Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

20.3.2002

Nová kniha: Být dobrým tátou… (Gordon MacDonald)

Kniha Být dobrým tátou… čtenářům postupně odhaluje několik základních principů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci.
O které principy jde? Chci-li být dobrým tátou, pak potřebuji:
vytvořit v rodině kvalitní podmínky pro to, aby mé děti byly stimulovány k rozvinutí svého plného potenciálu;
zasvětit svůj život tomu, abych se stal pro své děti nástrojem a vzorem lidské zkušenosti;
naučit se vyhledávat příležitosti a předvídat nebezpečí, každé situace využít k budování vztahů v rodině a k růstu charakteru u svých dětí;
očišťovat život svých dětí od nezdravých a negativních vlivů a tendencí;
naučit se přijímat děti takové, jaké jsou, a oceňovat jejich jedinečnost i nepatrné úspěchy, kterých dosáhnou;
přiznat si svou nedostatečnost a hledat správnou inspiraci pro vlastní život.

Gordon MacDonald předkládá svůj pohled na dozrávání muže v dobrého otce, který se zájmem a moudrostí ovlivňuje a formuje svět a charakter svých dětí. Autorovy principy jsou srozumitelné, ilustrovány konkrétními příklady ze života a navíc ověřeny dlouholetou rodičovskou praxí.

Kniha je psána pro otce, ale principy v ní obsažené budou jistě přínosem i pro maminky.

Vydal: Návrat domů
Distribuuje: Samuel
e-mail: samuel@iol.cz[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-51

Komentář k Jan 1,45-51: Co může z Nazareta vzejít dobrého, ptají se i dnes mnozí s pohledem na instituci církve. Kdybychom byli přímí a nebylo v nás lsti, svět by byl také překvapen!

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...