Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

Navigace: Tematické texty R Různé informaceRůzné Pokemoni na Slovensku (Stanislav Král)

Pokemoni na Slovensku (Stanislav Král)

Už aj naša krajina sa zapojila do veľkej a úspešnej svetovej hry. Na mnohých miestach sa hovorí o "úspešnom fenoméne".

V hlavných úlohách: - naše deti - ako predmety citovej a mentálnej manipulácie - my rodičia - ako zdroj peňazí - hlavný hrdina - firma Nintendo a s ňou kooperujúce firmy


O čo ide?

Seriál Pokemon začala Slovenska televízia vo februári tohto roku vysielať vo víkendových dňoch v čase Večerníčka. Tým si automaticky zabezpečil vysokú sledovanosť.
Hlavná myšlienka seriálu spočíva v tom, že hrdinovia seriálu získavajú pre seba pokemonov (skrátka z Pocket Monsters - Vreckové príšery), ktoré medzi sebou bojujú. Bojové scény sú samozrejme pre deti najvzrušujúcejšie. Ide o to, kto bude najsilnejší.
V nadväznosti na seriál su už v predaji kartičky s pokemonmi - príšerami, ktore sa deti snažia zbierať. Tieto kartičky majú magickú moc, ktorú môžu deti ovládať a využívať (zneužívať). Aspoň tak sa spieva v anglickej piesni, ktorá sprevádza každý diel seriálu. Podľa informácii z STV už bude o chvíľu preložená a naše deti sa dozvedia, čo vedieť majú...


Čo sa bude diať ďalej?

Naše deti budú chcieť mat všetko, čo ma niečo spoločné s pokemonmi - Naše deti už začínajú praktizovať to, čo sa v seriáli naučili - získať, ovládnuť, bojovať - Deti budú veriť tomu, že kartičky s obrazmi pokemonov majú tu moc, ako majú ich vzory v televízii a podľa toho sa budú správať ku kamarátom, súrodencom, rodičom... - Firma Nintendo a s ňou spojene firmy sa budú veľmi tešiť z dobre prosperujúceho obchodu (STV kúpila seriál za 9 miliónov SK, predá sa veľa nekvalitného tovaru ktorého jedinou "kvalitou" bude obrázok s pokemonom).


Čo urobíme my - rodičia?

Ak túžite po tom, aby vaše deti boli vychovávané k agresivite a k viere vo vymyslené bludy, nemusíte urobiť vôbec nič.
O všetko sa postará firma Nintendo a jej partneri (napr. STV, ADC Blackfire, NOVA a iní.).Ak si myslíte, že stačí svoje deti usmerniť, aby seriál nepozerali, je iba otázkou času, kedy sa dostanú do konfliktu (zosmiešňovanie, ponižovanie, zneužívanie) s tými, ktoré seriál budú ďalej sledovať. Ak zdieľate názor, že tento seriál nepatri na televízne obrazovky, v mene našich deti, neustále OPAKOVANE VYZýVAJTE STV K ZASTAVENIU VYSIELANIA TOHTO SERIáLU!!!
Ak sa to podarí, nebudeme prví, ale budeme patriť medzi tie krajiny (cca 60 krajín), kde sa to už podarilo.


Pošlite prosím tuto výzvu na všetky e-mail adresy, ktoré máte. Veľmi účinnou bude aj žiadosť o prerušenie vysielania poslaná poštou na adresu:
Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
tel.:07/65422828
Kontakt s divákmi na tel./odkazovač:07/65423822

Ide tu o duševné zdravie našich deti a nášho národa.


Tip pre vás:

Ak budeme svoje protesty posielať denne pomocou emailu.:
webmaster@stv.sk
nemôžu si v STV náš protest nevšimnúť...


Ing. Stanislav Kráľ


Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...