Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Pearl S. Bucková - láska zachraňuje

Pearl S. Bucková - láska zachraňuje


Může bohatství a síla zbraní zabezpečit naši budoucnost?
Ne, protože Bůh nás ochraňuje, jen když se dělíme s těmi, kdo trpí nouzí.

_________________________


Americká spisovatelka Pearl S. Bucková se ve světě stala známou svým románem z Číny Dobrá země.

Jako dcera evangelického misionáře žila dlouho v Číně a zamilovala si čínský lid. Hlásala tam evangelium spíše svými činy než slovy. Poslechněme si něco z jejích vzpomínek:

Brzy po svatbě jsem tehdy žila v přístavu na jihu Číny. Jednoho zimního rána někdo zaklepal na dveře. Otevřela jsem. Venku stála vyhublá žena. Byla oblečená v hadrech a měla uštvaný výraz ve tváři. Vyprávěla, že ji její muž nechal na holičkách, když vypukl na severu země hladomor, a že čeká dítě. Prosila, zdali bych jí nemohla pomoci, že nemá vůbec nikoho.

Nemohu říci, že bych z této ranní návštěvnice měla radost. Sama jsem měla dost starostí, především s péčí o svého starého, churavého otce. Přesto se mi podařilo po usilovném přemýšlení najít řešení. Najmula jsem prázdnou chatrč vzadu za naším domem v čínské dělnické čtvrti. Paní Lu - tak se ta ubohá žena jmenovala - byla přešťastná. Každý den jsem jí nechala přinést vydatné jídlo z naší kuchyně. Brzy se uzdravila a přivedla na svět silného kloučka.

Asi šest měsíců po narození dítěte mě jednou v noci náhle vyrušil ze spánku hluk kulometů. Slyšela jsem vzrušený hlas: „Komunisté jsou tady! Dobyli město a chtějí vyhubit všechny cizince.“

Naši čínští služebníci už dům opustili, protože pro komunisty byl podezřelý každý, kdo měl s cizinci něco společného. Stáli jsme tam, můj starý otec, můj muž, má sestra, její a moje děti, a nevěděli jsme kudy kam. Rachot kulometů se stále blížil. Už byli v naší ulici. Brzy bude s námi konec.

Náhle se otevřely dveře a za nimi paní Lu. „Okamžitě pojďte se mnou!“ Řekla jsem jí, že se vystavuje nebezpečí života, ubytuje-li cizince. Ona však nechtěla nic slyšet. Rychle jsme prošli zahradou a našli útočiště v její chatrči.

Skrze škvíry v prknech jsme viděli, jak náš dům přepadla kolona opilých vojáků a jak pak zuřivě vyrazila zpátky ven, když nikoho nenašla. Naštěstí nás neobjevili.

Za dva dny, když se situace trochu uklidnila, se nám podařilo uniknout na jedné americké lodi.

Paní Lu nám zachránila život. Se svolením zpracováno podle knihy:
Pierre Lefévre, Příběhy psané životem,
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno

 

 

Související texty k tématu:

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...