Modlitba mi pomáhá odhalit jedinečnou Boží lásku ke mně. - archiv citátů

Navigace: Tematické textyJJežíš Krátké texty, citáty Ježíš Kristus je pro mnoho lidí anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Ježíš Kristus je pro mnoho lidí anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Ježíš Kristus je pro mnoho katolíků anemickým dlouhovlasým dobrodincem s jistými humanistickými idejemi.

Bible ale naznačuje nejen jeho umírněnost, ale i jeho majestát.

Je dítětem v jesličkách,

přítelem hříšníků,

ukřižovaným.

Je však i králem, jenž přichází ve slávě,

soudcem nastolujícím spravedlnost

a dovršitelem všeho…

Podle:

Johannes Hartl (Augsburg)

Zdroj: Perspektivy 12 / 2014

Redakčně upraveno

 

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Apollos, dobrý řečník, se výborně vyznal v Písmu, ačkoli znal jen křest Janův. Priscilla s Akvilou mu vykládají Boží nauku ještě dokonaleji! Věnuji trochu času, abych se sám zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?