Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

3. 11. 2010 , Dominik Opatrný

Studia theologica 41

?Fosca sum et formosa,? tedy ?jsem osmahlá a krásná? nadepisuje svůj článek Lenka Karfíková. Zaměřuje se v něm na Origenův výklad Velepísně a v něm na svatost církve a duše. V závěru autorka ukazuje, že Origenes nerozumí označení ?osmahlá a krásná? tak, ?že by (církev) byla zároveň svatá i hříšnice.?
Další článek se posouvá k západním církevním otcům. Vít Hušek se tentokrát věnuje Jeronýmovi, konkrétně jeho pojetí vztahu mezi milostí, lidským úsilím a Božím předvěděním.

Třetí článek nadepsaný ?Vztah církve a liturgie? je od významného německého liturgika Klemense Richtera. Autor ukazuje, jak se eklesiologie a liturgika vzájemně ovlivňují, a klade si otázku, jak být věrný koncilním reformám v měnící se době.

Pavel Frývaldský se v dalším příspěvku zabývá tématem ?Christologie v díle Josepha Ratzingera ? Benedikta XVI.?. Probírá prameny Ratzingerovy christologie, používané christologické tituly, jeho teologii vtělení a přístupy k tajemství Ježíšova života. Ratzingerovu christologii charakterizuje jako ?christologie ve vztazích? a v závěru svého článku tyto vztahy vypočítává.

Řecké slovo ?parrhesia? označovalo v athénské demokracii právo svobodně vyjádřit svůj názor. Ladislav Heryán zkoumá použití termínu ?Parrhesia v Prvním Janově listu?. Dochází k závěru, že ?parrhesia v Prvním Janově listu je především důvěrou těch, kdo v Krista uvěřili a v něm zůstávají.?

Jedním z aktuálních morálních témat se opět zabývá Jindřich Šrajer ve svém článku ?Ospravedlnění války s ohledem na potenciální hrozbu jaderného konfliktu a akutní ohrožení terorismem?. Jak píše, jeho studie nenachází ani tak nové odpovědi, jako spíše rozkrývá nové otázky a nejasnosti.

Poslední článek je od Tomáše Fabera. Ve studii nazvané ?Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění (MŠVU) na biskupské konzistoři v Českých Budějovicích v letech 1956?1967? představuje další výsledky svého bádání o strategiích komunistického režimu proti církvi v jižních Čechách.

Recenze obsažené v časopise jsou volně dostupné v databázi ceeol.com: Miroslav Král: Věda a Víra: S vědou za hranice každodennosti (Ctirad V. Pospíšil), Ladislav Tichý ? Dominik Opatrný (eds.): Apoštol Pavel a Písmo (Petr Chalupa), Francis J. Moloney: Evangelium podle Jana (Dominik Opatrný). Dále jsou připojeny dvě zprávy z konferencí: Duchovní život ve svobodné společnosti: Dvacet let náboženské svobody u nás (Martin Klapetek) a Colloquium liturgicum III (František Kunetka).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pátek 20.10.

Řím 4,1-8; Lk 12,1-7

Komentář k Řím 4,1-8: Ne naše zásluhy, ale víra v Jeho dobrotu a vědomí naší závislosti na Bohu je to, co právě Jemu dělá radost. Mé skutky zbožnosti i modlitby ať jsou prodchnuté tímto vědomím!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II....

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože ?svatý, který je smutný, je smutný svatý?. Svatí, na rozdíl od...