Modlitba mi pomáhá odhalit jedinečnou Boží lásku ke mně. - archiv citátů

Navigace: Tematické textyJJežíš

Ježíš

Ježíš, nejkrásnější z jmen (ze stejnojmenné písně)

Ježíš "Bůh je spása"(srv. Mt 1,21)
je Immanuel "Bůh je s námi“. (srv. Mt 1,23)


Nalezené rubriky k tématu:

Témata: Ježíš

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Apollos, dobrý řečník, se výborně vyznal v Písmu, ačkoli znal jen křest Janův. Priscilla s Akvilou mu vykládají Boží nauku ještě dokonaleji! Věnuji trochu času, abych se sám zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?