Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

22.2.2001, Petr Kolář

Kardinálové

Kardinálové byli původně duchovní, pečující o některý z hlavních kostelů v Římě a okolí. Výraz "kardinál" je odvozen od latinského cardo neboli čep dveří, kolem kterého se všechno otáčí. V přeneseném významu se tak označuje stěžejní bod a také mužové na důležitém místě.
Ve 12. století jich bylo 47, z toho 7 biskupů, 28 kněží a 12 jáhnů a byli to papežovi rádci a spolupracovníci. Papež Alexander III. jim tehdy přiřknul výlučné právo volit papeže a od té doby je jejich význam v církvi spojován především s touto funkcí. Prvním logickým důsledkem bylo rozšíření kardinálského kolegia o biskupy, kněze a jáhny z jiných zemí, potom byli postupně pověřováni vedením římské církevní administrativy, pozdějších kongregací a tyto úkoly nabyly časem větší váhy, než jejich biskupská, kněžská nebo jáhenská svěcení. Počet kardinálů byl ke konci středověku omezen na 52, často ale klesal na méně než polovinu tohoto počtu. Od 16. století byl zvýšen na 70 a teprve Jan XXIII. tento počet překročil. Po jmenování nových 44 kardinálů je dosaženo historicky nejvyššího počtu a také nebývale mezinárodního charakteru kardinálského kolegia. Nepřímo tu působí také kvalita a rychlost dnešních prostředků společenské komunikace: Před vynálezem telegrafu by nebylo mělo valného smyslu jmenovat kardinály někde v Indii nebo v rovníkové Africe, protože jejich svolání k volbě bylo z čistě technických důvodů prakticky neproveditelné.

Jan Pavel II. si je jistě dobře vědom toho, že právě jmenoval řadu volitelů svého nástupce, byla to pro něj osobně jistě pohnutá chvíle. Nemohl přitom nemyslet na profil budoucího papeže, na svou odpovědnost za jeho volbu a jistě jmenoval do sboru kardinálů muže, o nichž je přesvědčen, že ji zajistí. Novináři právem berou pod lupu jejich životopisy a důležité momenty z jejich života. Mnozí uvažují dokonce už i nad jménem budoucího papeže, které jistě napoví něco o jeho programu. Jan Pavel II. se svým jménem přihlásil jak ke koncilnímu dílu Jana XXIII., tak k apoštolátu Pavla VI. za hranicemi katolické církve.

Při všech spekulacích i úvahách je nicméně dobré nezapomínat, že současným papežem je nadále Jan Pavel II. a že plánuje na letošní rok řadu cest, například na Ukrajinu a do Arménie. A je docela dobře možné, že než dojde k novému konkláve a volbě nového papeže, zažijeme ještě lecjaké překvapení, na která je pontifikát polského papeže tak bohatý.


Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 21. února 2001

Autor: Petr Kolář

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 23.9.

1 Tim 6,13-16; Lk 8,4-15

Komentář k Lk 8,4-15: Mohu si být jist, že Boží slovo, nad kterým se dnes zastavím, padlo do dobré půdy? Zbývá totiž to nejdůležitější: s trpělivostí přinášet užitek!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku