Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Sekce: Knihovna

01. O víře (odst. 26 - 197)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Je víra v Boha samozřejmá? Co podle Vašich zkušeností dnes nejčastěji lidem brání ve víře v Boha?
2. Jak byste charakterizovali náboženskou víru co nejvšeobecněji?
3. Jak se liší křesťanská víra od této všeobecné náboženské víry?
3. U kterých náboženství nacházíme výslovně víru v Boha jako osobu a u kterých ne?
4. Co všechno bychom zařadili mezi "Boží oslovení člověka?"
5. Znáte nějaké literární dílo, ve kterém je pravdivě a poutavě ukázána křesťanská víra nebo cesta k uvěření?
6. Co vám říká výraz "dialogický charakter víry?"
7. Do jaké míry je víra subjektivním přesvědčením, do jaké míry je to cit či pocit, do jaké míry souvisí subjektivní víra s poznanou pravdou?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Víra v dějinách spásy: Žid 11,1 - 12,2
2. Víra Abrahamova: Gen 12,1 - 22,19
3. Víra v Ježíše: Lk 7,1-10
4. Najděte alespoň dvě místa či úseky v žalmech, které oslavují víru.Další texty:
1. Konstituce II. vatikánského koncilu: Dei verbum
2. Martin Buber: Já a TyKontrolní otázky a úkoly:
1. Jaké cesty vedou k poznání Boha?
2. Jak bychom o Bohu neměli mluvit před dětmi, dospělými, hledajícími?
3. Vysvětlete slovo "tajemství"!
4. Proč má Ježíš centrální místo v tématu "zjevení"?
5. Vysvětlete slovo "zjevení", jak ho užívá teologie!
6. Jak se postavíte k výrokům: "víra je dar, když ho Bůh nedá, nemá člověk šanci - tedy nikdo za to nemůže, není-li věřícím." A dále: "víra je záležitost osobního poznání - kdo chce poznávat, kdo se snaží, ten křesťansky věřit může - záleží jen na něm!"
7. Je víra cit, nebo formulace, kterou jsem přijal za svou, nebo úkon mé vůle - nebo co jiného?
8. Pokuste se napsat krátkou úvahu na téma "vztah víry a modlitby", totiž zda je k víře modlitba potřebná.
9. Udělej katechezi pro dospělé na téma "tajemství jako důležitý prvek křesťanské víry"!


Výpis všech kapitol z této knihy: Úvod / 01. O víře (odst. 26 - 197) / 02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421) / 03. Ježíš (odst. 422 - 637) / 04. Vzkříšení, nanebevstoupení, seslání Ducha svatého / 05. Církev (odst. 748 - 987) / 06. Vzkříšení, život věčný. Amen. (odst. 988 -1O65) / 07. Úvod ke svátostem. Liturgie. Iniciační svátosti I. / 08. Iniciační svátosti II. (odst. 1322-1419) / 09. Svátosti uzdravování (odst. 1420-1532) / 10. Svátosti ke službě společenství. Svátostiny. / 11. Morálka I. (odst. 1691 - 1876) / 12. Morálka II. (odst. 1877 - 2051) / 13. Desatero I. (odst. 2052 - 2257) / 14. Desatero II. (odst. 2258 - 2463) / 15. Desatero III. (shrnutí, odst. 2464 - 2557) / 16. O modlitbě (odst. 2558 - 2758) / 17. Modlitba Páně (odst. 2759-2865)

Témata: Víra

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali bychom dnes Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nástupců apoštolů jsme dnes opravdu zdokonalili k nepřekonání…

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.