Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

19.6.2002

Litoměřice končí !

Po několika desítkách let již nebudou Litoměřice líhní budoucích kněží.
Školní rok 2001-02 v Teologickém konviktu (TK) v Litoměřicích bude zakončen ve čtvrtek 20.6. v 17.00 hodin slavnostní mší na poděkování (Te Deum) v katedrále sv. Štěpána.
Školní rok zakončí 30 absolventů. Od příštího školního roku bude TK přemístěn do Olomouce.

Teologický konvikt (TK) je jednoletý přípravný ročník určený k úvodní formaci kandidátů římskokatolického kněžství. Náplní ročníku je duchovní příprava, prohloubení znalostí Písma svatého, základů víry, seznámení se s duchovní literaturou, společné prožívání liturgického roku, studium latiny, společný život atd. Velký důraz je kladen na čas ke společné i osobní modlitbě a meditaci.

TK byl zřízen díky politickým změnám v naší společnosti v roce 1990. Letos se tedy jedná o 12. ročník, a zároveň poslední ročník v Litoměřicích, protože od nastávajícího školního roku 2002-03 bude TK přemístěn do Olomouce, do budovy Arcibiskupského kněžského semináře. O přemístění do Olomouce rozhodli biskupové České biskupské konference na svém plenárním zasedání 17.4.2002 v Hejnicích, především z ekonomických důvodů.

Jde o historický okamžik pro život církve v českých zemích, když v Litoměřicích končí svou činnost zařízení, které bylo od roku 1953 - téměř půl století - místem formace generací téměř všech oficiálně vysvěcených současných kněží naší republiky. V letech 1953-90 (s výjimkou 3 ročníků moravských kněží, kteří mohli prožít roky přípravy v Olomouci v letech 1968-74) byl litoměřický kněžský seminář jediným v Čechách a na Moravě. Také téměř všichni současní biskupové jím prošli. Od roku 1990 pokračoval v tradici kněžské formace v Litoměřicích právě TK - opět jediné zařízení tohoto druhu pro celou republiku. Za 12 let své existence zde formaci absolvovalo 628 kandidátů, z nichž asi polovina se stala kněžími.
Působení kněžského semináře mělo velký význam pro život církve v diaspoře severních Čech. Bohoslovci sehráli významnou roli ve zlomových dnech závěru roku 1989. Bez jejich podpory, coby vysokoškolských studentů, by se těžko dostávaly ke slovu demokratické síly na Litoměřicku.

Svou historickou roli v životě farnosti sehrál TK, když se kolem pravidelné nedělní mše v litoměřické katedrále, připravované a vedené představenými a studenty TK, formovala především mladší generace litoměřické farnosti. Představení TK se nemalou měrou podíleli na pastoraci ve městě i na mnohých místech diecéze, především sloužením bohoslužeb tam, kde chybějí místní kněží. Proto odchod TK pociťují litoměřičtí farníci i lidé z okolí jako ztrátu.***

Zpráva se svolením převzata ze serveru TS ČBK: tisk.cirkev.cz

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.