Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Mládež

 • Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí? (článek) - Mladí začali přijíždět ve větším počtu v letech 1958–1960. Nedělali jsme nic pro to, abychom je přitahovali, bylo to překvapení. Jak to, že jich k nám přichází tolik v době, kdy se tak málo mladých účastní modliteb v kostelích? Nemohli jsme je posílat pryč: přišli se modlit, hledat. Neměli jsme však místo, abychom je mohli všechny přijmout.
 • Brát vážně starosti a smutky mladých (článek) - - nejlepší prevence před jejich vstupem do sekt Pokud jde o prevenci vůči vstupu do sekt, je na místě několik zásad: 1. Správně a střízlivě o sektách informovat bez zesměšňování, podceňování nebo démonizace sekty. 2. Vést vzděláním i prohlubováním života z víry k jistotě ve vlastní pozici víry.
 • Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) (tematický text) - Duch svatý dává křesťanovi chápavost, svobodu a věrnost. Duch svatý nás činí odvážnými.
 • Květná neděle (Promluva papeže Františka na Květnou neděli, 24.3.2013) (tematický text) - Jakým typem krále je Ježíš? Jede na oslátku, nemá dvořany, kteří jej následují, není obklopen šikem symbolizujícím moc.
 • Mark Twain a jeho otec (tematický text) - K Marku Twainovi jednou přišel sedmnáctiletý mladík a vysvětloval:  „Už si nerozumím se svým otcem..."
 • Mezinárodní křesťanský festival mládeže ve Francii - videoohlédnutí (aktualita) - Festival mládeže "Welcome to paradise" v Hautecombe.
 • Ohlédnutí za křesťanským festivalem mládeže UNITED (aktualita) - Od čtvrtka 21. srpna do soboty 23. srpna 2014 probíhal ve Vsetíně 4. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Celkový počet zúčastněných lidí dosáhl čísla 3.500. Festival je svým zaměřením a výběrem účinkujících zaměřen hlavně na dospívající a mladé lidi.
 • POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015 (tematický text) - „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt   5,8)
 • Z promluv papeže Benedikta XVI. k mládeži (článek) - Drazí přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality, ale na počátku naší existence je plán Boží lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž znamená žít zakořeněni ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních pravd, nýbrž důvěrný vztah s Kristem.
 • Co s mladými? (článek) - Zásadní otázka: ptáme se my starší spíše "co s mladými", případně "co pro mladé", nebo "co máme udělat sami se sebou"? Co z naší víry v kritických očích mladých lidí obstojí? Co je strhne? Co je pro ně skutečně výzvou k následování? Kritičnost mladých lidí je známou věcí. Můžeme ji přijmout, i když se jí jistě ve všem nepodřídíme.
 • Homilie jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži (tematický text) - postavte eucharistii do středu vašeho života osobního i ve společenství
 • Malý kurz pastorace (17): Zkušenosti se sektami a destruktivními kulty v pastoraci v ČR (článek) - Obrazně lze říci, že fenomén sekt a nových nekřesťanských (pseudo) náboženských proudů představuje zpravidla vůči křesťanství nebezpečí podobné, jaké představují bacily a viry pro lidské zdraví. Určitá koncentrace je běžná, zvýšená koncentrace představuje zvýšené riziko, ale ne nemoc samu.
 • Mediální špína jako zkažený pudink (tematický text) - Jedna rodina měla těžkosti se svou desetiletou dcerou Mary-Anne, protože chtěla vidět jistý film. „Všechny holky na to jdou, jen já ne,“ říkala matce. „Proč nesmím?“
 • Mladí křesťané jako součást farnosti (Aleš Opatrný) (tematický text)
 • Mluvíme dost o lásce? (článek) - Hovořit o lásce, vztazích, sexualitě není snadné… a přitom je to tak důležité! Krása Božího stvoření je nesmírná. Snad většina lidí má ovšem pocit, že jakmile o tomto tématu hovoří katolíci, vždy jsou to slova plná odsuzování. Jako by církev byla škarohlídem, který lidem nepřeje lásku, a sexualitu dokonce odmítá. 
 • Poselství Jana Pavla II. mládeži k XVII. SDM v Torontu 2002 (článek) - „Vy jste sůl země…Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13-14) Drazí mladí přátelé!... V této sekularizované době, kdy mnoho našich současníků myslí a žije, jako by žádný Bůh neexistoval, nebo jsou zlákáni takovými formami náboženství, které se vymykají zdravému rozumu, jste to právě vy, drazí mladí přátelé, kdo musíte znovu dát najevo, že víra je osobním rozhodnutím, které postihuje celý váš život. Ať je evangelium rádcem a kritériem všech vašich životních plánů a rozhodnutí! Pak se stanete misionáři vším, co děláte a říkáte, a ať pracujete a žijete kdekoli, budete znamením Boží lásky, důvěryhodnými svědky milující přítomnosti Krista. Vždy mějte na paměti: „Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,“ (Mt 5,15)!
 • Poselství papeže Františka k setkání skautů v Normandii (aktualita) - „Celé generace vděčí skautské pedagogice za svůj růst..."
 • Proč Bůh dopouští smrt nevinného? (tematický text) -  Náhle zazvonil telefon a hlas na druhém konci mi sdělil, že našeho pětiletého syna Craiga přejelo auto.
 • Tomáš Kosaki Hikotaro - japonský mučedník (tematický text) - Ve Vatikánu je dodnes uchován dopis, který své matce napsal čtrnáctiletý japonský chlapec v roce 1593 před cestou ke své mučednické smrti...
 • Vždycky budeme potkávat překážky (článek) - Jděte proti proudu, prospívá to srdci! Chce to odvahu, ale On nám ji dává!  Vsaďte na velké ideály, na velké věci. My křesťané nejsme vyvoleni Pánem kvůli drobnostem. Jděte vždycky dál, k velkým věcem. Dejte život velkým ideálům.
 • Z dopisu před smrtí: Jsem ještě naživu v této krajině mrtvých... (Alois Gonzaga) (článek) - "Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha v zemi živých. Doufal jsem, že v tuto chvíli už budu mít onu cestu za sebou. Musíte se, drahá máti, velice radovat, neboť Bůh mě volá do pravé radosti a ubezpečuje mě, že ji nikdy neztratím...."
 • Zlo nemá v dějinách poslední slovo, píše papež komunitě Taizé (aktualita) - Vatikán/Riga. „Dávejte najevo slovy i skutky, že zlo nemá v dějinách poslední slovo“. S touto výzvou se papež František obrací na účastníky pouti důvěry na zemi, které komunita Taizé v těchto dnech (28.12.2016-1.1.2017) pozvala do hlavního města Lotyšska.
 • Co takhle letos prožít Velikonoce trochu jinak?! (aktualita) - Ahoj! Co takhle prožít letošní Velikonoce trochu jinak? Je ti 16 - 30 let? Pojeď s námi do Altöttingu a prožij je ve společenství mladých lidí z různých koutů Evropy. Čekají tam na Tebe různé impulzy, liturgie, hudba, workshopy, chvály, adorace, koncert, nová přátelství a mnoho dalšího! Tak neváhej a vezmi i své kamarády. Přihláška a více informací na: http://mladi.emmanuel.cz/
 • Kázání kardinála Vlka k mládeži - video (Krakow 2016) (článek) - Promluva kardinála Miloslava Vlka k české výpravě na světovém setkání mládeže v Krakově, srpen 2016. 
 • Letní mezinárodní fórum mladých 3.-8. srpna 2012 v Altöttingu (Německo) (aktualita) - Ahoj, slyšel jsi už o Letním mezinárodním fóru mladých v Altöttingu? Jde o šest dní nadupaných radostí, nadějí, časem na modlitbu, hudbou, zábavou, ale hlavně mladýma z různých koutů světa.
 • Miluje kočka myš? Požitkářská láska - lékař vypráví (tematický text) - Do mé ordinace přivedl mladý muž svou dvacetiletou kvetoucí a půvabnou, ale těžce nervově nemocnou manželku. Stěžoval si, že se mu jeho žena úplně odcizila, celý den jen nečinně sedí a jen tak hloubá.
 • Modlitba argentinských nocí (kniha) - Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.
 • Můj duchovní život je primitivní (článek) - rozhovor s kapucínem, bratrem Radkem Navrátilem
 • Pojeď na setkání mládeže - o prodlouženém víkendu 30. 1. - 1. 2. 2015 (aktualita) - do Nitry na 20. ročník setkání "On je živý!"
 • Pololetní prázdniny - setkání mládeže (aktualita) - Ahoj! Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání On Je Živý , které se uskuteční v Nitře na Slovensku v době pololetních prázdnin (31.1. - 2.2.2014). (link na vira.cz)
 • Poselství Svatého otce pro účastníky CSM ve Žďáře nad Sázavou (aktualita) - Otec kardinál Dominik Duka, OP obdržel 10. srpna 2012 prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze poselství Svatého otce pro účastníky pátého Celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou.
 • Postní duchovní obnova pro dívky v Doksanech (aktualita) - Zveme vás na postní duchovní obnovu pro dívky od 17 do 30 let ve dnech 8. – 10. března 2013. Obnovou doprovází P. Zdík Jordánek OPraem.
 • Promluvy papeže k mládeži - nová kniha ´Jste nadějí církve´ (aktualita) -
 • Příběh jednoho obilného zrnka (tematický text) - Následující texty nám nabídli přátelé ze Slovenska. Jsou použitelné pro jakýkoliv typ liturgických a modlitebních akcí s mládeží, především během prázdninových akcí.  
 • Rio in Czestochowa (aktualita) - European Youth Forum 2013 se tentokrát uskuteční v Čenstochové – v Polsku. Pořádá se v půlce prázdnin paralelně se světovými dny mládeže v Rio de Janeiru, pro mladé ve věku 16 – 30 let. Mluvit se bude anglicko – polsky a překlad bude zajištěn.
 • Sekce pro mládež ČBK zve na Studijně-formační kurz (aktualita) - Cílem kurzu, který založila v roce 2000 ČBK, je prohloubení odbornosti v diecézní pastoraci mládeže.
 • Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže (SKAM) (aktualita) - Praha 20.–21. 6. 2014. Přihlašovat se lze již nyní.
 • Setkání vysokoškoláků na Velehradě (aktualita) - Studenstký Velehrad / 7. - 11. května 2014 / Téma: "LIMITY - Poznej. Přijmi. Překonej."
 • Sportovní akce pro mladé lidi (18.6.2016) (aktualita) - Potkáváš se rád s mladými lidmi? Plánuješ prožít konec školního roku aktivně? Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? ... Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná 18.6.2016 ve sportovním areálu ZŠ Dolní Počernice. Přihlašování od 4. dubna do 31. května. Čím dříve, tím lépe!
 • Studentský Velehrad 4. - 8. 5. 2012: „Cestou služby – Následuj Ho“ (aktualita) - Už po jedenácté se sejde několik stovek mladých lidí z celé republiky na Velehrad,
 • Svatý Pankrác (svátek 12.5.) (aktualita) - Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304
 • Tip pro mládež na prázdniny (aktualita) - Přidej se k nám na letní fórum mládeže 15.-20.7.2014
 • Týden modliteb za mládež od 25. 3 do 1. 4. 2012 (aktualita) - V celé ČR bude probíhat od 25. 3 do 1. 4. 2012 Týden modliteb za mládež, který vyvrcholí připomenutím 27. světového dne mládeže na Květnou neděli.
 • Velikonoce pro mládež (aktualita) - V německém poutním místě Altöttingu 2. - 6. dubna. Bus z Brna...
 • Velikonoce pro mládež v Německu (aktualita) - Mladí z komunity Emmanuel zvou ke společnému prožití Velikonoc do německého Altöttingu.
 • Vyhýbejte se průměrnosti a konformismu (článek) - "Milí mladí lidé, ať vás neuspokojuje nic, co zaostává za nejvyššími ideály! Nenechte se odradit těmi, kteří se po zklamání životem stali hluchými k nejhlubším a opravdovým touhám svého srdce! Uděláte dobře, když ... si zachováte velkou touhu po Pánu, budete se tak moci vyhnout průměrnosti a konformismu, které jsou v naší společnosti tak rozšířeny."

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.9.

Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6: Těžko soudit, nakolik byl výnos perského krále Kýra veden zbožností a nakolik vypočítavostí. V 80. letech minulého století jsme byli svědky podobně osvobozujícího procesu z rozhodnutí představitele jisté velmoci. Dovedeme si představit jásot Izraele ze získané svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku