytu, snadný výdělek, kariéru a úspěch jako cíl života, i za cenu ztráty morálních hodnot. Odtud plyne nutnost, aby všichni věřící odpovídali na misijní povolání. Pro život Církve je to odpověď zásadní. Evangelizační dílo je pro církev podstatné a nemůže být považováno jen za „jednu z mnoha pastoračních aktivit“.

Benedikt XVI. v poselství cituje také Pavla VI., když zdůrazňuje, že misijní duch klade zvláštní důraz na solidaritu. „Je nepřijatelné“, píše papež, „aby se při evangelizaci zanedbával lidský rozvoj, spravedlnost, osvobození od všech forem útlaku, samozřejmě vždy s ohledem na autonomii politické sféry.“ A dodává, že „nestarat se o pozemské problémy lidstva by znamenalo zapomenout na evangelní lekci o lásce k trpícímu bližnímu, který je v nouzi“. Kéž Světový den misií oživí v každém přání kráčet vstříc lidstvu a přinášet všem Krista.

***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu

***

Další texty k tématu evangelizace naleznete zde

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 27.6.

Gn 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

Komentář k Gn 13,2.5-18: Abrám řeší velkoryse konflikt: nechává Lota, aby si sám vybral, třeba i úrodnější krajinu. Když i já ustoupím druhému, Bůh mi dá víc…

Zdroj: Nedělní liturgie