Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

23.6.2002

Ztráta zaměstnání, rozpad manželství…

Ztráta zaměstnání, rozpad manželství… To vše jsou bolestné zkušenosti, při kterých se mnozí lidé cítí jako ztraceni v poušti. Pochybují, jestli ještě vůbec něco má smysl. Je možné, aby existovala „oáza“, ve které by mohli najít jistotu a bezpečí? ...
Nabízíme Vám přehled nových textů Brněnské tiskové misie...
DOVOLENÁ V MEXIKU (H80)
Památky starých civilizací, nádherné přírodní krásy, pohostinní lidé – to vše přitahuje turisty z celého světa do Mexika. Cestu do této exotické země podnikl také student z Bratislavy. Netušil, v jaké drama se změní návštěva jedné z pláží na pobřeží Tichého oceánu… V nejnovějším „Hledání“ se s vámi o své prázdninové dobrodružství podělí Marek Krajčí ze sboru Apoštolské církve v Bratislavě.


OÁZA V POUŠTI (RT40)
Ztráta zaměstnání, rozpad manželství… To vše jsou bolestné zkušenosti, při kterých se mnozí lidé cítí jako ztraceni v poušti. Pochybují, jestli ještě vůbec něco má smysl. Je možné, aby existovala „oáza“, ve které by mohli najít jistotu a bezpečí? Podle staršího textu neznámého autora připravila redakce BTM.


HLEDÁNÍ POKLADU (DT31)
Již popáté jsme letos pro děti připravili prázdninovou soutěž. Kromě čtyř rébusů je pro soutěžící připraven ještě jeden úkol: namalovat obrázek nebo napsat krátké vyprávění. Připomínáme, že termín pro zaslání odpovědí je jako obvykle do konce září.


VÍM, ŽE MNE SLYŠÍŠ (S18)
Šestnáctistránkový sešitek je uveden Modlitbou Páně a obsahuje šest dalších modliteb: ranní a večerní modlitbu, modlitbu před jídlem, modlitbu za rodinu, za dobré mezilidské vztahy a modlitbu za národ. Každou modlitbu doprovází biblický verš a barevná fotografie.


PRŮVODCE CESTOVATELE (Z15)
Letáček uvádí seznam užitečných věcí, na které bychom neměli zapomenout pro cesty doma i v zahraničí. Ve druhé části je připomínka, že tím nejdůležitějším průvodcem nejen na cesty, ale i pro život, je Bible. Na závěr je nabídka na zaslání Janova evangelia a letáčků BTM. Tato akce bude probíhat ve spolupráci s organizací KPK (Kristus pro každého) v Hradci Králové. Janovo evangelium pro zájemce zajistí KPK, letáčky bude zasílat BTM.
Našim cílem je rozšířit letáčky za pomoci našich odběratelů do cestovních kan-celáří, hotelů, benzinových pump a po-dobně. Ideální by bylo umístit na těchto místech – po domluvě s vedením – stoján- ky s letáčky. Nezůstaňte stranou a zapojte se i vy do této akce. Budeme rádi, když nám o svých zkušenostech napíšete.


ŠŤASTNOU CESTU (PT27)
„Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.“ Ke slovům Žalmu 91 můžete svým blízkým připojit přání Boží ochrany a požehnání na všech prázdninových cestách.


AHOJ! (PT13)
Je to jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno už mezi námi zdomácněl. Kdo však zná jeho původní význam? Málokdo dnes ví, že to byl starý námořnický pozdrav. Nápis AHOJ býval umístěn na přídi lodi. Je zkratkou slov: Ad HOnorem Jesu (Ke cti Ježíše). Také Tvoje plavba životem by měla směřovat k jedinému cíli: žít ke cti Božího Syna – Ježíše.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...