Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Krása

 • Boží tvář jsme ochudili svým šťouráním (článek) - Bůh nás nepřitahuje, protože je mocný, věčný či dokonalý, nýbrž nás láká Kristovou tváří a jeho příběhem pravé svobody a lásky. Možná jsme zvěstovali Boha hodného úcty a klanění, avšak nikoli Boha, který se směje a hraje si se svými dětmi. Bůh tak v našich kostelech umírá nudou.
 • Kolik je překrásných věcí na každém kroku! (článek) - Několik myšlenek o přírodě Věřte, že nechápu, jak je možno jít kolem stromu a nebýt šťasten, když jej člověk vidí. Mluvit s člověkem a nebýt šťasten, nemilovat ho. A kolik je překrásných věcí na každém kroku, které dokonce třeba již úplně ztracený člověk může pokládat za překrásné! (F. M. Dostojevskij)
 • Krása (soubor tematických textů) - Církev by se měla snažit, aby dala zazářit Kristově kráse v očích světa (Raniero Cantalamessa)
 • Růže a ropucha (tematický text) - Byla jednou jedna rudá růže, která se cítila báječně, ...ale j ednoho dne si uvědomila, že si ji lidé prohlížejí jen zpovzdálí. Všimla si, že vedle ní stále sedává velká tmavá ropucha...
 • Hudba v ráji podle Bacha (tematický text) - Roku 1750 přišel Johann Sebastian Bach málem o zrak.  Známý anglický lékař John Taylor mu poradil, aby se podrobil operaci, která se ovšem nepovedla a po níž Bach skoro neviděl.
 • Inkulturace (Joseph kardinál Ratzinger) (tematický text)
 • Kus křídy - o ctnosti (tematický text) - ​ Pamatuji se na jedno nádherné ráno o letní dovolené, celé modré a stříbrné, kdy jsem se násilím odtrhl od svého úkolu nedělat v podstatě nic, nasadil si obstarožní klobouk, vzal hůl a strčil do kapsy šest velice pestrých barevných kříd.
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • Příběh o rozladěné kytaře (tematický text) - V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem.
 • Tužby ducha (Raniero Cantalamessa) (tematický text)
 • Zlaté srdce - pomáhá tam, kde je třeba (tematický text) - Jeden starý zkušený soudce si vyšel na večerní procházku. V městském parku potkal známého mladíka.  „Zdravím tě, Pavle,“ řekl starý pán. „Slyšel jsem, že se chceš ženit. To je krásné. Řekni mi něco o své nastávající.“
 • Delší texty (tematický text) -
 • Jaká „krása spasí svět“? (aktualita) - Videozáznam diskuze na zajímavé téma
 • Závěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy (tematický text) -

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 19.8.

Joz 24,14-29; Mt 19,13-15

Komentář k Joz 24,14-29: Volba svobodného rozhodnutí je určena i mně, ponesu však i důsledky. V době starozákonní se lid rozhodl pro Hospodina, protože toužil přežít. V době novozákonní se mám rozhodnout z lásky…

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...