Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

26.3.2010, Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Přehled článků ve Studia theologica 39
Úvodní studie, jejímž autorem je Július Pavelčík, představuje čtenáři „Podobenstvo o vytrhaní kúkoľa v Tomášovom evanjeliu“. Autor podrobně probírá tento krátký příběh, jak je zachycený v koptském apokryfu, a snaží se zodpovědět otázku, jaký je vztah tohoto textu k biblické variantě (Mt 13,24–30).

Další článek zaujme jistě tomisty: „Princip individuace morálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“. David Svoboda se v něm snaží ukázat Tomášovo řešení otázky, odkud pochází, že je určitá věc individuální. Přitom sleduje jak všechny souvislosti s dalšími ontologickými otázkami, tak možný vývoj Tomášova pojetí.

Karel Říha zase ve svém článku „Mezi transcendentalitou a transcendencí“ zajímavě propojuje fenomenologickou filosofii s teologií. Styčným bodem je v tomto případě (s odkazem na Husserla) moment náboženské konverze.

Petra Otýpková nám ve svém článku „Katolický aktivista a politický vězeň dr. Josef Myslivec“ dává nahlédnout do některých méně známých souvislostí toho, co se dělo v Československu v padesátých létech.

Ne všichni mladí lidé se cítí osloveni běžnou liturgickou praxí. Pro ně i pro ty, kteří liturgii pro mladé připravují, by mohl být inspirativní článek od Zdeňka Demela pohlížející za hranice naší země: „Liturgie s mládeží v německé jazykové oblasti“.

Závěrečný článek „Pluralita generálních vikářů?“ se opět týká aktuálního tématu. Štěpán Šťastník v něm řeší otázku, za jakých podmínek církevní právo umožňuje ustanovit v jedné diecézi vícero těchto vysokých církevních představitelů.

Recenze
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus (David Peroutka)
Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007 (Dominika J. Ondráčková)
Alexej S. Chomjakov: Jedna Církev (Rastislav Nemec)
Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii (Rastislav Nemec)
Vladimír Solovjov: Vybrané stati I.: Čína a Evropa, Mohamed. Vybrané stati II.: Mytologický proces, Prvobytné pohanství (Karel Sládek)

Zprávy: Založení České christologické a mariologické konference (Ctirad Václav Pospíšil)

www.studiatheologica.eu

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...