Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

Karl Rahner

 • ´Recept´ na Vánoce: měj odvahu být i jen sám se sebou (Karl Rahner) (článek) - Vánoce? Toto slovo se říká skoro trochu rozpačitě, protože lze dnes někomu skutečně srozumitelně objasnit, co se míní tím slavit vánoce? Je jasné, že se jejich slavení nevyčerpává stromečkem, dárky, vyzdobenou domácností a podobnými dojemnými, ale přece jen s umírněnou skepsí dále dodržovanými zvyky. Co však nadto? Budiž mi proto dovoleno poskytnout ti na to něco jako recept.
 • Advent jako prostředek proti utopii /Karl Rahner/ (tematický text) - Skutečný křesťan vyhlíží do budoucnosti a je opravdovým křesťanem jen tehdy, když budoucnost miluje víc než přítomnost, když nezneužívá Boha a svůj věčný život k tomu, aby objasňoval a obhajoval přítomnost. Přítomnost je pro něj něčím předběžným, co je třeba překonávat, co pomíjí a není to jeho trvalým místem.
 • Advent víry /Karl Rahner/ (tematický text) - Po celou dobu života prožíváme advent, neboť my křesťané očekáváme toho, který má ještě přijít. Teprve pak nám bude dáno za pravdu. Předtím se však zdá, že má pravdu svět
 • Andělé - biblický pohled (článek) - Andělé (řecky angelos = posel) znamenají od středověku nadlidské, stvořené bytosti, "čisté" duchy.
 • Andělé - biblický, tradiční a teologický pohled /Karl Rahner/ (tematický text) - Andělé (řecky angelos = posel) znamenají nadlidské, stvořené bytosti, "čisté" duchy.  
 • Andělé - biblický, tradiční a teologický pohled (článek) - Andělé (řecky angelos = posel) znamenají od středověku nadlidské, stvořené bytosti, "čisté" duchy.
 • Bůh je s námi /Karl Rahner/ (tematický text) - Přebývat uprostřed blízké nepochopitelnosti Boha, sám být Bohem milován tak, že první a poslední dar je sama nekonečnost a nepochopitelnost, to je současně děsivé a blažené. Avšak nemáme volbu. Bůh je s námi.
 • Další rok začít ve jménu Ježíše /Karl Rahner/ (tematický text) -  Započněme tedy další rok "ve jménu Božím", pokračujme dále, čestně a s radostnou myslí! Čas kvapí. Můžeme být zoufalí nebo plni žalu, když si na Silvestra uvdomíme, že opět neodvolatelně uplynula část našeho pozemského života. Avšak čas kvapí vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv minulosti a zániku. A proto: ve jménu Božím!
 • DOBA VELIKONOČNÍ A SVATODUŠNÍ /Karl Rahner/ (tematický text) - Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme často tak, jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vnějším jednáním jen oddálit? Proč se ve službě Kristově angažujeme jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš nejisté odvážit se angažovat celým svým životem, všemi silami a poslední kapkou krve? Vstal Kristus z mrtvých nebo ne?
 • DOBA VELIKONOČNÍ A SVATODUŠNÍ /Rahner/ (tematický text) - Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme často tak, jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vnějším jednáním jen oddálit? Proč se ve službě Kristově angažujeme jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš nejisté odvážit se angažovat celým svým životem, všemi silami a poslední kapkou krve? Vstal Kristus z mrtvých nebo ne?
 • Je vánoční radost a vánoční pokoj pouze náladou, do níž se s iluzemi utíkáme? (Karl Rahner) (článek) - Slavíme vánoce. Ach, Bože, je to takový zbožný zvyk. Vánoční stromek se svíčkami a několika hezkými dárky, očekávání dětí a trochu vánoční hudby je vždy hezké a dojímavé. A když k povznesení nálady přistoupí náboženská stránka, pak je to zvláště hezké a dojímavé. ... Je to všechno, co se týká vánoc? Je to hlavní věc?
 • Krize svaté rodiny (Karl Rahner) (článek) - "Krize" svaté rodiny, o níž vypráví evangelium je obrazem pozemského ohrožení rodiny. Současně však ukazuje tento obraz i spásnou sílu, která může přemoci všechna tato ohrožení.
 • Křesťanství je víra v budoucnost. (článek) - Křesťanství je víra v budoucnost, blaženou, nekonečnou budoucnost, jež je nezahalenou přítomností nekonečného Boha - našeho věčného života. Existují pochopitelně lidé, jimž je představa takovéto budoucnosti vzdálená, a proto jim víra v ni připadá příliš iluzorní.
 • Modlitba Karla Rahnera (tematický text) - Spoléháme na tebe...
 • Muž s probodeným srdcem (P. Karl Rahner, SJ) (tematický text) - Úcta Božského srdce může být velkou milostí pro kněze zítřka
 • Naděje těch, kdo ztratili naději - učedníci z Emauz (Karl Rahner) (tematický text) - Naděje učedníků byla pověšena na šibenici a pak pochována v jámě. Jdou proto pryč, domů nebo někam jinam, ale v každém případě pryč.  
 • Novoroční meditace /Karl Rahner/ (tematický text) - Přichází nový rok. Co přinese? Nemyslím ve světě, politice a církvi. Myslím: pro mne. Právě pro mne.
 • O křesťanském umírání (Karl Rahner) (článek) - Člověk je smrtelníkem spíše zevnitř a jeho bytost směřuje k smrti z nitra, z hlubšího než jen biologického důvodu.
 • Poselství svatodušních svátků /K. Rahner/ (tematický text) - Sama sebe nám daroval. Tohoto Boha, který daroval sám sebe, nazýváme Duchem svatým. Je náš. Je v každém srdci, které ho s vírou a pokorou vzývá. Je náš do té míry, že se vlastně už nedá říci, co je člověk, ledaže by se řeklo, že že je to Bůh sám. Bůh je náš Bůh. To je poselstvím svatodušních svátků. To je svatodušní poselství, nádherné, letní poselství, poselství síly, světla a vítězství, poselství Boží lásky, poselství Boha, který nás obšťastňuje sám sebou.
 • Poslední večeře Páně a naše eucharistické společenství /K. Rahner/ (tematický text) - Dějiny světa jsou současně dějinami zaviněné vzdálenosti od Boha i dějinami vykupitelského utrpení, které se na kříži Kristově stává dějinnou skutečností vykoupení světa. Toto utrpení, Ježíšovo i naše, jež je vykoupeno a je vykupující, se samo zvěstuje ve svatém gestu a svatém slovu slavnosti Večeře Páně.
 • Poslední večeře Páně a naše eucharistické společenství /K. Rahner/ (tematický text) - Naše eucharistická obětní hostina je v pravém (ovšem přesně a správně chápaném) smyslu ústřední událostí života církve. V ní se Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání v našem středu stávají svátostně uchopitelnou přítomností a chtějí nás ve svátostném znamení vtáhnout do své skutečnosti
 • Postní doba /Karl Rahner/ (tematický text) - Masopust: o smíchu a pláči křesťana Co jiného může být předmětem naší masopustní úvahy než smích?
 • Postoj nesmiřitelnosti se má změnit /Karl Rahner/ (tematický text) - Je snadnější, aby se každý vydal jinam a žil odděleně, a tak je snažší vzájemně si nepřekážet
 • r. 2013 Co mi přinese nový rok? (tematický text) - Přichází nový rok. Co přinese? Nemyslím, co přinese ve světě, v politice a církvi. Myslím, co přinese pro mne. Právě pro mne. Neboť taková otázka a taková starost jsou na místě
 • Silvestr a bilance roku (Karl Rahner) (článek) - Na Silvestra je poslední den jednoho roku. A proto se sluší, abychom se s tímto rokem křesťansky rozloučili. V hloubi svého srdce musí každý provést takové rozloučení sám. Neboť každý člověk se odlišuje od ostatních. Každý prožitý rok jednoho člověka se proto odlišuje od toho, jak jej prožil člověk jiný. Bůh vede každého jeho cestou.
 • Silvestr, bilance roku /Karl Rahner/ (tematický text) - Dnes je poslední den jednoho roku. A proto se sluší, abychom se s tímto rokem křesťansky rozloučili. V hloubi svého srdce musí každý provést takové rozloučení sám. Neboť každý člověk se odlišuje od ostatních.
 • Svatá rodina /Karl Rahner/ (tematický text) - Všechna neštěstí a všechny problémy rodiny pocházejí nakonec z nesprávně pojatého nebeského povolání lidí, kteří vytvářejí rodinu. Neboť veškerá tragika a vina lidí je možná pouze proto, že člověk žízní po nekonečnu a nekonečném povolání a tak je zde věčně nespokojený.
 • Svobodné ano (Karl Rahner) (tematický text) - Člověk se ve křtu stává údem církve.
 • Trpíme muka Boží vzdálenosti? (Karl Rahner) (tematický text)
 • Zanikne svátek Božského srdce? (článek) - Úcta Božského srdce ("Srdce Páně") prochází dnes krizí. Zanikne tato úcta v dnešní církvi? Pokud ano, tak ne ani kvůli těm, kdo ji nahlas odmítají, ale spíše kvůli těm, kteří o ni přestanou mít zájem.
 • Zklamaní učedníci jdou od Ježíšova kříže a hrobu pryč - do Emauz (článek) - Naděje učedníků byla pověšena na šibenici a pak pochována v jámě. Jdou proto pryč, domů nebo někam jinam, ale v každém případě pryč. Je to i naše cesta.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 22.9.

1 Tim 6,2c-12; Lk 8,1-3

Komentář k Lk 8,1-3: Možná, že kdybychom blíž poznali ženy, které doprovázely našeho Pána, byli bychom zaskočeni. Ježíšova novost spočívala i v tom, že se nerozpakoval obklopit se těmi, na které shlížela společnost svrchu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.