Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

Navigace: Tematické texty M MariaBiblické texty Krátké komentáře k biblickým textům: Maria

Krátké komentáře k biblickým textům: Maria

Krátké komentáře k biblickým textům:


Lk 2,15 - 20
To, co bylo o dítěti řečeno - a co navazuje na Starý zákon - je cenné. Proto to Maria uchovávala v srdci.
"Ze svého milosrdenství nás spasil", "ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého" - to jsou slova, která je třeba podle Mariina vzoru uchovávat v srdci.
(P.Aleš Opatrný)
/Stůl slova, C, vánoce.../

+

Lk 11,27-28
Kdo slyšel Boží slovo a zachovával ho? Právě Maria. V tom je její nesmírná velikost, ne v příbuzenské blízkosti.
(P.Aleš Opatrný)
/Obnova Božím slovem, 97, str.72/


Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...