Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

Navigace: Tematické texty P PoslušnostZávěrečné poznámky, literatura, odkazy Literatura k tématu

Literatura k tématu

(Raniero Cantalamessa: Život pod vládou Kristovou, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 247)

Timothy Radcliffe: Nazývám vás přáteli, Karmelitánské nakladatelství, 2002
Str.: 21

Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži, Paulínky 2001
Str.: 92

Carlo Carretto: Myšlenky na každý den 1.a 2. díl, NOVÉ MĚSTO,1997
(Datum:)
30.1.; 16. 2.; 9. 3.; 12. 4.; 20. 5.; 28. 9.;
21. 10.; 31. 10.; 8. 11.; 30. 11.; 6. 12.

Matka Tereza s Danou Němcovou, Karmelitánské nakladatelství, 2002
Str. 78,80


Témata: Poslušnost

Čtení z dnešního dne: Sobota 25.11.

1 Mak 6,1-13; Lk 20,27-40

Komentář k 1 Mak 6,1-13: Král Antioch, který šířil násilí, umírá v zoufalství. Na konci církevního roku mohu vzpomenout na všechny pronásledovatele církve. Ne s pocitem msty a zadostiučinění, ale spíš s lítostí…

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2017) První systematický apoštol médií ve XX. století

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...