Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

Navigace: Tematické texty H HříchZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Další myšlenky

Další myšlenky

* Pokus o rozdělení:
- těžký (smrtelný) - vylučující zcela ze společenství s Bohem
- lehký (zraňující)

* Jak posoudit závažnost:
- subjektivně - svědomí
- objektivně
- Písmo
- Církev - učitelský úřad, pastýři - vedeni Bohem
- Dohady teologů
- rozumový úsudek

* Tzv. "hlavní hříchy" - "7 hlavních hříchů", kořeny dalších hříchů: Pýcha, závist, nespravedlivý hněv, lakomství, smilstvo, nestřídmost, lenost

* Pokušení: je to svádění ke hříchu. Pramenem: já; okolní svět; ďábel


* Opustit Ježíšovu - Boží, představu o tom, co je dobré a správné a přidržet se představy své - to může udělat každý... (viz Jer 2,13)

* Hříchy mohou ukazovat na obdarování člověka


Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...