Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

4.10.2003, Jan Balík

Biskupové zaslali dopis mladým lidem ohledně dobrovolné služby

Na přelomu září a října se četl v katolických kostelích osobní dopis biskupů mladým lidem, ve kterém je zvou k dobrovolné službě ve farnostech.
Praha: Projekt dlouhodobé dobrovolné služby, který si postupně razí svou cestu ve společnosti, nabízí i církvi mnoho nových možností. Dobrovolníci tak mohou prožít část svého života ve službě dětem, mládeži, nemocným a starým lidem v jednotlivých farnostech. První zkušební rok skončil o letošních prázdninách. Skupina šesti mladých lidí prožila jeden rok na dvou farách, kde spolupracovali s místními kněžími. Hodnocení okolí i jich samotných je velmi pozitivní.

V dobrovolné službě lze spatřovat velkou šanci. Je to nový, u nás ještě nepříliš známý způsob angažovanosti, proto se v těchto dnech biskupové obrátili svými osobními dopisy na mladé lidi. Dopisy byly čteny při nedělních bohoslužbách.

Českobudějovický biskup Jiří Paďour, zodpovědný za Sekci pro mládež České biskupské konference (ČBK), která celý projekt moderuje, píše: "Věnovat rok Kristu a svým bližním znamená věnovat rok svého života službě pro Krále, který dává královskou odměnu. S důvěrou se na vás, mladí přátelé, obracím a vyzývám vás, abyste se nebáli nabídnout svůj čas, své síly a schopnosti pro dobrovolnou službu v našich farnostech."

Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, který měl minulý rok dobrovolníky v jedné farnosti své diecéze, jim nejprve poděkoval: "Chci vyjádřit vděčnost za jejich velkorysost, s jakou odpověděli na prosbu nás biskupů před dvěma lety. Nezištnost a velkorysost! To dnes skutečně nejsou běžné vlastnosti. Kdo by se jimi měl zvláště vyznačovat než křesťané?" Pak mladé lidi vyzývá: "Chci se nyní obrátit především na vás, kteří máte veliký dar mládí. Najdete v sobě ochotu a odvahu odpovědět na Boží volání ke službě ve farnostech?" V závěru dopisu se obrací i na rodiče: "Doufám, že vaši rodiče a přátelé vás povzbudí a doprovodí dobrým slovem a především modlitbou, abyste nezaváhali, jestliže vás Pán zavolá."

Dobrovolníkem se může stát věřící mladý člověk, kterému je nejméně 18 let a rozhodne se na rok přerušit své zaměstnání nebo školu. Takto získaný čas věnuje zdarma organizované službě potřebným lidem a službě Bohu. Příprava zájemců je roční. Začíná vždy na podzim a koná se pravidelně jeden víkend v měsíci. Závěrečné soustředění probíhá o následujících prázdninách. Po něm jsou vybraní dobrovolníci rozesláni po skupinkách do farností na dobu jednoho roku. V rámci roční přípravy a roku služby absolvují i Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK. Dobrovolník má hrazeno sociální a zdravotní pojištění, ubytování a stravu a dostává malé kapesné.

Noví zájemci se mohou přihlásit během měsíce října na diecézních centrech pro mládež nebo přímo na Sekci pro mládež ČBK; tel: 220 181 753; mailto:mladez@cirkev.cz.
Podrobné informace na http://www.signaly.cz.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Autor: Jan Balík

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali bychom dnes Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nástupců apoštolů jsme dnes opravdu zdokonalili k nepřekonání…

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.