Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

14.10.2001, Petr Hejl

Narnie i Betlém potřebují pomoc !

Středisko BETLÉM bylo založeno 7.3.1990 jako zvláštní zařízení Českobratrské církve evangelické (ČCE) pro křesťanskou sociální službu. Od 1.12.1991 patří středisko do svazku Diakonie ČCE, která má téměř 30 středisek po celé ČR. Středisko BETLÉM tvoří dvě zařízení poskytující komplexní sociální služby s ubytováním: 1/ Domov „Betlém“ pro dospělé lidi s těžkým tělesným postižením v Kloboukách u Brna. 2/ Domov „Narnie“ pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v Morkůvkách.
Oba pečovatelské domy – „Betlém“ i „Narnie“ - působí v okresu Břeclav již řadu let jako církevní zařízení sociální péče, jejichž nabídka láskyplného způsobu individuální péče se výrazně liší od standardů péče poskytované ve státních ústavech sociální péče. Významným vzorem pro práci obou domů jsou komunity ARCHA pro společný život handicapovaných a zdravých lidí, které ve Francii založil Jean Vanier.


BETLÉM má úzký vztah k Farnímu sboru ČCE v Kloboukách, který středisku dlouhodobě a bezplatně pronajímá budovy a pozemky potřebné k jeho činnosti. Tento sbor také volí 9-ti členné představenstvo střediska, jehož předsedou je evangelický farář Jiří Gruber. Středisko každodenně řídí jeho ředitel Petr Hejl, který je zároveň vedoucím „Betléma“. V čele Domova „Narnie“ stojí vedoucí Dušan Kalvach.


Domov „Betlém“

HISTORIE OD ROKU 1990:

Skutečný vznik Domova „Betlém“ se odehrál ještě v časech „reálného socialismu“. V roce 1988 byla komunistickými úřady sboru ČCE v Kloboukách u Brna překvapivě vrácena tzv. Odstrčilova vila spolu s přilehlými pozemky. Tento dům a pozemky byly původně vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou nadace z roku 1929 odkázali evangelické církvi a umožnili tak pozdější vybudování Domova „Betlém“. Po rekonstrukci Odstrčilovy vily financované z tuzemských i zahraničních darů a díky práci mnoha dobrovolníků byl „Betlém“ 8.12.1990 slavnostně otevřen.


SOUČASNOST:

Domov „Betlém“ poskytuje trvalé ubytování a komplexní sociální péči 9-10 stálým obyvatelům s těžkým tělesným postižením V rámci společného života v komunitě mají handicapovaní obyvatelé i jejich asistenti rovná práva. Společně rozhoduje např. o přijímání nových pracovníků a obyvatel, o řešení provozních problémů, plánování výletů, různých akcí a celkové tvářnosti života v „Betlémě“.

Dalším dospělým lidem s těžkým handicapem poskytujeme dle dohody 1-3 týdenní hostovské pobyty. Obyvatelům i hostům nabízíme ergoterapii a rehabilitaci, možnost různých vycházek a výletů, duchovních a kulturních akcí.

Péče v „Betlémě“ probíhá formou osobní asistence, tj. každý obyvatel a host má svého asistenta či asistentku, kteří se po týdnu střídají. Nejdůležitější léčebnou metodou „Betléma“ zůstává především snaha o láskyplné, otevřené vztahy a společně sdílený život.

Ekumenické křesťanské společenství:
V Domově „Betlém“ v současné době žijí a pracují vedle sebe členové 6-ti církví. Během společného života poznávají, že to co je ve víře rozděluje není zdaleka tak důležité, jako to, co je spojuje. Podmínkou však je, aby byl člověk opravdu ochoten druhým sloužit a na sebe samého zapomínat, aby přijímal Ježíše Krista za svého jediného Pána a také aby bral vážně Jeho Slovo zapsané v Bibli (zejména Kázání na hoře, Mt 5-7 kap.). Jen na tomto základě se můžeme vzájemně přijímat a spolupracovat, natěsnáni na malém prostoru. Do domova „Betlém“ přicházejí pracovat mladí lidé z celé naší republiky. Za více než 10 let existence „Betléma“ se jich zde vystřídalo v pečování již něco kolem stovky. O prázdninách přicházejí také různí dobrovolníci, aby pomohli v péči o postižené obyvatele i jinak a prožili společenství. Všem zájemcům o takovou návštěvu jsou dveře domova „Betlém“ otevřeny. Také ze zahraničí přijíždějí pomocníci - máme přátele a sponzory z Německa, Švýcarska, Holandska, Rakouska i USA.


***

Chceš poznat Krista v potřebných lidech?

Chceš zkusit život v ekumenickém společenství?

„Betlém“ hledá s pomocí Boží nové pečovatele!


Diakonie ČCE - středisko BETLÉM v Kloboukách u Brna naléhavě hledá pečovatele (muže) do komunitního domova „Betlém“ pro lidi s těžkým tělesným postižením.
Hledáme svobodné mladé křesťany bez závazků a bez rozdílu vyznání, ochotné s Boží pomocí nejméně 1 rok s láskou sloužit našim těžce tělesně handicapovaným obyvatelům a sdílet přitom život v ekumenickém křesťanském společenství. Možná je i civilní služba.

Pokud se nám chcete ozvat, učiňte to bez prodlení - je třeba, aby zájemci po domluvě přijeli na zkušební pobyt, který je podmínkou přijetí do naší komunity. Bůh žehnej všem zájemcům!

Naše adresa a spojení:

BETLÉM, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 0626/419 848 (ředitel Petr Hejl) -
email: betlem@sol.cz
internet - betlem.diakoniecce.cz

Autor: Petr Hejl

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.8.

Joz 24,1-13; Mt 19,3-12

Komentář k Joz 24,1-13: Příběh, ve kterém se Hospodin projevoval jako ochránce, má oslovit i nás. Uvědomuji si, jak Bůh vedl statečné lidi v době nesvobody a pronásledování. Kéž se jejich odkazu nezpronevěříme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...