Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

2.10.2008

Celostátní setkání animátorů seniorů – Hradec Králové 20. – 21. 11. 2008

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na III. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni, které se koná ve dnech 20. – 21. 11. 2008 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.
Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé ČR, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají. Cílem akce je povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory a posílení vědomí, že senioři mají svoje nezastupitelné místo ve společnosti i v církvi. Program sestává z odborných přednášek, mší sv. s biskupy, diskuze, sdílení, rytmické adorace, výměny zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách), benefičního koncertu, předprogramu Moses a je také doplněn slosováním o knižní ceny. Již druhým rokem má setkání mezinárodní zastoupení z řad přednášejících. Pro tento ročník bylo zvoleno motto: „Staň se požehnáním!“ (Gn 12,2). Záštitu nad akcí převzal, tak jako v roce minulém, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., nově také hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu.
Program setkání je následující:

čtvrtek 20. 11.

8:30 – 9:45 – příjezd a registrace účastníků
9:15 – 9:45 – Moses – MOdlitba animátorů za SEniory a Službu v rámci předprogramu (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
10:00 – slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie) – hlavní celebrant a kazatel Mons. Josef Hrdlička, úvodní slovo Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.
11:15 – 12:30 – oběd
12:45 – 13:30 – prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr: „Proč a jak se vzdělávat ve vyšším věku“
13:30 – 13:45 – přestávka
13:45 – 14:30 – doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.: „Ageismus“
14:30 – 14:45 – přestávka
14:45 – 15:30 – Lucia Faltin, MA: „Senioři a židovsko-křesťanské vztahy v současné společnosti: Výzva?“
15:30 – 16:15 – přestávka (ubytování účastníků)
16:15 – 17:15 – diskuze a sdílení
17:30 – 18:00 – rytmická adorace
18:15 – 19:15 – večeře
19:30 – 20:30 – benefiční koncert Evy Pilarové (výtěžek bude věnován na projekt Diecézní charity Hradec Králové "Domky pro chudé" v Indii)pátek 21. 11.

9:15 – 10:00 – PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Duchovní rozměr života seniorů“
10:00 – 10:15 – přestávka
10:15 – 11:00 – prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: „Moudrost ve stáří“
11:30 – oběd
13:00 – výměna zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách – vedou vedoucí center nebo farností)
15:00 – závěrečná mše sv. (katedrála Svatého Ducha) – hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Dominik Duka OP
Uzávěrky přihlášek a plateb:

1) 6. 11. 2008 – pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
2) 13. 11. 2008 – pro ty, kteří přihlašují pouze účast, se stravou i bez stravy.
Informace, přihlášky, objednávky plakátu:

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz; www.animatori.cz (aktuality, základní informace, on-line přihláška,...)
Skype: animatori-CR


Na výše uvedených kontaktech lze také objednat sborník ze setkání v roce 2007.


[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...