Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí nikoliv chvilkové, ale trvalé, - archiv citátů

Navigace: Tematické textyJJežíš

Ježíš

Ježíš, nejkrásnější z jmen (ze stejnojmenné písně)

Ježíš "Bůh je spása"(srv. Mt 1,21)
je Immanuel "Bůh je s námi“. (srv. Mt 1,23)


Nalezené rubriky k tématu:

Témata: Ježíš

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 28.3.

Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16

Komentář k Jan 5,1-3a.5-16: Ježíš se dává do hovoru s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě. Kéž mě to „nakopne“ k větší ochotě. Nezazlívám však někdy představitelům církve přílišnou vstřícnost?