Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO důvěře Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje

Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje

Bůh zná každý detail našeho života. On nás nejen stvořil, ale v každém okamžiku se o nás stará. Nejen, že nás zná, ale zná nás jako Otec. Jednou jsem v této věci dostal lekci od jedné asi šedesátileté ženy. Vyučoval jsem teologii a tomu, o čem vám vyprávím, jsem rozuměl myslí, ale zřejmě ne dost srdcem. Na modlitebním setkání nám tato žena vyprávěla, co se jí přihodilo.

Žila ve svém domě s pětatřicetiletou dcerou, která byla jednoho dne na nákupech. Když dcera nebyla doma, žena spadla na schodech a zlomila si nohu. Měla velké bolesti a nedokázala v té chvíli nic dělat. Na chvíli se jí zmocnila panika, protože nebyla schopna nikoho zavolat, nemohla se postavit.

Pak ji však něco osvítilo a pomyslela si: “Kdyby byl můj otec ještě naživu a zjistil by, co se mi stalo, přerušil by každou práci a přišel by mi na pomoc. Věřím já vůbec tomu, že mám takového Otce v nebi? Věřím nebo nevěřím, že můj nebeský Otec ví, co se mi stalo? Cožpak tento Otec neudělá nic, aby pomohl své dceři?” A nevolala o pomoc, ale začala Pána chválit za všechno, co se jí přihodilo. Zanedlouho se otevřely dveře a vstoupila dcera, protože si zapomněla vzít peníze na nákup.

Pamatujte si: jestliže máte nějaký problém, Otec o něm ví. Nejen že ho zná, ale on se vaším problémem i zabývá jako Otec. Možná od něho dostanete jiné řešení, jiné východisko než to, které jste si představovali. Určitě, Boží plány jsou jiné než naše, ale je jisté, že vás ve vašem problému miluje a že v něm nejste sami. Proto je zapotřebí chválit Boha za to, že je nejen naším Bohem, ale i naším milujícím Otcem.


 

Se svolením zpracováno podle knihy:
 Elias Vella, Ježíš - lékař duše i těla,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...