Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

8.8.2007

Velkohubost v církvi mladým lidem vadí

Jsou dnešní teenageři jiní než ti, kteří byli teenagery např. v roce 1995? Je potřeba nový přístup k mladému člověku?
Ano, přístup k životu je naprosto jiný. Přístup k internetu a k mobilu měl jen velmi omezený okruh lidí. Dnes je třeba přistoupit na tyto moderní komunikační prostředky i ve vztahu k mladým lidem.


Domníváš se, že koncepce práce s mládeží ze strany Sekce a Diecézních center je nastavena dobře? Zdá se mi, že se věnujeme pouze jakési elitě, která projeví zájem. Ale co těch zbývajících 90 procent mladých lidí?

Tak zaprvé: je mylný předpoklad, že se ozve pouze elita. Ozve se sice úzká skupina, ale nikoliv elita. To můžu říct ze zkušenosti v ostravsko-opavské diecézi. Těch zbývajících 90 procent – to je velká bolest, ale je to záležitost celé církve, nikoli pouze mládeže. Vždyť v naší republice chodí do kostela 2 – 4 procenta obyvatelstva. A co ten zbytek? Je to stejné u mládeže jako u starších lidí. Mládež není jiná než celá církev.


Patří pastorace mládeže mezi priority našich biskupů? Nebo je to někde na okraji či uprostřed jejich zájmu?

Pastoraci mládeže věnovali biskupové mimořádnou, ale skutečně mimořádnou pozornost. Pastorace mládeže byla na výsluní jejich zájmu. Za tím však stojí především mravenčí práce těch, kteří se pastoraci mládeže cele věnují. To, co vybudovali ti, kteří od začátku 90. let v Sekci pro mládež pracovali, bylo za cenu velkých osobních obětí. A díky této námaze má dnes pastorace mládeže v diecézích relativní úspěch.


Co je pro mladého člověka na křesťanství atraktivní?

Křesťanství je atraktivní z několika důvodů. Zaprvé: není to neznámá. Lidé se v křesťanství setkají s něčím, co relativně znají. To může být plus i mínus. Já osobně to však pokládám za plus. Zadruhé: křesťanství nabízí duchovno, které není ujeté, které má rozum.


Ale většina mladých si nemyslí, že křesťanství není ujeté.

S tím nesouhlasím. Znám statistiky, podle kterých je křesťanství hodnoceno veskrze pozitivně. Ale samozřejmě, když to srovnáme s jinými oblastmi života, které jsou pro mladého člověka důležité – zábava apod., tak to pro křesťanství dopadne černě.


Co mladému člověku dnes vadí na katolické církvi?

Mladí lidé mají pocit, že jsou jim říkána prázdná slova. Použiji ostrého výrazu, vadí jim „velkohubost“. Pokud budeme upřímní a pravdiví, jsem přesvědčen, že mladí lidé změní svůj pohled na církev.


Proč vlastně církev stojí o mladé lidi? Co z nich chce udělat?

(Smích). Církvi přece záleží na spáse každého člověka a tedy i mladého člověka. Tady se nerozlišuje mezi mladými a starými.


Co bys chtěl vzkázat mladým lidem?

Pochopte, že Ježíš stojí za to, abyste svůj život změnili a nasadili ho pro druhé a pro Boha.


Přál by sis, aby SDM byl jednou také v Praze?

Kdyby mám Bůh dal nést tento kříž a setkání uspořádat, mohla by to být velká obnova pro celou zemi. Myslím, že potenciál na to máme.


Máš nějaké životní motto?

Ne přímo životní, mám motta na určitá životní období. Jednak je to citát z mého primičního oznámení: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16). Velmi se mě to dotýká, protože jsem udělal zkušenost poutníka, a jako člověk nejsem statická skutečnost. Druhé velké motto je z mého primičního obrázku: „Žehnej nám, Pane Ježíši Kriste, nám i těm, které jsi nám svěřil. Uchovej v nás ducha blahoslavenství - radost, prostotu a milosrdenství.“


Jaká je tvoje náplň práce?

Zčásti kancelářská na Sekci pro mládež, dále péče o volontéry, povinnost v redakci časopisu IN. Také chci jezdit po jednotlivých centrech, navštěvovat biskupy… zkrátka cestování; a konečně chci být k dispozici pro rozhovory, přednášky, zpovídání atd.


***

Se svolením převzato z časopisu Hromosvod (časopis pro mládež královéhradecké diecéze).

Internetový on-line rozhovor
s Vítem Zatloukalem
proběhne v pátek 17.8.2007 na webu vira.cz.
Do rozhovoru se můžete zapojit i vy.
Otázky je možné klást již nyní.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali bychom dnes Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nástupců apoštolů jsme dnes opravdu zdokonalili k nepřekonání…

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.