Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

4. 2. 2004

Co se skrývá pod názvem Svatojánská kolej?

Co jsou svatojánští broučci, nebo svatojánská noc možná víte, ale co je to Svatojánská kolej? Více se dozvíte v následujícím rozhovoru s Michaelem Němečkem, spirituálem Svatojánské koleje.
Co je to Svatojánská kolej?

Jde o Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Není to tedy ?pouze? kolej, jak jsme zvyklí nazývat ubytovnu pro studenty. Název kolej byl zvolen více s ohledem na anglické školy typu ?college?, kde studenti zároveň studují i bydlí.Proč zrovna ve Svatém Janu pod Skalou?

Je to místo, které má již skoro sto let učitelskou tradici. V prvních desetiletích 20. století zde totiž byl učitelský ústav, který založila kongregace Školských bratrů. Navíc ve Svatém Janu pod Skalou je jedinečné prostředí, které byste v Čechách asi nikde jinde nenalezli.V čem je tedy toto místo jedinečné?

Příroda si v tomto údolí loděnického potoka doslova pohrála s krasovými skalními útvary, a tak vzniklo uzounké údolí obklopené vysokými skalními štíty. Do tohoto místa se v 9. století uchýlil podle legend poustevník sv. Ivan. Na tuto poustevnickou tradici záhy navázali benediktinští bratři z ostrova u Davle. Ti zde také založili klášter. Neblaze do dějin tohoto místa zasáhl Josef II. a později komunistická vláda. Tedy na tomto nepatrném kousku naší země lze sledovat celé naše dějiny.Jaké jsou na škole formy studia?

Denní forma pro ty, kdo po ukončení střední školy chtějí pokračovat ve vzdělávání. Dálková forma studia pro všechny pedagogy, kteří již působí v praxi a chtějí si doplnit kvalifikaci.Co se konkrétně vyučuje?

Vše, co musí pedagog znát. Kromě pedagogiky či psychologie se naše škola zaměřuje na výuku teologických předmětů tak, aby absolvent měl základy dogmatiky, biblistiky či morálky a tak uměl předávat dětem víru založenou na solidním základě.
Kromě toho také klademe velký důraz na praktické předměty (výtvarná, hudební a pracovní výchova). V neposlední řadě také věnujeme značnou pozornost ekologii.Pro koho je škola určena a pro koho naopak ne?

Studium ve Svatojánské koleji je zaměřeno na výchovu křesťanských pedagogů! Po roce 1989 se začalo obnovovat církevní školství a tehdy se ukázalo, že ve školství chybí křesťansky vzdělaní a zformovaní učitelé. To byl tedy důvod vzniku naší školy.
Škola svým zaměřením je vhodná pro všechny učitele a učitelky, kteří chtějí působit v mateřských školách nebo jako vychovatelé v nejrůznějších zařízeních. Naše perspektivy sahají i dále na první stupeň základních škol. V současné době hledáme možnost, jak umožnit našim studentům získat bakalářský titul a tím vysokoškolské vzdělání.Čím je škola a učební program zajímavý, výjimečný oproti jiným školám?

Asi málokde najdete spojení teoretické a praktické výuky (snažíme se nepředávat jen teorii, ale připravujeme studenty také v metodice a nabízíme formou seminářů mnoho alternativních metod výuky).Jak se absolventi školy uplatňují?

Uplatnění našich studentů je překvapivě široké. Od mateřských škol přes různá centra volného času až k sociální práci mezi romskými dětmi či mentálně postiženými. Výjimku netvoří ani absolventi, kteří nastoupili jako pastorační pracovníci v některé z farností v Čechách či na Moravě.Kdo je zřizovatelem školy?

Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.Jak je to se školným?

Dnes je již naprosto běžné, že se ve většině vyšších škol platí školné. U nás jde spíš o nižší částku ve srovnání s ostatními VOŠ. Platí se 500 Kč měsíčně.Říkal jste, že v koleji lze bydlet. Za jakých podmínek?

Ano, bydlet zde lze! Je to dokonce jakýsi prvotní záměr, aby studenti mohli ve škole zároveň bydlet i studovat. Vzniká tím jedinečná příležitost zažít kolektiv lidí, mezi nimiž je řada praktikujících věřících křesťanů. Myslím, že to je také jedna z výjimek, kterou sotva jinde potkáte.Je možné školu nějak podporovat? Jak konkrétně?

Podpora je pro nás skutečně důležitá. A to jak hmotná tak také duchovní. Původní záměr vytvořit v naší zemi školu připravující křesťanské učitele není vůbec jednoduché realizovat. Mnoho věcí stojí a padá s penězi, ale také mnoho záleží na kvalitních lidech. Prostředky se snažíme získávat organizováním různých víkendů, seminářů a v době prázdnin i ubytováním.
Ve Svatém Janu působí několik organizací, které mají rozdílné zaměření činnosti. Návštěvníci tohoto místa často rádi přispějí na chátrající kostel, ale je nám trochu líto, že si nevšimnou školy stojící hned vedle. Pokud by nám někdo z čtenářů chtěl pomoci, pak nejlépe účastí na některé z našich akcí nebo při návštěvě školy.Pořádá škola nějaké akce, aktivity pro veřejnost?

Ano, jak jsem již uvedl pořádáme vzdělávací akce pro učitele, přednášky z ekologie, kulturní akce (například v prosinci zde byly dva koncerty nebo výstava vánocemi motivovaných ručních prací).Je možné školu navštívit?

Ano, v letošním roce budou dny otevřených dveří (především pro zájemce o studium) ve dnech: 9. 2.; 16. 3. a 14. 4. vždy od 8:30 do 16:00 nebo po předchozí domluvě i v jiných termínech.Podělil byste se s námi ještě o nějaké zajímavosti, případně ?špeky??

Největší ?špek? vám nemohu popsat. Ten se totiž dá pouze zažít. Je to okamžik, který známe již z řady případů. Totiž moment, kdy před vašima očima z mnohdy nejistého nově příchozího člověka vyroste člověk zralý a dospělý. Nelze to slovy popsat, ale přál bych vám zažít některé předávání diplomů absolventům. To je chvíle, kdy slzí studenti i kantoři. Důkazem jsou nám mnozí absolventi, kteří se i přes značnou vzdálenost do školy znovu a znovu rádi vrací.Jak lze školu kontaktovat?

Tel.: 311 672 461,
e-mail: info@svatojanskakolej.cz,
webové stránky: www.svatojanskakolej.czDěkuji za rozhovor


****

Převzato ze Zpravodaje Arcidiecéze pražské

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 10.

Iz 45,1.4-6; Žalm 96; 1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

V textech 21.–25. kapitoly Matoušova evangelia jde o všechno. Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá žádný čas na vysvětlování. Ježíš tedy velmi ostře usvědčuje tyto „vzorné“ věřící, kteří jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný prorok, z jejich pokrytectví. Sami se považují za čisté před Bohem. A právě tito lidé ukazují před zástupem, že jejich vzorné plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největším přikázání. Vždyť žádný Izraelita nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete, protože to bylo považováno za modloslužbu. Proto si Ježíš vyžádá denár od nich a nikoli od někoho z učedníků ani ho nevytáhne z vlastní kapsy. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plnění Tóry nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkony naší víry děláme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2017) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Koncert na smrtelné posteli

Koncert na smrtelné posteli
(16. 10. 2017) Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy....

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola