Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

7.3.2003

Divadelní scénky a hry (nejen) s křesťanskou tématikou k dispozici na webu

Databáze divadelních her a scének vznikala v průběhu roku 2000. Tenkrát jsme si říkali: Není to škoda, když se vymyslí krásná scénka, jednou dvakrát se někde předvede a pak navždycky zapadne? Začali jsme tedy pomocí inzerátů shánět scénky křesťanského původu, něco jsme měli z vlastních zdrojů a postupně se nám vytvářela slušná sbírka.
Původně jsme ji chtěli vydat v tištěné podobě, jenže když jsme zjistili, kolik problémů by to přineslo, jednoznačně zvítězilo umístění na internetu. O jeho výhodách je téměř zbytečné hovořit: vyšší okruh "čtenářů", žádné náklady, možnost neustálé a okamžité aktualizace, možnost stahování souborů atd. Po zveřejnění stránek jsme zaznamenali mnoho dobrých ohlasů, přicházely i nové scénky.

Teď se stránky dočkaly i nové, mnohem profesionálnější podoby, rozšířil se počet rubrik (audiozáznamy her, o divadelních souborech). Rádi bychom, aby stránky sloužily jako zdroj dobrých her pro režiséry, poskytovaly prostor nadějným autorům a umožnily amatérským souborům dát o sobě vědět druhým.

Jan Kafka a spolupracovníci

www.sweb.cz/divadelnihry

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...