Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

9. 11. 2011 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 45
Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti (??Spravedlnost z víry? v knize Deuteronomium?).
Na téma spravedlnosti navazuje i sociální učení církve. Roman Míčka v této souvislosti kriticky zkoumá, nakolik jsou politiky Evropské unie s tímto učením slučitelné (?Sociální učení církve a evropská integrace?). Sociální oblasti se věnuje také Michal Opatrný, který se ptá, jak interpretovat nástupní encykliku Benedikta XVI. ve vztahu k požadavkům kladeným na pracovníky církevních Charit (?Pohled encykliky Deus caritas est na pracovníky Charity?).

Další články jsou zaměřeny historicky. Ctirad Václav Pospíšil pokračuje ve své sérii studií o dějinách české teologie (?Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (23. 11. 1864 ? 23. 9. 1925)?). Martin Weis na základě archivního bádání popisuje způsob práce tzv. církevních tajemníků (?Okres na jihu?). Jitka Jovová se vrací k osobnosti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, tentokrát ve snaze vysvětlit, proč se ho po vynucené abdikaci zastal zrovna J. S. Machar, ?kritik katolické církve a křesťanství obecně, propagátor volné myšlenky, člověk ?ohrožující církev?? (?Kohnův pucflek?).

Poslední dvě studie se zaměřují na lidské myšlení. Marek Forgáč si v úvodu svého příspěvku klade otázku ?Môže nám koncepcia chápania človeka založená na interpersonálnych vzťahoch pomôcť vysvetliť psychologické dynamiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov?? V následujícím textu ukazuje na příkladu dvou teorií, že ano (?Vzťahové ja v psychológii náboženstva?). Martina Štěpinová se zase zaměřila na otázku, jak podle Tomáše Akvinského lidské myšlení konstituuje své jednotlivé pojmy (?Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského?).

Recenze: Richard Swinburne: Bůh jako vysvětlení (David Peroutka); Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Stanislav Přibyl); Jean Delumeau: Tisíc let štěstí (Zdeněk Duda); Miscellanea Jesuitica III (Pavel Ambros); Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? (David Svoboda); Ivo Sperát: Thaumaturga Brunensis (František X. Halas); Agnieszka Rożnowska-Sadraei: Pater Patriae (Petr Kubín).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pátek 20.10.

Řím 4,1-8; Lk 12,1-7

Komentář k Řím 4,1-8: Ne naše zásluhy, ale víra v Jeho dobrotu a vědomí naší závislosti na Bohu je to, co právě Jemu dělá radost. Mé skutky zbožnosti i modlitby ať jsou prodchnuté tímto vědomím!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II....

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože ?svatý, který je smutný, je smutný svatý?. Svatí, na rozdíl od...