Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

10.6.2004

Místo hostiií lázeňské oplatky?

Jediný výrobce hostií v České republice, Unita s.r.o. v Bílé Vodě u Javorníka, začal péct lázeňské oplatky. Rozšíření výroby pomůže zajistit práci stávajícím zaměstnancům a nová místa získali další čtyři lidé.
Bílá Voda u Javorníka: Až 500 krabiček lázeňských oplatků denně dokáží vyrobit v hostiárně Unita v Bílé Vodě u Javorníka. Vedle tradiční výroby hostií, kterými zásobují farnosti v celé České republice, rozšířili sortiment také o pečivo, které lze konzumovat přímo v domácnostech. Výrobní prostory požehnal při slavnostním otevření pekárny v pondělí 7.6. jesenický děkan P. Miroslav Kadlec. Nové stroje a stavební úpravy stály Diecézní charitu ostravsko-opavskou, která je zřizovatelem hostiárny, téměř čtyři miliony korun. Polovinu prostředků získala z fondu Sapard při Evropské unii. Rozvoj hostiárny přinesl práci čtyřem novým zaměstnancům. Celkem pracuje na výrobě hostií a lázeňských oplatků šestnáct lidí.

Od začátku 90. let výroba hostií klesala a bylo třeba najít náhradní program. "K lázeňským oplatkům jsme se dopracovali po několika letech hledání. Ještě s řeholnicemi jsme zkoušeli vyrábět trubičky 'Goretky', z odřezků jsme lepili premonstrátské koule. Výroba byla drahá a pečivo se také těžko balilo," říká vedoucí hostiárny Milan Uhlíř. Při pečení kulatých vánočních oplatků si v hostiárně vyzkoušeli pečení oplatků s příměsí cukru a odtud byl už jen skok k tradičnímu lázeňskému oplatku. "Při výrobě hostií se používá podobný proces jako při výrobě oplatek, proto jsme se pustili do ruční výroby této cukrovinky," vzpomíná Uhlíř.

Ruční výrobou lázeňských oplatků však nemohli konkurovat cenou ani rychlostí výroby. O oplatky z Bílé Vody však v lázeňském prostředí Jesenicka zájem rostl. Hostiárna se proto pustila do modernizace. Díky financím z fondu Sapard při Evropské unii získala prostředky na nový stroj. Velkokapacitní pečící kolotoč dokáže za minutu upéct 21 oplatků. Za směnu jich z elektricky vytápěných plotýnek vyskočí více než deset tisíc.

Upečené oplatky putují na týden do vlhčírny, kde společně s pláty na výrobu hostií odpočívají při vlhkosti 75 %. Ve vedlejší místnosti je připraven další stroj, který spéká dohromady dvě oplatky se sladkou náplní uprostřed. "Vyrábíme dnes tři druhy lázeňských oplatků - s vanilkovou, oříškovou a kakaovou příchutí. Zkoušeli jsme ještě skořicové a kokosové, ale na ty zatím nemáme krabičky," popisuje sortiment Milan Uhlíř. Oplatky jsou baleny do krabiček, na kterých jsou vyobrazena nejznámější místa Jesenicka. Pro turisty a lázeňské hosty mohou být vítaným suvenýrem.

Pro nejzápadnější obec Jesenicka jsou nová místa v hostiárně výraznou pomocí. "Charita v této lokalitě výrazně přispívá k zaměstnanosti. Vždyť jen v samotné Bílé Vodě je bez práce 30 % obyvatel. Rozvoj hostiárny by mohl v budoucnu ještě více této obci pomoci," uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Jiří Hořínek. Zisky z prodeje hostií a oplatků pomáhají financovat charitativní projekty.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Nadpis článku: redakce webu.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-51

Komentář k Jan 1,45-51: Co může z Nazareta vzejít dobrého, ptají se i dnes mnozí s pohledem na instituci církve. Kdybychom byli přímí a nebylo v nás lsti, svět by byl také překvapen!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...