Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

7.3.2002

Stát a církev v zemích EU - publikace

Kniha podává ucelený a vyčerpávající přehled o vztazích mezi státem a jednotlivými církvemi v zemích Evropské unie.
Praha: Knihu "Stát a církev v zemích EU" (ed. Gerhard Robbers) vydalo nakladatelství Akademie věd ČR Academia (Praha 2002, brož., 368 str., 295 Kč). Do češtiny ji přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová; odbornou revizi provedl doc.JUDr. Jiří R. Tretera.
Publikace je nezbytnou pomůckou pro právníky, politology, religionisty, teology, pro politiky i církevní představitele, stejně jako pro širokou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

V České republice probíhá již řadu let diskuse nad budoucí úpravou vztahů mezi státem a církvemi. Často se v této souvislosti setkáváme s pojmy odluka, kooperace, restituce majetku apod. Většinou však postrádáme znalost zahraniční úpravy této problematiky a nevnímáme zkušenosti, které sousední státy v minulých desetiletích získaly.

Přední znalci konfesního práva pojednávají ve svých příspěvcích o základních momentech, které určují vztah mezi státem a církvemi v jednotlivých evropských zemích. Své příspěvky přehledně člení na část pojednávající o historických kořenech vzájemných vztahů, právním postavení církví, systému financování, o působení církví v armádě, nemocnicích, věznicích, v médiích i o otázce manželského a rodinného práva. Kniha také obsahuje aktuální informace o změnách, ke kterým v jednotlivých zemích dochází.

Knihu můžete zakoupit u svých knihkupců nebo na adresách:
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 22 35 11
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 81 46 21
Knihkupectví Academia, Národní třída 7, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 24 05 47
Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno; tel: 05/42 21 79 54
nebo v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství.

Adresa pro zaslání poštou: Nakladatelství Academia, expedice, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6; tel/fax: 02/20 39 05 10; e-mail: expedice@academia.cz.

Kontakt: Michal Holeček, Nakladatelství Academia; tel: 02/24 94 27 66; mobil: 0777/94 77 44; e-mail: holecek@academia.cz

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.