Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

1950

 • Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery (aktualita) - 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, škodit mu, ale nelze ho zničit...
 • Díky kriminálu jsem poznal, co je to život (P. Jan Zemánek) (článek) - Dva totalitní režimy, které ve 20. století ničily naši zemi, hluboce zasáhly i do života církve. Mnoho statečných kněží i laiků, mužů i žen zaplatilo za svou víru, když ne rovnou životem, tak alespoň ztracenými roky strávenými v nacistických či komunistických žalářích. Jedním z těch, kterým bylo souzeno zažít na vlastní kůži hrůzy komunistického vězení, byl P. JAN ZEMÁNEK (*23.1. 1925 + 8.6. 2012)
 • Josef Toufar (1902-1950) - heslovitý životopis (tematický text) - „Ten Toufar udělal z obyvatel věřící lidi.“ (slova okresního osvětového inspektora - komunisty Hoskovce)
 • Páter boxer - vězeň P. Jan Svatek (článek) - Kněz, kterého ostatní spoluvězni znali jako mírného pobožného člověka, k překvapení všech spráskal agresivního spoluvězně.
 • 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (aktualita) - 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte." (Milada Horáková) „Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli“ ( Josef Toufar v diskuzi s komunisty).
 • Bože, že já blbec nejsem normální člověk! (článek) - Cítil jsem hněv a zklamání z Boha, protože jsem si myslel, že mě opouští. Bylo to nesnesitelné a nevěděl jsem, jak dlouho to potrvá.
 • Co? Chovat slušně? Chacha. Vždycky se mi to nedaří splnit... Rozhovor s dominikánem Jiřím M. Veselým o tom, jak šel život (článek) - Rozhovor s dominikánem Jiřím M. Veselým o tom, jak šel život Čtenáři tohoto rozhovoru jsou ochuzeni o jeho podstatnou část. O hlasitý a osvobozující smích řeholníka, který jako by už byl jednou nohou v nebi - nemá potřebu nic idealizovat, ničeho se obávat, ale ani na nic nadávat. Není v něm ani stopa zatrpklosti. V hovoru o svém pestrém životě střídá lehkost i zaujetí moravsky bodrého vypravěče, který ve své bezprostřednosti hned přechází k tykání.
 • Mé kněžské začátky na Šumavě za komunistů a útěk přes hranice (článek) - komunistická mračna a útěk přes hranice Byl jste vysvěcen na kněze po únoru 1948. Nerozmlouval vám to někdo? Bylo to v době, kdy se vědělo, že to církev nebude mít lehké.  
 • Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011) (aktualita) - Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století
 • Podplukovník U.S. Air Force a český biskup Petr Esterka odpovídá na internetu (článek) - Ptejte se Moravana, utečence přes železnou oponu, vojáka U.S. Air Force a katolického biskupa Petra Esterky, zda víra v Boha má své místo i v globalizovaném světě 21. století. Internetový on-line rozhovor proběhne v úterý 10.7.2007 od 10:30 hod. Otázky lze klást již nyní .
 • V leopoldovské pevnosti (článek) - V celém Leopoldově nastalo hromadné stěhovámí. Samotky se musely vyprázdnit tentokrát pro leopoldovské rebely. Také kněží museli pryč. Dali je sice do zvláštní cely, ale v normálním muklovského baráku, takže na nějaký čas skončila jejich izolace.
 • Veselý dominikán (Silvestr Braito) (tematický text) - Silvestr Braito je neodmyslitelnou postavou renesance katolictví v českých zemích po první světové válce, po níž následkem neblahého austrokatolicismu nastal velký odklon od Říma. Braito měl vliv především na intelektuální vrstvy národa.
 • Kdo byl Abbé Pierre? (článek) - Francie je zemí, která je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský kněz. Tento člověk přitom nikdy neváhal jít proti proudu.
 • ´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt) (článek) - V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
 • 21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´ (aktualita) - Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.
 • 5.3 Právo člověka na život. /Z křesťanské etiky dle J. Skoblíka/ (tematický text) - Z hlediska lidských práv by klonováním byly porušeny dva základní principy, rovnosti lidí (porušený dominancí člověka nad člověkem) a nediskriminování (porušený eugenickou selekcí).
 • Církev - služby - úřady - členění - neomylnost (KGI) (tematický text) - Dnešní kritika církve se zaměřuje především proti „instituci“, proti „úřednické církvi“ a často zvláště proti papeži.
 • Citáty z knihy: Věřím v Ducha svatého (Josef Dolista) (tematický text) - Duch svatý působí, že velikonoční událost se stává vlastním zážitkem věřících. Propůjčuje totiž Kristovu dílu trvalou aktuálnost, stálou účinnost Kristovy výkupné oběti. Působení Ducha svatého je nezávislé a překvapující, nelze ho měřit lidskými měřítky.
 • Internetový rozhovor s P. Karlem Fořtem - neboli ´otcem Karlem´ z radia Svobodná Evropa (článek) - Starý člověk má životní i dějinné zkušenosti, které se mohou těm mladším hodit. Čím déle se totiž na tomto světě dívá kolem sebe, tím více věcí dává do souvislostí a přemýšlí o nich. Jeho pohled má proto cosi do sebe. Stáří dává člověku více volného času, aby se mohl životem hlouběji zabývat a formulovat své zkušenosti.
 • Josef Toufar (tematický text) - Čihošťský farář a mučedník (14. 7. 1902 – 25. 2. 1950)
 • Józef Augustyn na Velehradě a v Praze (článek) - Od neděle 2. listopadu pobývá v ČR polský kněz a spisovatel Józef Augustyn.
 • Kněz s černou páskou přes oko Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951) (aktualita) -
 • Kněží Josef Štemberka a Josef Toufar vyznamenáni in memoriam (aktualita) - Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2014 in memoriam Medaile Za zásluhy o stát lidickému faráři Josefu Štemberkovi a číhošťskému faráři Josefu Toufarovi.
 • Kniha roku: Miloš Doležal, Jako bychom dnes zemřít měli (aktualita) -
 • Koncil pro naši dobu - základní informace o II. Vatikánském koncilu (Miloslav Kněz) (tematický text) - Před 50 lety, dne 11. října 1962, byl v bazilice sv. Petra v Římě zahájen druhý vatikánský koncil. Stalo se tak za účasti 2600 biskupů a pozorovatelů ze 116 zemí světa. Z jeho závěrů dosud žijeme a budeme žít. Svým významem překročil hranice katolické církve. Zasedal v dramatické  době, kdy byl svět rozdělen na Východ a Západ a vrcholila studená válka, která hrozila přerůst ve válku horkou – atomovou.
 • Marie a svatí. Svatí nepotlačují Krista. Svatořečení. Obrazy, sochy, relikvie. (KGI) (tematický text) - Uctívání svatých – uctívání Marie se mnohým zdá být znakem katolické zbožnosti. Nekatolíci se často obávají, že zvláště uctíváním Marie by mohl být potlačen Kristus a mohly by být blokovány ekumenické snahy.
 • Matka Tereza - krátký životopis a některé její myšlenky (tematický text) - MATKA TEREZA 1910, 27. srpna: Narodila se ve Skopje, v albánské oblasti Kosovo
 • Matka Tereza bude v neděli blahořečena (článek) - Matku Terezu z Kalkaty prohlásí za blahoslavenou papež Jan Pavel II. v neděli 19.10.2003. Zároveň v tento den církev slaví Den modliteb za misie, tzv. Misijní neděli. Duchovní program rovněž organizují Misionářky lásky (sestry Matky Terezy) v Praze.
 • Mimořádný koncert - pocta Petru Ebenovi (článek) - 17. listopadu 2007 v 19:30, Praha Rudolfinum  
 • Nevšední biskup v neklidné době (článek) - Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807. Jako aktivní kněz šířil evangelium mezi prostým lidem, za což musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj několikrát spáchán atentát. Využíval všechna moderní média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii. 
 • Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás... (článek) - Výběr z knižního rozhovoru s Otou Mádrem a základní životopisné informace o jeho životě.  
 • Prezident republiky udělil medaili za zásluhy P. Janu Zemánkovi (článek) - P. Jan Zemánek, CSsR byl včera, 28. října 2007, oceněn medailí za zásluhy o stát. Narodil se 23. ledna 1925 v Drslavicích u Uherského Brodu, vstoupil do kongregace redemptoristů a 20. listopadu 1949 byl vysvěcen na kněze. Po násilné likvidaci klášterů v roce 1950 byl nejprve v soustřeďovacím táboře v Králíkách a poté nastoupil vojenskou službu u PTP. Následovala léta manuální práce a věznění. Po roce 1989 se stal provinciálem a velmi se zasloužil o rozvoj kongregace. Knižní rozhovor s P. Janem Zemánkem vyšel v knize Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel a je možné si ho přečíst i zde .
 • Rakouský Čech z Japonska slaví své životní jubileum (článek) - Jubileum děkana KTF UK prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. PhDr. Ludvík Armbruster, se dnes dožívá věku 75 let.
 • Rozhovor s Milošem Zapletalem (článek) - Kdo někdy potřeboval vymyslet pro děti program, ať už v rámci zábavného odpoledne, výletu či tábora, ten s velkou pravděpodobností sáhl po některé z knížek Miloše Zapletala, jako například Hry v přírodě, Hry ve městě a na vsi, Hry na hřišti a v tělocvičně.
 • Tomáš Špidlík se dožívá devadesáti let (článek) - Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se dožívá devadesáti let kardinál Tomáš Špidlík SJ. Oslav, které se k tomuto významnému jubileu konají, se v Římě zúčastnil také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který si kardinála Špidlíka vybral jako kazatele při oslavách svých 75. narozenin.
 • Veselí křesťané (kapitola z knihy) - Schopnost žertovat - příznak duševního zdraví
 • Zemřel bývalý provinciál salesiánů František Míša (článek) - "Dominus" František Míša SDB zemřel 3.3.2005. Zádušní mše se konají v pátek 11.3. od 13.00 hodin v kostele sv. Anny v Hradci Králové - Kuklenách a v sobotu 12.3. od 13.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Polešovicích, kde bude pohřben.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 26.9.

Ezd 6,7-8.12b.14-20; Lk 8,19-21

Komentář k Ezd 6,7-8.12b.14-20: Nabytou svobodu vyjadřují izraelité stavbou chrámu. Ten přetrvá pět století. Okolní národy je v tom podporují. Izraelité tak před nimi svědčí o jediném, pravém Bohu! Čím jsme my naplnili svobodu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26.9.2017) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

(26.9.2017) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území....

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)