Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

18.7.2005

MISIJNÍ a EVANGELIZAČNÍ SEMINÁŘ v Králíkách

u redemptoristů 23.-25. 8. 2005
Milí přátelé z řad kněží, řeholních, laických a farních společenství, přijměte, prosím, pozvání od kongregace redemptoristů (www.cssr.cz) na malý MISIJNÍ a EVANGELIZAČNÍ SEMINÁŘ, který se uskuteční ve dnech 23.-25.8.2005 na Hoře Matky Boží v Králíkách. Tato iniciativa se koná pod záštitou provinciála redemptoristů, P. Stanislava Přibyla CSsR a má posloužit především jako informační a poznávací setkání všem, kdo se zajímají o misijní či evangelizační aktivity církve v naší současné české společnosti.
My, redemptoristé - lidoví misionáři, faráři, exercitátoři a duchovní správci různých poutních míst, bychom Vám rádi v rámci semináře přiblížili svoji „missio“, poslání, které se snažíme postupně v naší republice naplňovat. Zároveň bychom se chtěli zorientovat v tom, co na poli evangelizace, jakož i duchovní obnovy samotných věřících, dělají jiní: např. diecézní kněží, tradiční misijní a kazatelské řeholní řády, laická křesťanská společenství, různá hnutí v církvi a pod. Věříme, že seminář může obohatit nás i vás. Zkusme se tedy sejít, poznat, povzbudit, společně pomodlit a podělit se o své zkušenosti. V čase max. 45 min. zde můžete představit svůj způsob práce, úspěchy, neúspěchy, plány a pod. Počítám, že prezentace spolubratří redemptoristů budou mít výhradně „lidový“ charakter, takže se nikdo z vás nemusí obávat vystoupit, ani kdyby jeho příspěvek nebyl zrovna na vědecké úrovni. K dispozici bude přesto počítač, dataprojektor i video pro vaši případnou obrazovou projekci.

K účasti na semináři jsou srdečně zváni i ti, kdo nehodlají vystoupit s prezentací své činnosti. Je to příležitost pro laiky i pro duchovní správce farností, kteří cítí, že jim svěřený Boží lid potřebuje nějaký impuls k životu z víry, aby zde navázali kontakty s těmi, kteří jim mohou v jejich službě pomoci.ÚTERÝ 23.8.
prezentace činnosti redemptoristů

dopol. Příjezd, ubytování v klášteře
12.00 Přivítání a modlitba v poutním kostele
12.15 Oběd
13.30 Zahájení semináře
Evangelizace turistů na poutním místě
Duchovní obnovy farností formou lidových misií
Ustavičná misie duchovního správce farnosti
Evangelizace lidí na okraji společnosti
17.00 Mše sv. v poutním kostele
18.15 Večeře u táboráku, společné posezení
20.30 Film: lidové misie redemptoristůSTŘEDA 24.8.
„bazar aktivit“ - ohlášené prezentace

7.30 Ranní chvály
8.00 Snídaně
9.00 Katechetické centrum diecéze HK: Preevangelizace ve školách;
Služba v církvi

Dominikánské misijní společenství Olomouc: Pobytové a putovní misie dominikánů ve farnostech;
Misie mezi satanisty
Komunita Emmanuel Ostrovačice,
způsob evangelizace ve městě:
Máme proč se radovat
12.15 Oběd
14.30 Možnost dalších prezentací kněží, řeholníků a zástupců z řad laiků
18.15 Večeře
19.30 Mše sv. s Mons Dominikem Dukou OP, sídelním biskupem diecéze HK;
možnost adoraceČTVRTEK 25.8.
zakončení semináře

7.30 Ranní chvály
8.00 Snídaně a zakončení semináře
Pro zájemce, kteří nespěchají s návratem,
budou připraveny nabídky na výlet do okolí.Seminář proběhne v prostorách kláštera redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách. Výdaje na ubytování a stravování činí 400 Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: P. Jiří Šindelář CSsR, 561 69 Králíky II/1, mobil: 732 961 694, e-mail: jiri.sindelar.cssr@atlas.cz.
Nejlépe do 12.8.

Králíky, dne 8.7.2005
P. Jiří Šindelář CSsR

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...