Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

14. 10. 2001 , Petr Hejl

Narnie i Betlém potřebují pomoc !

Středisko BETLÉM bylo založeno 7.3.1990 jako zvláštní zařízení Českobratrské církve evangelické (ČCE) pro křesťanskou sociální službu. Od 1.12.1991 patří středisko do svazku Diakonie ČCE, která má téměř 30 středisek po celé ČR. Středisko BETLÉM tvoří dvě zařízení poskytující komplexní sociální služby s ubytováním: 1/ Domov ?Betlém? pro dospělé lidi s těžkým tělesným postižením v Kloboukách u Brna. 2/ Domov ?Narnie? pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v Morkůvkách.
Oba pečovatelské domy ? ?Betlém? i ?Narnie? - působí v okresu Břeclav již řadu let jako církevní zařízení sociální péče, jejichž nabídka láskyplného způsobu individuální péče se výrazně liší od standardů péče poskytované ve státních ústavech sociální péče. Významným vzorem pro práci obou domů jsou komunity ARCHA pro společný život handicapovaných a zdravých lidí, které ve Francii založil Jean Vanier.


BETLÉM má úzký vztah k Farnímu sboru ČCE v Kloboukách, který středisku dlouhodobě a bezplatně pronajímá budovy a pozemky potřebné k jeho činnosti. Tento sbor také volí 9-ti členné představenstvo střediska, jehož předsedou je evangelický farář Jiří Gruber. Středisko každodenně řídí jeho ředitel Petr Hejl, který je zároveň vedoucím ?Betléma?. V čele Domova ?Narnie? stojí vedoucí Dušan Kalvach.


Domov ?Betlém?

HISTORIE OD ROKU 1990:

Skutečný vznik Domova ?Betlém? se odehrál ještě v časech ?reálného socialismu?. V roce 1988 byla komunistickými úřady sboru ČCE v Kloboukách u Brna překvapivě vrácena tzv. Odstrčilova vila spolu s přilehlými pozemky. Tento dům a pozemky byly původně vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou nadace z roku 1929 odkázali evangelické církvi a umožnili tak pozdější vybudování Domova ?Betlém?. Po rekonstrukci Odstrčilovy vily financované z tuzemských i zahraničních darů a díky práci mnoha dobrovolníků byl ?Betlém? 8.12.1990 slavnostně otevřen.


SOUČASNOST:

Domov ?Betlém? poskytuje trvalé ubytování a komplexní sociální péči 9-10 stálým obyvatelům s těžkým tělesným postižením V rámci společného života v komunitě mají handicapovaní obyvatelé i jejich asistenti rovná práva. Společně rozhoduje např. o přijímání nových pracovníků a obyvatel, o řešení provozních problémů, plánování výletů, různých akcí a celkové tvářnosti života v ?Betlémě?.

Dalším dospělým lidem s těžkým handicapem poskytujeme dle dohody 1-3 týdenní hostovské pobyty. Obyvatelům i hostům nabízíme ergoterapii a rehabilitaci, možnost různých vycházek a výletů, duchovních a kulturních akcí.

Péče v ?Betlémě? probíhá formou osobní asistence, tj. každý obyvatel a host má svého asistenta či asistentku, kteří se po týdnu střídají. Nejdůležitější léčebnou metodou ?Betléma? zůstává především snaha o láskyplné, otevřené vztahy a společně sdílený život.

Ekumenické křesťanské společenství:
V Domově ?Betlém? v současné době žijí a pracují vedle sebe členové 6-ti církví. Během společného života poznávají, že to co je ve víře rozděluje není zdaleka tak důležité, jako to, co je spojuje. Podmínkou však je, aby byl člověk opravdu ochoten druhým sloužit a na sebe samého zapomínat, aby přijímal Ježíše Krista za svého jediného Pána a také aby bral vážně Jeho Slovo zapsané v Bibli (zejména Kázání na hoře, Mt 5-7 kap.). Jen na tomto základě se můžeme vzájemně přijímat a spolupracovat, natěsnáni na malém prostoru. Do domova ?Betlém? přicházejí pracovat mladí lidé z celé naší republiky. Za více než 10 let existence ?Betléma? se jich zde vystřídalo v pečování již něco kolem stovky. O prázdninách přicházejí také různí dobrovolníci, aby pomohli v péči o postižené obyvatele i jinak a prožili společenství. Všem zájemcům o takovou návštěvu jsou dveře domova ?Betlém? otevřeny. Také ze zahraničí přijíždějí pomocníci - máme přátele a sponzory z Německa, Švýcarska, Holandska, Rakouska i USA.


***

Chceš poznat Krista v potřebných lidech?

Chceš zkusit život v ekumenickém společenství?

?Betlém? hledá s pomocí Boží nové pečovatele!


Diakonie ČCE - středisko BETLÉM v Kloboukách u Brna naléhavě hledá pečovatele (muže) do komunitního domova ?Betlém? pro lidi s těžkým tělesným postižením.
Hledáme svobodné mladé křesťany bez závazků a bez rozdílu vyznání, ochotné s Boží pomocí nejméně 1 rok s láskou sloužit našim těžce tělesně handicapovaným obyvatelům a sdílet přitom život v ekumenickém křesťanském společenství. Možná je i civilní služba.

Pokud se nám chcete ozvat, učiňte to bez prodlení - je třeba, aby zájemci po domluvě přijeli na zkušební pobyt, který je podmínkou přijetí do naší komunity. Bůh žehnej všem zájemcům!

Naše adresa a spojení:

BETLÉM, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 0626/419 848 (ředitel Petr Hejl) -
email: betlem@sol.cz
internet - betlem.diakoniecce.cz

Autor: Petr Hejl

Čtení z dnešního dne: Pondělí 23.10.

Řím 4,20-25; Lk 12,13-21

Komentář k Lk 12,13-21: Není celá naše západní civilizace postavena na spekulaci s majetkem? Chamtivost a shromažďování je i dnes nebezpečné pro vztah k Bohu i k druhým.

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2017) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Koncert na smrtelné posteli

Koncert na smrtelné posteli
(16. 10. 2017) Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy....

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola