Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

16.10.2006, Josef Knopf

Sudetský kněz zpět ve své domovině

Svědectví a dílo pátera Bonfilia M. Wagnera OSM.
V těchto dnech si připomínáme první výročí úmrtí kněze, který na sklonku svého života dokázal neopakovatelným způsobem oživit část bývalých Sudet a svědčit v nich o hloubce Božího tajemství.
Věřím, že každému z nás blízké setkání s pravou osobností napomáhá snadněji na pozemské cestě najít směr. Sám jsem měl to štěstí v roce 1991 se setkat s páterem Bonfiliem M. Wagnerem OSM a pak až do října 2005 jej zpovzdálí pozorovat. Jeho životní styl se mi stal příkladem a vzorem.

V úterý 18.10. 2005 jsem se nejen já, ale další tisícovka lidí včetně kněží a biskupů z Čech, Moravy, Rakouska a Německa naposledy rozloučili s touto velkou osobností jihočeské a rakouské církve, posledním převorem servitského kláštera v Nových Hradech. Životní příběh P. Bonfilia M. v sobě shrnul takřka všechna dramata uplynulého století. Tento výjimečný kněz jim dokázal čelit beze stopy hořkosti, s mimořádným optimismem a nadhledem.

P. Bonfilius, rodným jménem Franz Wagner, se narodil v roce 1926 v Údolí u Nových Hradů. V Nových Hradech absolvoval měšťanskou školu a v Českých Velenicích gymnázium. Jako 17-tiletý byl odveden na východní frontu druhé světové války, kterou jako jeden z mála ze svého batalionu přežil. Poté, co válka skončila, se mu zázračným způsobem vyhnulo odvlečení do ruských zajateckých táborů. V té době začal cítit povolání ke kněžské službě, což mu jakožto sudetskému Němci nebylo umožněno. Když mu v létě roku 1948 zemřela maminka, se zbytkem rodiny tajně překročil česko – rakouskou státní hranici. Po Vánocích téhož roku vstoupil do noviciátu innsbruckého kláštera servitů. Zde byl v roce 1953 vysvěcen na kněze a zahájil svou apoštolskou činnost, za kterou si v Rakousku vedle tyrolského zemského vyznamenání vysloužil i přezdívku „Pfarrer von Tirol“ (farář z Tyrol). Službu vykonával neúnavně, bez ohledu na svou vlastní osobu, přitom pokorně a tiše. Býval prvním člověkem v ranních ulicích Innsbrucku, když na kole nebo pěšky spěchal povzbudit nemocné lidi. Stal se vyhledávaným zpovědníkem a kazatelem, ke kterému pro útěchu a povzbuzení přicházeli lidé nejen z jeho vlastní farnosti, ale též z nejrůznějších koutů Rakouska a Německa. Na vrcholu jeho plodné kněžské služby a na prahu důchodového věku přišel pád železné opony. Tehdy představený Tyrolské provincie vyslal P. Bonfilia do Nových Hradů s úkolem obnovit zničený servitský klášter. P. Bonfilius toto nelehké rozhodnutí s obavami i radostí přijal a ve věku 65 let odešel do zcela proměněného prostředí, kde mu bývalý domov připomínaly pouze společné vzpomínky hrstky neodsunutých vrstevníků. Nejprve se začal učit český jazyk, aby rozuměl místním lidem a lidé rozuměli jemu. Zároveň začal opravovat zničený novohradský klášter a svěřené kostely a kaple v Nových Hradech, Rychnově a na Dobré Vodě. Nejobdivuhodnější bylo ale páterovo umění obnovovat srdce lidí, kterých se dotýkal svou otevřeností a přátelskostí.

V posledním roce začalo životní sílu otce Bonfilia stravovat vážné onemocnění a jeho „actio catholica“ se proměňovala v „passio catholica“. Když už fyzicky nebyl s to navštěvovat své farníky, svou starost o ně vložil do modlitby stejně jako to učinil Ježíš Kristus na kříži. Zároveň vyvstávala otázka spojená s pokračovatelem započatého díla v novohradském regionu. Protože Tyrolská provincie nemá v současné době dostatek dorostu, kterým by obsadila klášter na jihu Čech, začal P. Bonfilius vyhledávat vhodné následovníky. Ty nalezl v mladé a energické komunitě „Rodina Panny Marie“. Toto mezinárodní společenství vzniklo v 70. letech minulého století v Innsbrucku, kde nad jejími počátky držel ochrannou ruku právě P. Bonfilius, v té době převor innsbruckého kláštera servitů. V létě tohoto roku tak do novohradského kláštera přišli ze Slovenska dva mladí kněží a čtyři řeholní sestry, kteří po otci Bonfiliovi přebírají zodpovědnost za budoucnost kláštera a svěřených farností.

Jako poslední český servita byl P. Bonfilius M. Wagner uložen k věčnému odpočinku do servitského hrobu na novohradském hřbitově. Nové Hrady s okolními farnostmi tak vstupují do nového období neseny odkazem tohoto mimořádného člověka a kněze. Jeho životní dílo nejen mně, ale mnoha dalším, bylo prostým lidským poselstvím v naší nové Evropě, že naše existence má smysl v každém okamžiku a že Bůh nás i dnes, přes všechny možné peripetie, zve ke spolupráci na tvorbě Jeho krásného i tajemného díla.

Josef Knopf, pastorační asistent
U Horní brány 21
785 01 Šternberk
e-mail: handke@seznam.cz

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 17.8.

Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1

Komentář k Joz 3,7-10a.11.13-17: Archa je symbolem Boží přítomnosti uprostřed jeho lidu. I dnes je Bůh před námi. Nechám se jím předcházet a doprovázet?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...