Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

17.9.2002

Nové misijní letáčky od BTM !

Přinášíme vám seznam nových (některých velmi vydařených) misijních letáčků, které pravidelně vydává Brněnská tisková misie. Letáčky si můžete objednávat i na internetu.
Poselství staroměstského orloje (H 15)
V podzimní kolekci vám nabízíme tento starší text řady Hledání. Volné rozdávání tohoto úspěšného letáčku je nyní v Praze vyhláškou omezeno, věříme však, že může posloužit kdekoliv v naší republice. Smyslem orloje na Staroměstském náměstí nebylo ukazovat jenom čas a pohyb nebeských těles, měl také tlumočit určité poselství všem, kteří ho obdivovali. S tímto poselstvím vás seznámí Ludmila Hallerová ze sboru BJB v Praze na Vinohradech.


PODZIM – čas dožínek a vinobraní (RT 41)
Text letáčku připomíná slavení dožínek a vinobraní u nás, seznámí vás s historií Dne díkuvzdání v Americe a dozvíte se také o židovském svátku Šavuot. Nakonec najde čtenář výzvu: Za každou, i tu nejmenší věc, máme být vděčni našemu Stvořiteli. Text letáčku podle článku Jána Šalinga ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Bratislavě připravila redakce BTM.


Heiko Herrlich: CENNÁ ZKUŠENOST (MT 24)
Špičkový hráč německé fotbalové ligy Heiko Herrlich prošel koncem roku 2000 těžkou zkouškou. Byl mu zjištěn nádor na mozku, prodělal terapii ozařováním. Po šesti týdnech pobytu na klinice se ukázalo, že léčba byla úspěšná. Heika čekal náročný návrat zpět na hřiště… Svědectví Heiko Herrlicha o pomoci, kterou v nejtěžších chvílích nalezl u Boha, najdete v novém letáčku série „Nové perspektivy“.


PEVNÁ NADĚJE (DK 51)
Dvojitá karta s biblickým veršem ze Žalmu 25, 4-5: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása…“.


NEZTRÁCEJTE NADĚJI (PT 28)
Kartička se slovy povzbuzení v těžkých chvílích a biblickým veršem (Žalm 138, 3) je doplněna krátkou modlitbou.


Marnivá kočka (PN 1)
První kartička řady PN (pro nejmenší) obsahuje biblický verš (Žalm 131, 1) a básničku o marnivé kočce od Oldřišky Koudelové. O nové sérii obrázkových letáčků se více dočtete na stranách Zpravodaje BTM.Tentokrát také nabízíme dotisk dvou úspěšných letáčků, o které nás v dopisech často žádáte:

Eva Veškrnová: „Já už vím“ (H 75)
Svědectví bývalé herečky a zpěvačky, dnes známé autorky knih o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Bohatý život (DK 37)
Dvojitá karta se známou modlitbou sv. Františka z Assisi.


Více se dozvíte na: www.btm.cz

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...