Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

Dominik Opatrný

  • Nové číslo časopisu Studia theologica (článek) - Co přináší první letošní číslo Studia theologica, odborného časopisu čtyř českých a slovenských katolických teologických fakult?
  • Nové číslo Studia theologica (článek) - Čtyřicáté číslo časopisu Studia theologica otvírají tři historické studie. Jitka Jonová opět sleduje postavu slavného olomouckého arcibiskupa Kohna, tentokrát již popisuje závěr jeho života a místo posledního odpočinutí („Rezignovaný olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a jeho pobyt v Ehrenhausenu“).
  • První letošní číslo Studia theologica (článek) - Co přináší první letošní číslo Studia theologica, odborného časopisu čtyř českých a slovenských katolických teologických fakult? Studia theologica 37
  • Studia theologica 41 (článek) - „Fosca sum et formosa,“ tedy „jsem osmahlá a krásná“ nadepisuje svůj článek Lenka Karfíková. Zaměřuje se v něm na Origenův výklad Velepísně a v něm na svatost církve a duše. V závěru autorka ukazuje, že Origenes nerozumí označení „osmahlá a krásná“ tak, „že by (církev) byla zároveň svatá i hříšnice.“
  • Vyšlo další číslo Studia theologica (článek) - Přehled článků v Studia theologica 38
  • Vyšlo další číslo Studia theologica (článek) - Přehled článků ve Studia theologica 39
  • Vyšlo další číslo Studia theologica (článek) - Studia theologica 44 Adam Mackerle ve svém úvodním příspěvku interpretuje text „Am 7,10-17 jako střet pohledů na svět“. Spor mezi bételským knězem Amasjášem a prorokem Ámosem totiž vychází z rozdílného postoje – první z účastníků je loajální vůči králi a vykonává svůj úřad pro svou obživu, druhý byl bez svého snažení povolán Bohem.
  • Vyšlo další číslo Studia theologica (článek) - Studia theologica 45 Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti („‚Spravedlnost z víry‘ v knize Deuteronomium“).
  • Vyšlo další číslo teologického časopisu Studia theologica (článek) - Studia theologica 42 V úvodním studii „‚Svoboda‘ v listu Galaťanům“ se Ladislav Tichý zamýšlí nad tím, v jakém smyslu je oprávněné nazývat list Galaťanům „Magna charta křesťanské svobody“. Probírá jednotlivá místa, na nichž se o svobodě mluví, a ukazuje, že Pavel chápal svobodu na jedné straně jako osvobození od snahy ospravedlnit se před Bohem plněním skutků zákona, na druhé straně se ale tato svoboda musí projevovat laskavou službou druhým.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 20.9.

1 Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Komentář k Lk 7,31-35: Opravdu, dodnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je příliš upjatý, další se zas může jevit příliš „světský“. I dnes by se náš Pán setkal s odsuzováním.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.