Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Sekce: Knihovna

02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Bůh je jméno obecné, které má u Židů a křesťanů povahu jména vlastního. Jak byste charakterizovali stručně toho Boha, kterého jako křesťané známe?
2. Vypište si stručně charakteristiky, kterými je Bůh v článcích 207 až 221 nazýván!
3. Zkuste říci přesně, co může vypovědět o počátcích světa přírodovědecké bádání a co nauka víry?
4. Jak srovnáte Boží prozřetelnost s neštěstími, která lidi postihují? Neprotiví s toto také Boží všemohoucnosti?
5. Jaký je základní úkol andělů vzhledem k lidem?
6. Jaký je smysl židovského šabatu (soboty), jaký je smysl křesťanské neděle?
7. V čem bylo zřejmě jádro prvního hříchu člověka, o kterém píše Bible?
8. Jak se předává (přenáší) prvotní hřích a jak je odpouštěn?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Jak Bůh jedná s člověkem: Gn 18, 1-15
2. Srovnejte oba texty o stvoření člověka: Gn 1, 26-31 a Gn 2,7-24. V čem a jak se doplňují?
3. Najděte žalmy, kde je opěvováno Boží stvoření!
4. Následky Adamova hříchu: Řím 5,6-21Další texty:
1. Podívejte se na některé články v časopise Universum, které mluví o počátku světa a křesťanské víře!
2. Můžete uvést z krásné literatury nějakou charakteristiku víry, která se vám zdá být obzvlášť přiléhavá?
3. K ilustraci hříchu - texty, mluvící o jakékoliv totalitě (Solženicyn, vzpomínky našich vězňů z padesátých let, např. opat Tyl, Dr. Krčméry apod.)Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co nás opravňuje jako křesťany k tomu, abychom mluvili o Bohu jako o někom známém? Odkud máme o něm informace a proč je považujeme za věrohodné?

2. Pokuste se shrnout, co všechno přírodní vědy jsou schopny odůvodněně tvrdit o původu světa a co považují za možnou, ale zatím nedokázanou teorii (otázka a úkol jen pro badatele v přírodovědeckých oborech, čtenáře Weinbergových Prvních tří minut nebo Hawkingovy Historie času apod.)

3. Pokuste se udělat stručnou katechezi o Trojjediném Bohu pro dospělé!

4. Najděte místa v evangeliích, kde je zaslibován Duch svatý a na jejich základě formulujte, koho měli učedníci očekávat, jakou mohli mít představu o Duchu svatém!

5. Napište krátkou úvahu o Boží všemohoucnosti, prozřetelnosti a problému zla ve světě!

6. Je člověk bytost tělesná nebo duchová (duchovní)? Nebo je otázka špatně položena? Pokud ano, tak proč?

7. Co byste odpověděli na otázku "kde byl ráj?" a co na otázku "co byl ráj?" a co na otázku "kde je ráj ?" (ve smyslu Ježíšovy odpovědi lotrovi: "Dnes budeš se mnou v ráji!") srov. Lk 23,43

8. Jak byste popsali podstatu, jádro prvotního hříchu - v čem spočíval?

9. V čem vidíte působení prvotního hříchu v člověku? Z vlastní zkušenosti? Ze zkušenosti s druhými?


Výpis všech kapitol z této knihy: Úvod / 01. O víře (odst. 26 - 197) / 02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421) / 03. Ježíš (odst. 422 - 637) / 04. Vzkříšení, nanebevstoupení, seslání Ducha svatého / 05. Církev (odst. 748 - 987) / 06. Vzkříšení, život věčný. Amen. (odst. 988 -1O65) / 07. Úvod ke svátostem. Liturgie. Iniciační svátosti I. / 08. Iniciační svátosti II. (odst. 1322-1419) / 09. Svátosti uzdravování (odst. 1420-1532) / 10. Svátosti ke službě společenství. Svátostiny. / 11. Morálka I. (odst. 1691 - 1876) / 12. Morálka II. (odst. 1877 - 2051) / 13. Desatero I. (odst. 2052 - 2257) / 14. Desatero II. (odst. 2258 - 2463) / 15. Desatero III. (shrnutí, odst. 2464 - 2557) / 16. O modlitbě (odst. 2558 - 2758) / 17. Modlitba Páně (odst. 2759-2865)

Témata: Víra

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali bychom dnes Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nástupců apoštolů jsme dnes opravdu zdokonalili k nepřekonání…

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.