To, co jsme vykonali, zůstane s námi navždy a navěky... - archiv citátů

9.11.2011, Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 45
Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti („‚Spravedlnost z víry‘ v knize Deuteronomium“).
Na téma spravedlnosti navazuje i sociální učení církve. Roman Míčka v této souvislosti kriticky zkoumá, nakolik jsou politiky Evropské unie s tímto učením slučitelné („Sociální učení církve a evropská integrace“). Sociální oblasti se věnuje také Michal Opatrný, který se ptá, jak interpretovat nástupní encykliku Benedikta XVI. ve vztahu k požadavkům kladeným na pracovníky církevních Charit („Pohled encykliky Deus caritas est na pracovníky Charity“).

Další články jsou zaměřeny historicky. Ctirad Václav Pospíšil pokračuje ve své sérii studií o dějinách české teologie („Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (23. 11. 1864 – 23. 9. 1925)“). Martin Weis na základě archivního bádání popisuje způsob práce tzv. církevních tajemníků („Okres na jihu“). Jitka Jovová se vrací k osobnosti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, tentokrát ve snaze vysvětlit, proč se ho po vynucené abdikaci zastal zrovna J. S. Machar, „kritik katolické církve a křesťanství obecně, propagátor volné myšlenky, člověk ‚ohrožující církev‘“ („Kohnův pucflek“).

Poslední dvě studie se zaměřují na lidské myšlení. Marek Forgáč si v úvodu svého příspěvku klade otázku „Môže nám koncepcia chápania človeka založená na interpersonálnych vzťahoch pomôcť vysvetliť psychologické dynamiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov?“ V následujícím textu ukazuje na příkladu dvou teorií, že ano („Vzťahové ja v psychológii náboženstva“). Martina Štěpinová se zase zaměřila na otázku, jak podle Tomáše Akvinského lidské myšlení konstituuje své jednotlivé pojmy („Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského“).

Recenze: Richard Swinburne: Bůh jako vysvětlení (David Peroutka); Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Stanislav Přibyl); Jean Delumeau: Tisíc let štěstí (Zdeněk Duda); Miscellanea Jesuitica III (Pavel Ambros); Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? (David Svoboda); Ivo Sperát: Thaumaturga Brunensis (František X. Halas); Agnieszka Rożnowska-Sadraei: Pater Patriae (Petr Kubín).

www.studiatheologica.eu

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 26.7.

Ex 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

Komentář k Mt 13,1-9: Dobrý rozsévač svým semenem nešetří. Jako by bez rozmyslu plýtval, na rozdíl od nás, kteří dobro konáme pečlivě a s rozmyslem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18.7.2017) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16.7.2017) z kláštera Compiègne u Paříže

Prosba o Vaši pomoc

(12.7.2017) Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12.7.2017) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10.7.2017) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(3.7.2017) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3.7.2017) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)