Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

15.9.2003

David Wilkerson navštívil Prahu

Světoznámý kazatel a evangelizátor David Wilkerson přijel do Prahy na konferenci s názvem "Zpět k první lásce", která se konala ve dnech 11.-13.9. ve sportovní hale Sky Club Brumlovka.
Praha: David Wilkerson je spojován především s prací mezi drogově závislými mladými lidmi. Počátky této činnosti popsal v knize "Dýka a kříž", která se stala bestsellerem i mezi křesťany v bývalém komunistickém Československu. Dnes již nikdo nespočítá, kolik výtisků této knihy bylo v Čechách a na Slovensku tajně distribuováno.

Práce mezi mladými narkomany začala v roce 1958 a dnes je všeobecně známa jako Teen Challenge. Podstata této služby spočívala v praktické pomoci mladým lidem, v kontaktu s gangy žijícími na ulici, většinou v ghettech New Yorku, v kázání a šíření evangelia. Přestože zpočátku mnozí považovali tuto činnost za bláznovství, dnes už o její úspěšnosti a významu pochybuje málokdo. Teen Challenge se rozrostlo na 146 denních center pro rehabilitaci drogově závislých jen ve USA a 175 center v dalších více než 100 zemích, mezi nimiž je dnes i Česká republika.

David Wilkerson navštívil Prahu v rámci konference "Zpět k první lásce", která je určena zejména duchovním a laickým pracovníkům v církvích. Jednoduchost Wilkersonova kázání a jednoznačné zaměření na osobu a dílo Ježíše Krista mu otevírá dveře do různých křesťanských denominací.

Večery 12. a 13.9. byly otevřeny pro veřejnost, vždy od 19.00 hodin. Šlo o první návštěvu Wilkersona v České republice. Pořadatelem je Apoštolská církev, na přípravě se podíleli také věřící z dalších křesťanských církví.

Informace a kontakty: pastor Martin Moldan, vedoucí přípravného výboru; mobil: 603 174 842; e-mail: ekklesia@volny.cz; www.konferencewilkerson.cz nebo www.davidwilkerson.org.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...