Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

19.10.2001

KENVELO - SLEVA 15%

Vážení,
rád bych Vás krátce informoval o velmi důležité akci, která právě probíhá. V Praze je docela úspěšná, ale v jiných městech zatím moc ne. Proto pokud Vás osloví moc Vás prosím o mediální pomoc. Od 1. do 31. října tohoto roku probíhá akce na kterou se podnítila Společnost křesťanů a Židů (www.etf.cuni.cz/skz). Té se podařilo spojit komerční firmu KENVELO (www.kenvelo.cz), která se zabývá prodejem oblečení (majitelé jsou izraelci), a humanitární organizaci ADRA (www.adra.cz), která se zabývá humanitární pomocí v zemích postižených chudobou, hladem, válkou, nebo živelnými pohromami (jedná se o křesťanskou organizaci).
Firma KENVELO, která má v České republice kolem 60 obchodů a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, se nabídla, že poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Lidé, kteří si při tom něco koupí, ještě dostanou v tomto měsíci slevu na zboží 15%.

Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude toto oblečení shromažďovat a následně lisovat do balíků, ty budou označeny piktogramy (malé dítě, žena, muž atd.) a odváženy do zemí, kde je oblečení třeba. Je všeobecně známo, že např. na Ukrajinu je možné posílat každý týden plný kamion věcí, nebo to, že se současná situace kolem války proti terorismu se vyhrocuje v humanitární katastrofu.

Myslím si, že podobné aktivity jsou pravou odpovědí na situaci, která se právě ve světě děje.

Předem Vám velmi děkuji za Vaši pomoc,
se srdečným pozdravem a přáním pokoje a požehnání


Mgr. Robert Řehák
předseda Společnosti křesťanů a Židů
http://www.etf.cuni.cz/skz
e-mail: skz_scj@yahoo.com

V Praze dne 19. řína 2001


[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...