Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí nikoliv chvilkové, ale trvalé, - archiv citátů

Navigace: Tematické textyJJežíš Krátké texty, citáty Ježíš Kristus je pro mnoho lidí anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Ježíš Kristus je pro mnoho lidí anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Ježíš Kristus je pro mnoho katolíků anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Bible ale naznačuje nejen jeho umírněnost, ale i jeho majestát.

Je dítětem v jesličkách,

přítelem hříšníků,

ukřižovaným.

Je však i králem, jenž přichází ve slávě,

soudcem nastolujícím spravedlnost

a dovršitelem všeho…

Podle:

Johannes Hartl (Augsburg)

Zdroj: Perspektivy 12 / 2014

Redakčně upraveno

 

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 28.3.

Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16

Komentář k Jan 5,1-3a.5-16: Ježíš se dává do hovoru s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě. Kéž mě to „nakopne“ k větší ochotě. Nezazlívám však někdy představitelům církve přílišnou vstřícnost?