Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

3.5.2006

Jarní kulturně duchovní slavnosti

evangelizace v centru Prahy 2 - ohlédnutí
Jak se již začíná stávat tradicí, bylo poslední březnový týden i letos náměstí Míru v Praze před kostelem sv. Ludmily prostorem pro tzv. „Jarní kulturně duchovní slavnosti“. Tuto akci pořádalo opět Misijní centrum AP (MC AP) a komunita Chemin Neuf (CCN). Od pondělí 27. dubna do pátku 31. dubna mezi 15. a 18. hodinou se na pódiu na náměstí střídala hudební produkce několika žánrově rozličných skupin s divadelními scénkami zaměřenými na základní poselství evangelia a tancem. Součástí programu bylo slovo zaměřené na lidské hodnoty, smysl života, existenci Boha, společenství církve.
Někteří z nás se podělili i o prožitky ze svého života, o své starosti a trápení, ale především o radost a naději, kterou jim dává jejich život s Bohem. Duchovním slovem provázel společně se mnou (Kamil Novák, kněz, odpovědný MC AP, člen CCN) i můj dlouholetý přítel, farář Evangelické církve metodistické, Daniel Hottmar z Kladna. Mimo tento program probíhaly na náměstí dílny pro děti plné různých atrakcí (malování na chodník, hry zručnosti, aj.). Hned vedle pódia byla instalována malá expozice tvorby dětí z mateřské školy a fotografií amatérských umělců. Tématem výstavy byl život člověka, rodiny, lidského společenství. Bylo také možno se občerstvit v našem stánku, kde zároveň byly k dispozici i informace o různých sociálně duchovních programech. Všechny tyto aktivity, společně s jarním počasím, tvořily atmosféru, která zvala k tomu, aby se lidé procházející náměstím zastavili, poslechli si a podívali se na to, co se na náměstí děje. Tato příležitost k zastavení mohla lidem pomoci k tomu, aby se zamysleli nad životem, nad hodnotami, které jsou pro ně důležité nebo si jen jednoduše odpočinuli uprostřed dne. Protože lidé často setrvávali, bylo občas možné s nimi mluvit o životě a případně i o Bohu.

Odpolední programy byly vyvrcholením nejen technické, ale i naší každodenní duchovní přípravy.
Večery byly věnovány buď naší společné modlitbě chval a přímluv, nebol tzv. „otevřeným večerům“, které se odehrávaly v kostele sv. Ludmily ve čtvrtek a v kostele sv. Apolináře v pondělí a v pátek. Otevřené večery byly setkáním v užším společenství lidí, kteří využili pozvání a odhodlali se vstoupit do prostoru kostela. Zde jsme jim chtěli nabídnout nejen hlubší kulturní zážitek, ale také prostor k prohloubení toho, co zaslechli na náměstí o Bohu a o životě s Ním. Součástí večerního programu byl vždy koncert. Vystoupil zde dětský pěvecký sbor MOTÝLI ze Šumperka, sbor BESHARMONIE , křesťanská skupina CHAD (skupina chval a díků). Kromě koncertu mohli lidé shlédnout audiovizuální projekci nebo divadelní představení, ale také slyšet svědectví o životě s Bohem a průvodní slovo, které bylo prostorem pro přiblížení křesťanské radostné zvěsti lidem. Večery byly zakončeny modlitbou za poznání Boha a přijetí Ježíše Krista do svého života. Na konci programu byl prostor pro případný osobní rozhovor o životě, o Bohu.

Těší nás, že byly letos „Jarní kulturně duchovní slavnosti“ podpořeny i ze strany Městské části Prahy 2. Příští rok, zhruba ve stejném termínu, bychom tento týden rádi zopakovali a určitě budeme opět potřebovat pomoc každého, kdo nese v srdci základní křesťanské povolání ke zvěstování radostné noviny všemu stvoření.
P. Kamil Novák

Na pořádání „Jarních kulturně duchovních slavností“ se finančně podíleli:
Městská část Prahy 2
Arcibiskupství pražské
Institut Chemin Neuf
Nakladatelství Doron
Děkujeme.

Zároveň velmi děkujeme všem, kdo se společně s námi podíleli na programu, zejména:
Jaroslavu Trejbalovi, který se staral o ozvučení programu na náměstí i všech večerních programů;
kapelám a pěveckým sborům – dětskému pěveckému sboru MOTÝLI ze Šumperka, vokálním souborům GESHEM a PĚTNÍK, křesťanské kapele DIMENZE, sboru BESHARMONIE, skupině CHAD;
společenství řeckokatolické mládeže, které se s námi všestranně podílelo na programu těchto dní a také připravilo pod vedením Miloslava Machoně divadelní představení „Muž, který sázel stromy“;
všem ostatním, kteří věnovali svůj čas, chuť a energii.

Kdo by se rád jakýmkoli způsobem podílel na podobné akci příští rok, ať nás kontaktuje na adrese:

Misijní centrum Arcibiskupství pražského
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
Tel./fax: 224 920 598
mail@misie.cz
P. Kamil Novák
(tel.: 774 241 991; e-mail: k1000@quick.cz)

http://www.chemin-neuf.cz ; http://www.misie.cz


***

Zde naleznete článek o evangelizaci z roku 2007 a malou fotogalerii

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 9.

Iz 55,6-9; Žalm 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku