Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

Zdeněk Skalický

  • Klonování v ČT (reakce na pořad Sněží) (článek) - Při sledování pořadu Sněží v úterý 9.4. na téma klonování mi teda opravdu běhal mráz po zádech. Zúčastnili se ho paní doktorka Syková jako zástupkyně Ústavu experimentální medicíny AV UK, pan Josef Fulka z Centra buněčné terapie UK a pan Milan Mrázek od Centra asistované reprodukce. Snad jako protihráči byli nasazeni katolický teolog, v mládí technik, Aleš Opatrný a z Ústavu lékařské etiky 2.LF UK pan Petr Příhoda. Tři proti dvěma.
  • Svatá mazanina, kýč, komerční kalkul... Aneb: víra a kultura? (článek) - „Ode dneška budeme žít kulturně“, slyšel jsem nedávno, „proto vyrazíme do divadla; bude tam Petr Novotný.“ Po návratu z kulturního představení prohlásili: „Nuda, všechno jsme už slyšeli v televizi.“ No dobře. Co vlastně ta kultura, kulturnost je? Etymologie tohoto slova nás vede k latinskému "cultus" od "colere" což znamená pěstovat, uctívat, vzdělávat. Už to samo nám napovídá, co by měla kultura v původním slova smyslu plnit. Tedy vést část lidské energie nejenom do obživy, ale také do péče a vzdělání. Povšimněte si, že zde není ani stín po slově zábava, jak se to běžně po kultuře dnes žádá.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...