Víra je jako pochodeň, kterou je potřeba často přikládat k plameni Ducha svatého, - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Velikonoční triduum

Velikonoční třídení

 • Jak prožít Velikonoce? (článek) - Velikonocemi můžeme projít, aniž se   setkáme  s Kristem ...
 • Průvodce Velikonocemi (článek) - Myšlenky současného poutníka po Ježíšových stopách, průvodce jednotlivými dny Velikonoc.
 • Průvodce Velikonocemi - polotovar (Podle K. Richtera, J. Bradáče a dalších) (tematický text) - Týden od Květné neděle do neděle velikonoční je Velkým nebo též svatým týdnem. Charakteristika jednotlivých dní.
 • Velikonoce – přežít, nebo prožít? Prezentace k přednášce (AO) (článek) - Prezentace k přednášce Doc. Aleše Opatrného stručně shrnuje průběh doby postní, velikonočního tridua a doby velikonoční s důrazem na slavení liturgie velikonočních svátků. Zvláštní pozornost je věnována velikonoční vigilii svaté noci.
 • Velikonoce v pekle (článek) - Velikonoce v pekle  zajateckého tábora Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. 
 • Zelený čtvrtek /Jan 13,1-15/ (kázání)
 • Žehnám tě, tvore vodo (článek) - Bílá sobota, jediný den bez liturgie, kříže zakryty, tma prvopočátečního chaosu. Dnes bude znovu stvořen svět. Hluboko po západu slunce se zapaluje před kostelem oheň, zapalujeme ho posvátným křesáním nebo třením dřev, je posvěcen paškál a modlitba přináší první temně opojný závan tajemna.
 • GOLGOTA (článek) - Myšlenky současného poutníka po Ježíšových stopách, průvodce jednotlivými dny Velikonoc S velkým úsilím a pomocí mých drahých přátel jsem se konečně vydrápal na Golgotu. Je to nevelký pahorek, který je dnes upraven na dvoulodní kostel.
 • Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení (rozjímání) (Bruno Forte) (tematický text) - Ježíšova smrt je vpravdě smrtí smrti, protože na dřevě prokletí visí Syn Boží, který se vydal smrti, aby nám daroval život. V tichu Bílé soboty dosáhl samého dna vítězství smrti a pohltil je.
 • Kristův kříži, symbole božské lásky a lidské nespravedlnosti (papež František) (tematický text) - Modlitba papeže Františka na Valký Pátek 2016 Kristův kříži, symbole božské lásky a lidské nespravedlnosti, ikono svrchované oběti lásky a extrémně hloupého sobectví, nástroji smrti a cesto ke vzkříšení. Znamení poslušnosti a embléme zrady, popravčí nástroji pronásledování a prapore vítězství. /.../ Kristův kříži, nauč nás, že úsvit je silnější než temnota noci.
 • Myšlenky současného poutníka po Ježíšových stopách, průvodce jednotlivými dny Velikonoc /dle F. Hobizala/ (tematický text)
 • Násilí, krev a smrt nemají poslední slovo (Jan Pavel II.) 2003 (tematický text) -  Tajemství Velikonoc, tajemství Kříže a Vzkříšení nás však ujišťuje, že nenávist, násilí, krev a smrt nemají poslední slovo v lidských záležitostech. Definitivní vítězství je Kristovo a od Něho musíme znovu začínat, chceme-li budovat pro všechny budoucnost autentického míru, spravedlnosti a solidarity.
 • Novota nás často vystraší / Homilie papeže Františka z Velikonoční vigilie 30.3.2013 (tematický text) - Ve svém životě máme strach z Božích překvapení! On nás stále překvapuje! Pán je takový.  ... neuzavírejme se před novotou, kterou chce Bůh vnést do našeho života! Často jsme unavení, zklamaní, sklíčení, napadá nás, že to nezvládneme. Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme důvěru, nikdy se nevzdávejme. Neexistují situace, které by Bůh nemohl změnit, a není hříchu, který by nemohl odpustit, pokud se Mu otevřeme. ...
 • Oheň a světlo o Velikonocích (článek) - Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.
 • Velikonoce - triduum (kategorie kázání)
 • Velký pátek - přímluvy (kázání) - Starobylé přímluvy, které pocházejí z prvních dob křesťanství. Společně v nich prosíme za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Kristus zemřel za všech lidi i za ty, kdo ho neznají.
 • Zelený čtvrtek - mše se svěcením olejů / Kristus - pramen kněžské služby (J.Meisner) (kázání) - Kristus - pramen kněžské služby
 • Zelený čtvrtek / Stůl slova / Rozbor biblických textů - Aleš Opatrný (kázání) - Eucharistie má být večeří, kterou, obrazně řečeno, také máme jíst s přepásanými bedry a holí v ruce: jíst totiž připraveni na cestu.
 • Zmrtvýchvstání Páně - Anselm Grün (kázání) - Ve všech velikonočních evangeliích to jsou ženy, kdo spěchá ke hrobu a setkává se se Vzkříšeným. To byla jistě výzva pro mužskou církev. Lukášova poznámka ukazuje skepsi mužů vůči zprávám žen.
 • Zmrtvýchvstání Páně - vigilie / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Celá západní kultura se už dlouho snaží, aby ve vědomí člověka byla jeho vlastní smrt co nejvíce oddálena, ne-li přímo popřena.
 • (2.) Smrt a vzkříšení Páně (kapitola z knihy) - Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.
 • 1/ Zelený čtvrtek – komentář k večerní liturgii (tematický text)
 • 1/ Zelený čtvrtek – komentář k večerní liturgii 2 (tematický text)
 • 2002 /průvodce Velikonocemi dle F. Hobizala/ (tematický text) - MYŠLENKY SOUČASNÉHO POUTNÍKA PO JEŽÍŠOVÝCH STOPÁCH…
 • 27. Ježíšova poslední večeře - v co věří křesťané (kapitola z knihy) - eucharistie (= poděkování adresované Bohu)
 • AGONIE V GETSEMANE (článek) - Myšlenky současného poutníka po Ježíšových stopách, průvodce jednotlivými dny Velikonoc Po polední pauze jdeme do nádherné baziliky v Getsemanech. Procházíme zahradou starých oliv, z nichž aspoň tři možná pamatují krvavý pot Spasitelův. V bazilice je přítmí a nádherně. Zatímco venku je žár, tady je chládek, klid a ticho. Máme tu každý pro sebe asi patnáct minut.
 • Biblické čtení Zeleného čtvrtku (tematický text)
 • Biblické texty Velikonoc (tematický text)
 • Carlo Carretto - Několik (velikonočních) zamyšlení (tematický text) - Odvrátím-li se od života, který je Bůh, odvrátím-li se od pravdy, kterou je Bůh, odvrátím-li se od lásky, která je Bůh, potom se odvrátím od Boha a vstoupím do „neživota“, do temnot a do nenávisti.  
 • Co vlastně znamená kříž? (článek) - Kříž je nejznámější symbol křesťanství. Co ale vlastně znamená kříž?
 • Doba postní - shrnující pohled (z knihy Lectio divina) (tematický text) - Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami a neustálou obnovou lidí i institucí. Uprostřed těchto překotných změn, jak nám je vnucuje dnešní svět, však zjišťujeme, že potřebujeme hlubší, mnohem trvanlivější proměnu, která by se dotkla nás samých a našeho vnímání, smýšlení a jednání.
 • Ježíšova smrt - v co věří křesťané (28.) (kapitola z knihy) - Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou.
 • Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení (Bruno Forte) (tematický text) - Ježíšova smrt je vpravdě smrtí smrti, protože na dřevě prokletí visí Syn Boží, který se vydal smrti, aby nám daroval život. V tichu Bílé soboty dosáhl samého dna vítězství smrti a pohltil je.
 • Kristus je náš pokoj / Velký pátek / Raniero Cantalamessa (kázání) - "Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství," zpíval kdysi John Lennon. (John Lennon - Imagine) Proč se máme snažit "představovat si" něco, co jsme měli do nedávna na očích? Svět bez ráje a pekla, bez náboženství a bez vlasti, bez soukromého vlastnictví, kde se vtloukalo lidem do hlavy, aby žili jen pro to, co je zde na zemi. Což to nejsou společnosti, jaké všemožně uskutečňovaly totalitní řežimy? Sen tedy není nový, ale probuzení z něho bylo otřesné.
 • Materiály k (dlouhodobé) přípravě dětí k 1.svatému přijímání (tematický text)
 • Osvědčené velikonoční misálky pro děti (aktualita) - Osvědčené Velikonoční misálky, které se léta používaly ve farnosti Praha – Stodůlky, vyšly konečně i tiskem.
 • Pašije dle Jana - i ke stažení (zpracoval a poskytl P. Jan Randa) (tematický text) - Pašije (z latiny passiones = utrpení) je biblické vyprávění o velikonočním utrpení Ježíše Krista. Čtou se při bohoslužbách na Květnou neděli a na Velký pátek. Na této stránce naleznete pašije podle Jana.
 • Poslední večeře Páně a naše eucharistické společenství /K. Rahner/ (tematický text) - Naše eucharistická obětní hostina je v pravém (ovšem přesně a správně chápaném) smyslu ústřední událostí života církve. V ní se Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání v našem středu stávají svátostně uchopitelnou přítomností a chtějí nás ve svátostném znamení vtáhnout do své skutečnosti
 • Postmoderní zacházení s náboženskými symboly, (článek) - aneb trnová koruna nad pražským Rudolfinem. Neonová trnová koruna nad pražským Rudolfinem označovala už dlouho před velikonocemi místo, kde probíhala fotografická výstava s názvem INRI. Na mnoha místech se v Praze objevil také reklamní plakát výstavy s křížem, na kterém nevisí Ježíš, ale leží nedospělá dívka.
 • Průvodce po jednotlivých dnech Velikonoc (r. 2001) (tematický text) - Pán se rozhodl, že kvůli nám sám předem půjde naší cestou. Zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, abychom i my s důvěrou očekávali, že se dostaneme tam, kam nás předešel on sám...
 • Slavení Velikonoc není jen vzpomínkou ... (Miloslav kardinál Vlk) (článek) - Když jsem před čtyřiceti lety studoval dokumenty II. vatikánského koncilu, zaujala mě v liturgické konstituci jedna úžasná věta: “Když (církev) slaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím bohatství mocných činů… takže je neustále v jistém smyslu zpřítomňuje, aby se s nimi věřící setkávali…“ (SC 102).
 • SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ / PŘÍMLUVY (kázání) - Naplněni pravou velikonoční radostí vzývejme Krista oslaveného.
 • Svatý týden - kratičký průvodce (tematický text) - Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
 • Svatý týden - krátký průvodce 2 (tematický text)
 • Úvod do velikonočního tridua (Vojtěch Kodet - k poslechu na MP3) (aktualita) - Velikonoce nejsou jen připomínkou toho, co kdysi Ježíš prožil, ale jsou něčím, co jsme pozváni PROŽÍT i my. Záznam přednášky pronesené P. Vojtěchem Kodetem 27. března 2013 na setkání Akademie nejen pro seniory v Pastoračním středisku v Praze. (odkaz na web vojtechkodet.cz)
 • Velkopáteční mikrokázání (Pavel Konzbul) (kázání) - Jaké jsou dvě možné reakce lidstva na Kristovo ukřižování nacházíme na samotné Kalvárii. Jeden z ukřižovaných lotrů se posmívá Ježíšově bezmoci. Druhý podstoupil riziko víry a požádal ho: „Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Kříž definuje Boha jako toho, kdo byl ochoten vzdát se moci ve prospěch lásky.
 • Velkopáteční obřady stručný komentář litugie (tematický text) - Dne si připomínáme Umučení Pána Ježíše. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností, neboť kříž pro nás znamená vykoupení.
 • Velký pátek / komentář biblických textů Stůl slova / Aleš Opatrný (kázání) - Skutečným centrem dnešní liturgie je kříž (nikoli Boží hrob). Kříž je totiž symbolem zástupného utrpení, viditelné znamení smrti, která byla za nás. V Ježíši jsou tedy ukřižovány naše hříchy a jím jsou převzaty naše bolesti.
 • Velký pátek / komentář biblických textů Stůl slova / Aleš Opatrný (kázání) - Touha Ježíšových současníků po Mesiáši byla veliká. Touha dnešních lidí po záchraně, po jistotě, po odstranění smyslu postrádajích neštěstí je stejná.
 • Velký pátek / Noc kříže / Tomáš Halík (kázání) - Evangelista Jan ukazuje smrt a vzkříšení jako jednu skutečnost, viděnou z dvojí perspektivy. Kříž je zrcadlo, nastavené světu. ... Všechny „mocnosti světa" nastoupí postupně na scénu pašijového dramatu. ... Dějiny neskončily odpolednem Velkého pátku. Cesta vede dál.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.9.

1 Tim 3,1-13; Lk 7,11-17

Komentář k Lk 7,11-17: Radost maminky z uzdravení jejího jediného syna musela být nepředstavitelná. Kéž se i já dovedu radovat z Ježíšových mocných činů, které nejsou třeba tak nápadné…

Zdroj: Nedělní liturgie

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.

Modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

(5.9.2017) "Fatimské" zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984