Nesmíš mít strach ze strachu. Musíš ho svěřit Pánu - archiv citátů

Sekce: Knihovna

Siegfried Hübner

Biřmování - Nový pohled na jednu ze svátostí církve

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Text publikace: B i ř m o v á n í - Nový pohled na jednu ze svátostí církve (Siegfried Hübner)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 28.4.

Sk 5,34-42; Jan 6,1-15

Komentář k Sk 5,34-42: Radost, že směli pro evangelium trpět! Nechybí v naší přesycené společnosti právě tento druh radosti?