Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

28.5.2003

Víkend pro rozvedené a civilně ne/sezdané páry (6.-8.6.)

Mít dobré partnerské vztahy v manželství je potřebné pro každého člověka. V naší zemi se takovou činností již po několik roků zabývá aktivita „Manželská setkání“ (dále jen MS). Ze zkušenosti ale víme, že lidé, kteří uzavřeli církevní sňatek, rozvedli se a uzavřeli nový civilní sňatek (případně žijí se svým partnerem nesezdáni) si často netroufají těchto setkání účastnit. Přitom i oni potřebují prožít vzájemné porozumění a přijetí svým partnerem i společenstvím lidí a církve kolem nich.
Papežský dokument Jana Pavla II "Familiaris Consortio" o tom říká: církev, zřízená k tomu, aby vedla všechny lidi, a zejména pokřtěné, ke spáse, nemůže jen tak opustit ty, kdo si vyhledali nový svazek, i když už byli s jedním partnerem spojeni svátostnou smlouvou. Kněží i celé společenství věřících jsou důrazně vybízeni, aby rozvedeným pomáhali se starostlivou láskou tak, aby se necítili odloučeni od církve. (FC kap. 84, str. 91)

Chceme VÍKENDEM PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) PÁRY nabídnout osvědčený způsob pěstování manželského a partnerského vztahu i těm párům, které se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit „Manželských setkání“ a zveme vás na:

VÍKEND
pro
ROZVEDENÉ
A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ)
PÁRY

6. - 8.června 2003, Velehrad, Exerciční dům


PROGRAM VÍKENDU:

přednášky, rozhovory ve skupinkách, rozhovory s knězem, bohoslužba, modlitba

Pátek do 18,00 hod - příjezd, ubytování, večeře
20,00 hod - společné setkání, úvodní program, večerní modlitba

Sobota - dopolední program:
ThLic. Richard Machan: Bůh je milující otec
Sobota - odpolední program:
MUDr. Ludmila Stajnerová: Boží dítě a sebevědomí
Sobota - večerní program:
společné setkání, program dle výběru účastníků, večerní modlitba, volný program

Neděle - dopolední program:
Manželé Kvapilovi: Naše životní cesta
10,00 hod - Mše sv., Hod Boží Svatodušní - velehradská bazilika
12,00 hod - oběd, rozloučení, odjezd

Ubytování: na dvoulůžkových pokojích
Stravování: plná penze
Cena: 500 Kč osoba/víkend

Pokud se rozhodnete přijet na VÍKEND, odešlete prosím co nejdříve návratku. Děkujeme.

Návratka VÍKEND PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) , 6. - 8.června 2003, Velehrad

Jméno:

Adresa:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 250


PLÁNY A VÝHLEDY:

Rádi bychom pokračovali setkáním letos na podzim i na jaře příštího roku vždy v podobě prodlouženého víkendu. V současném stádiu plánů, bychom rádi dali v dohledné době vzniknout jisté modifikaci Manželských setkání s osvědčenými tématy a způsoby práce, také s duchovní a psychologickou péčí, včetně opatrování dětí.

Pro to, abychom mohli vytvářet co nejlepší formu setkávání potřebujeme Vaše připomínky, postřehy, náměty, ale je-li to možné, pak i Vaši pomoc. Pokud Vás tento program zaujal a je pro Vás aktuální prosíme Vás o nezávazné a krátké vyplnění přiložené miniankety a její zaslání na adresu:

Jaroslav a Drahomíra Kvapilovi
Einsteinova 50
779 00 Olomouc

Děkujeme a těšíme se na Vaše ohlasy
e-mail: jaromir.kvapil@iol.cz

Minianketa pro páry:

1. Chceme něco dělat v oblasti pěstování partnerských vztahů společně s ostatními páry pro sebe a případně i pro druhé?
Ano
Ne

Pokud jste zatrhli ano, zkuste napsat svou představu, co byste mohli nabídnout:

2. Účastnili jsme se již někdy Manželských setkání?
Ano
Ne

3. Máme zájem zúčastnit se víkendového setkání 6.- 8.6. a to v navrženém termínu?
Ano
Ne

4. Máme vlastní zkušenost s rozvodem?
Ano
Ne

Máme uzavřený sňatek církevní?
Ano
Ne

Civilní?
Ano
Ne

5. Jsme křesťané?
Ano
Ne

6. Oba?
Ano
Ne

7. Je v našich finančních možnostech zaplacení víkendu na Velehradě?
Ano
Ne

8. Máme zájem dostávat nabídky a informace o těchto programech?
Ano
Ne

Naše adresa pro další korespondenci a pozvánky:

Jména a příjmení:………………………………………………………………………..

Ulice:…………………………………………………………………………………….

Město, PSČ:: ……………………………….. ………………………..……………………..

telefon:………………………………………. E-mail:………………………………………….

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...