Specifika internetové komunikace v pastorační práci

Specifika internetové komunikace v pastorační práci

(20.1.2017)

V dnešní éře informačních technologií probíhá na sítích i komunikace v oblasti poradenství nebo duchovního rozhovoru. To má své kladné i záporné stránky, často obě současně.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

(17.1.2017)

Jednota křesťanských společenství, křesťanských rodin je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí. 

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

(13.1.2017)

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají. I ty negativní. Jakkoliv to nelze pochopit v okamžiku, kdy se to děje. Cokoliv těžkého umí Bůh převést v úžasné dobro. Lepší než se nám kdy mohlo zdát. Postupem času zjistíme, že nám prospělo, když nám Bůh něco vzal.

    více...

Sekce: Články

Nevěřme strachu z Boha

 Nevěřme strachu z Boha

(9.1.2017)

Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele odevzdám, všechno mi sebere.“ Někdo si myslí, že Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou radost a libuje si v tom, když člověk trpí. Proto se někteří lidé bojí, pustit si Boha k sobě blíž... 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Co znamená: K+M+B

Co znamená: K+M+B

(4.1.2017)

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), vždy doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě se žehnají domy, při čemž se na dveře křídou píší písmena C+M+B + letopočet. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

    více...

Sekce: Články

Nemusím se obávat budoucnosti

Nemusím se obávat budoucnosti

(30.12.2016)

Je-li Kristus ve mně a já v něm, 
dávám-li mu ve svém životě prostor,
pak postupně mohou odpadávat
všechny moje vnitřní strachy a obavy. 

    více...

Sekce: Články

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

(28.12.2016)

Jedna žena řekla matce Makríně: „Už nedokážu vystát všechny ty zbožné řeči o Bohu. Vždyť ani nevíme, kdo Bůh je, a tak proč o něm stále mluvíme, jako bychom to věděli?“

    více...

Sekce: Články

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

(21.12.2016)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Tajemství vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí.

    více...

Sekce: Články

Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video

Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video

(16.12.2016)

Zeptám se: kdo je větší?
Bůh nebo hřích?
Bůh!
A kdo nakonec zvítězí?
Bůh nebo hřích?
Bůh.
Toto se musíme naučit! (papež František)

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

(13.12.2016)

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období XII.2016 - XI.2017. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je stáhnout z internetu.

    více...

Sekce: Články

Svatost není v kurzu

Svatost není v kurzu

(6.12.2016)

Svatost není nuda!

    více...

Sekce: Články

Trpím osamělostí

Trpím osamělostí

(30.11.2016)

Vím, že Bůh je vždy se mnou,
tak proč bych se měl vůbec kdy cítit osamělý?

    více...

Sekce: Články

Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií

(28.11.2016)

Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií. "Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Nemusíš být dokonalý a schopný, ale drž si směr

Nemusíš být dokonalý a schopný, ale drž si směr

(23.11.2016)

Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě řídit, umí rozrážet vlny a umí plout tak, aby loď byla chráněna před bočními nárazy. Má tolik síly, že vede loď, kam chce a odkud chce. Ale k čemu to je, když zapomněl na cíl, ke kterému směřuje.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

(16.11.2016)

Pane Ježíši Kriste,
Plnosti časů a Králi věků! 

Dej nám prosté srdce,
abychom dokázali poznat,
že ty, Syn Nejvyššího,
ses stal naším bratrem...

    více...

Autor: Jan Pavel II.   |   Sekce: Články

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život

Smrti můžeme zabránit,  aby otrávila náš život

(8.11.2016)

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život.
Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty.
Jsou v dobrých rukou Božích.
Důvěřujme Kristu a svěřme se mu,
On nezklame.
Láska je silnější než smrt.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

V těžkostech často nevíme zač se modlit

V těžkostech často nevíme zač se modlit

(3.11.2016)

Proč apoštol Pavel napsal: "Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit"? Těžko si lze přeci myslet, že by neznal alespoň modlitbu Páně! Ale v nesnázích totiž často nevíme, zač se máme pořádně modlit. 

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Co přináší nový vatikánský dokument o pohřbívání?

Co přináší nový vatikánský dokument o pohřbívání?

(28.10.2016)

Krátký komentář k vatikánskému dokumentu „Ad resurgendum cum Cristo“ - o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě pohřbu žehem. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

(24.10.2016)

Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu. Je tichá, protože naslouchá. Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili? Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět, kdybychom bez ustání hlučeli? Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.

    více...

Sekce: Články

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

(18.10.2016)

Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, se vydává v nebezpečí, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy (produkuje totiž notný rámus a čmoud), ale její účinnost je údajně něco kolem pouhých pěti procent. Na pohyb vpřed spotřebuje jen nepatrné množství energie, zbytek jde nevyužitý do vzduchu.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

Znám tvou bídu, tvé zápasy...

Znám  tvou bídu, tvé zápasy...

(10.10.2016)

Znám tvou bídu, tvé zápasy,
trápení tvé duše, slabosti tvého těla.
Vím i o tvé zbabělosti, o tvých poklescích,
ale navzdory tomu ti říkám:
„Dej mi své srdce, miluj mě, jaký jsi!“

 

    více...

Autor: Faustyna (Faustina) Kowalská   |   Sekce: Články

Jak si uchovat vnitřní pokoj v neklidném světě?

Jak si uchovat vnitřní pokoj v neklidném světě?

(3.10.2016)

Možná, že by otázka měla znít spíš: „Jak získávat pokoj v neklidném světě?“ Protože vnitřní pokoj není něco, co bychom povětšinou v minulosti dávné či nedávné měli a teď jsme si ho chtěli jen uchovat.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Bůh mě nestvořil bezdůvodně

Bůh mě nestvořil bezdůvodně

(27.9.2016)

Jsem součástí velikého díla. Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání – i kdybych je třeba v tomto životě nepoznal, bude mi odhaleno v tom příštím… Jsem součástí velikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě nestvořil bezdůvodně.

    více...

Autor: John Henry Newman   |   Sekce: Články

Svatý ´Sudeťák´ - blahořečen 24.9.2016

Svatý ´Sudeťák´ - blahořečen 24.9.2016

(23.9.2016)

P. Hubert Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945 v Dachau, den po svých 34. narozeninách. 

    více...

Sekce: Články

Papež František: ´Kdo opravdu trpí, není sterilní případ, modleme se za něj srdcem!´

Papež František: ´Kdo opravdu trpí, není sterilní případ, modleme se za něj srdcem!´

(17.9.2016)

Saduceové mluvili o ženě z Markova evangelia (Mk 12,18–27) jako o sterilním laboratorním případu, bez emocí. Byla to pro ně otázka morálky.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Nejčtenější články za 30 dní

4.1.2017
Co znamená: K+M+B

30.12.2016
Nemusím se obávat budoucnosti

28.12.2016
Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

Náhodný tip

Nechceme Terezii z Avily!
Do kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v doprovodu provinciála karmelitánů,...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz