Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí nikoliv chvilkové, ale trvalé, - archiv citátů

Navigace: Tematické textyOOdpuštění

Odpuštění

Ježíš nehledá hříšníka proto, aby ho potrestal a zlikvidoval, ale proto, aby ho znovu přivedl k životu. (P. Aleš Opatrný)


Nalezené rubriky k tématu:Viz hesla: smíření, láska, zpověď, hřích
Viz odkazy: téma odpuštění na www.vira.cz,

Témata: Odpuštění

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 28.3.

Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16

Komentář k Jan 5,1-3a.5-16: Ježíš se dává do hovoru s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě. Kéž mě to „nakopne“ k větší ochotě. Nezazlívám však někdy představitelům církve přílišnou vstřícnost?