Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

19.4.2000, Petr Kolář

Televizní přenosy bohoslužeb (k francouzsko- českému přenosu 7. května)

Několik přenosů bohoslužeb připravuje v současnosti Česká televize. U nás s nimi máme zatím menší zkušenosti než v západní Evropě a proto jsou pro nás nejzajímavější přenosy koprodukční neboli společně organizované právě s těmito partnery. Francouzsko-český přenos se připravuje na letošní třetí neděli velikonoční a na přetřes se při té příležitosti dostala i příslušná, zatím málo diskutovaná nesnáz, kterou lze shrnout do zdánlivě nevinné věty :
"Televizní přenos mše svaté není jen bohoslužba; je to také televizní pořad!"
Závažnost tohoto postulátu si uvědomí jako první bezprostřední aktéři přenosu v okamžiku generální zkoušky před přenosem. Všichni se k ní musí dostavit a do posledních podrobností projít "nasucho", tedy jen jakoby ... celou bohoslužbu. Mnozí kněží a teologové už tady přenos začínají odmítat. Dalším úskalím je zkušenost, že přenosy bohoslužeb vedou prakticky všude, dříve nebo později, k vysílání ze záznamu. Více či méně předvídatelné a naléhavé okolnosti k tomu nakonec realizátory donutí. Zcela zásadního rázu je třetí problém, vyplývající ze zcela přirozených pracovních návyků televizních štábů, vycvičených k honbě na obrázky. Úsilí poukázat náznakem na to, co je neviditelné a co je pravou podstatou liturgie - toto úsilí je běžnému pracovníkovi televize cizí. Spontánně a s velkým gustem bude ukazovat gesta a předměty, které mu ve srovnání s běžnými snímky připadají aspoň trochu nezvyklé nebo exotické. Důsledkem jsou detailní záběry zlaté výšivky na ornátu, oblaků kouře, stoupajících z kadidelnice, stříkajícího kropáče a v horším případě zívajícího koncelebranta nebo teplem ohnuté svíčky, užuž hrozící zapálit roh oltáře.

Máme raději upustit od televizních přenosů bohoslužeb a nebo se snažit lépe je televizně zpracovat? První z obou možností má řadu zastánců mezi teology a vzdělaným duchovenstvem. Divácká obec ale prosazuje druhou alternativu a na nás všech bude záležet, co bude dál. Rozhodujícím faktorem budou zřejmě odborníci, kterým tyto přenosy budou svěřeny. Ti musí být vedle televizní profesionality vybaveni ještě křesťanským citem pro liturgii. Takových lidí je u nás zatím velký nedostatek.

Přenos francouzsko-české bohoslužby od Pražského Jezulátka v neděli 7. května budou mít v rukou odborníci s více než padesátiletou zkušeností, příprava je pečlivá a tak to pro naše diváky i mediální pracovníky bude příležitost k užitečnému srovnání. Nezapomeňte tedy: Přenos od Pražského Jezulátka se koná v neděli 7. května v 11 hod dopoledne.

Pro RaVat Petr Kolář SJ
19.dubna 2000

Autor: Petr Kolář

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...