Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

mše svatá, bohoslužba

 • Jak prožívat mši plněji (článek) - Rád bych vám nabídl několik nápadů, které by nám měly pomoct prožívat mši plněji. Je to výsledek mnohaletého hledání, při kterém jsem vyzkoušel spoustu jiných možností, které k ničemu nevedly.
 • Mše svatá (KGI) (tematický text) - Sám se mohu modlit lépe…?  
 • Slavení eucharistie a neděle (Sv. Justin 2. stol.) (tematický text) - V den, kterému se říká den Slunce (tj. v neděli), se všichni, ať přebývají ve městech nebo na venkově, shromažďují na jednom místě. ... Toto shromáždění konáme všichni společně v den Slunce předně proto, že je to den, v němž Bůh změnil tmu a beztvarou hmotu a stvořil svět, a dále proto, že v tento den vstal náš spasitel Ježíš Kristus z mrtvých.
 • 3. BOHOSLUŽBA - Dvě závěti (tematický text) - Stalo se to před několika lety ve Frankfurtu. Zemřel jeden velmi bohatý muž. Neměl žádné blízké příbuzné. Každý byl zvědavý, kdo teď zdědí jeho miliony.
 • 36. Ježíš nás zve na hostinu (kapitola z knihy) - Eucharistie umožňuje pokřtěným nejhlubší spojení s Ježíšem v jejich nitru.
 • Co je mše a její části (Petr Šabaka) (tematický text) - Něco z mešní liturgie. Co je eucharistie, části mše.
 • Co mi vadí na katolické mši (článek) - Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“
 • Dobrovolně na smrt - židovský odboj za války (tematický text) - Bylo to za druhé světové války. Po celé Evropě byli štváni, odvlékáni a zabíjeni Židé.  Židovští účastníci odboje se zoufale snažili osvobodit své bratry. 
 • Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři (článek) - Slavnou Sibiř jsem poprvé spatřil z paluby parníku Stalin. V dálce za blízkým břehem se rýsovala skupina baráků, obklopených černým kotoučem ostnatého drátu.
 • Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (článek) - Život nás někdy zraní a my přicházíme smutní do svých „Emauz“ a obracíme se zády k Božímu plánu. 
 • Kázání svatého Františka (tematický text) - Jednou v sobotu navštívil mladý kněz svatého Františka, u kterého hledal radu a pomoc pro své nedělní kázání.
 • Komentář k jednotlivým posvátným znamením při mši svaté (tematický text) - Komentář k jednotlivým posvátným znamením při mši svaté. / podle knížky:"Posvátná znamení" R. Guardini /
 • Moje první mše v komunistickém vězení (článek) - Tábor Nikolaj, kam mě přidělili (1954), se rozprostíral na hřebenech Krušných hor. Na krásu a pokoj přírody rušivě působily dřevěné baráky tábora obtočeného dvěma vysokými ploty z ostnatého drátu. Na každém ze čtyř rohů strážné věže s kulometnými hnízdy.
 • Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů (článek) - Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhli kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli a postavili jsme se do půlkruhu...
 • Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání... (článek) - Na začátku slavení eucharistie - po znamení kříže - pokračuje slavení eucharistie vzájemným pozdravem kněze a věřících. V pozdravu  „Pán s vámi“  nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o vyznání víry, že Pán je stále s námi a bude s námi až do skonání věků: on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená „Bůh s námi“
 • Patrick Reilly – mše v čínském vězení (tematický text) - V knize Dálný východ píše  kolumbijský  misionář  otec  Patrick  Reilly  o tom, co prožil v komunistické Číně v  prosinci  roku 1988. 
 • Přinášíš-li svůj dar (tematický text) - Paní kostelnice v neděli čekala na pana faráře v zákristii, odevzdala mu klíče od kostela a prohlásila: "Když jste mi toto udělal, vzdávám se služby!"  
 • Vánoce v komunistickém kriminále (článek) - Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho každodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.
 • Vysvětlení částí mše (Petr Šabaka) (tematický text) - Na následujících stránkách se můžete seznámit s průběhem, smyslem a postojích obřadu svátosti eucharistie. (Text byl publikován ve Zpravodaji Pardubické farnosti v roce 2005.)
 • Ježíš nemohl prožít všechny situace lidského života (P. Raniero Cantalamessa) (tematický text) - Ježíš je v eucharistii s námi stále spojený a prožívá všechny naše životní situace s námi...
 • Kostel nemá být místem smutku! (článek) - Jednou jsme na Hromnice světili svíčky. Při mši svaté za mnou až k ambonu přišla malá holčička a nahlas řekla: „Chtěla bych něco dobrého, sladkého.“ Když jsem to dítě pozoroval, myslel jsem na ty, kteří takovou odvahu nemají. Myslel jsem na ty, kteří jdou do kostela jaksi jen tak, ale pro nic si nejdou, nic nechtějí.
 • Mše svatá – česky i latinsky (tematický text)
 • Můžeme Pána Ježíše vykakat? (tematický text) - Kryštof si stavěl z Lega a usilovně při tom o něčem přemýšlel. Nakonec vzhlédl a zeptal se: „Babičko, když sníme Pána Ježíše, to ho potom zase vykakáme?“  
 • Pozdravení pokoje - eucharistie (tematický text) - Zastupoval jsem nemocného kněze v jedné farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. 
 • To není Pán Ježíš (tematický text) - Můj malý vnuk Kryštof j ednou, právě v okamžiku, kdy po slovech kněze „Toto je moje tělo, které se za vás vydává“, nastalo v celém kostele hluboké ticho, zaječel nahlas svůj protest: „To není 'moje tělo', to není Pán Ježíš!“
 • Už mě na tomto světě nic netěší... (článek) - Když se blížil den, kdy měla  [sv. Monika] odejít z tohoto světa, stalo se tvým skrytým řízením, že jsme já a ona byli sami, opřeni o okno. Bylo to v Ostii, kde jsme se, vzdáleni vší vřavy, po dlouhé namáhavé cestě zotavovali před odplutím. Rozmlouvali jsme tehdy velmi srdečně.
 • Vánoční mše v kriminále padesátých let (tematický text) - Opět vánoce (1955), druhé v kriminále. Předcházelo jim předvánoční období smutku a depresí, nejkritičtější období lidí odloučených od domova.
 • 32. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání)
 • Jakou hudbu hrát v kostele? Durová ani molová tónina není znakem duchovnosti (článek) - V otázce "Jakou hudbu hrát v kostele" lze vnímat především ono všudypřítomné napětí mezi hudbou vážnou a populární. Už jen definice pojmů vážná a populární hudba je dosti složitým muzikologickým problémem a není možné jej jednoduše objasnit. To však ani není cílem tohoto příspěvku.
 • Kázání o evangeliu (tematický text) - Mladý kaplan nedávno přestoupil do mnohem kultivovanější farnosti, a tak navštívil jednoho starého kněze, aby ho požádalo radu.
 • Latinská mše ? (článek) - K apoštolskému listu papeže Benedikta XVI. vydaného motu proprio Summorum pontificum, který rozšiřuje možnosti užívání předkoncilní liturgických knih (misálu i textů k udílení svátostí), bylo možné číst v našich novinách většinou nezasvěcené komentáře, nebo zmatené zprávy. Vrchol nepochopení asi představuje zpráva, otištěná v jednom krajském denníku, kde se tvrdí, že se kostely vyprázdní, protože faráři budou muset teď kázat latinsky! Kromě zmatených zpráv jsme také narazili na příkré kritiky papežova činu a na druhé straně na pochvalné pokyvování hlavou ve stylu: „Už je to tady, vždyť jsme to říkali!“
 • Liturgické úkony (Petr Šabaka) (tematický text) - Zamyšlení k některým liturgickým úkonům, které konáme během mše.
 • Mše svatá (soubor tematických textů)
 • O mši svaté (tematický text)
 • PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ (tematický text)
 • Poslušnost k církvi - zkouška pravosti (tematický text) - Jednou mne zavolali, abych rozlišil případ ženy, která o sobě tvrdila, že je B oží ženou. Tato  žena  odevzdávala lidem poselství a pomáhala jim prostřednictvím automatického písma. Byl jsem si více než jist, že tato věc nepochází od Boha.
 • Různé (tematický text)
 • Vánoční bohoslužby v médiích (aktualita) - Přehled přímých přenosů bohoslužeb od 19. do 26. prosince 2016. (odkaz na cirkev.cz)
 • Vánoční mše v kriminále padesátých let (článek) - Podrobnou zprávu o tom, jak jsme prožili vánoce (1955 v kriminále), jsem popsal v motáku domů: "Na vánoce jsem se těšil a dobře jsem se na ně připravoval. Naši kněží (redemptorista Krajčík, dominikán Zemek, křižovník Šebesta a salesián Szabados) měli plné ruce práce, vyslechli desítky zpovědí. Na Štědrý den, z bezpečnostních důvodů už odpoledne - výjimečně se nefáralo - se na čtyřech světnicích zúčastnili "půlnoční" mše desítky muklů.
 • Vteřinová zbožnost (tematický text) - Už dávno jsem si všimla u dětí něčeho, čemu říkám „vteřinová zbožnost“. Nejčastěji je to vidět v kostele...
 • Význam a struktura mše svaté (tematický text)
 • Žena a její modlitba Otče náš (tematický text) - Jeden kněz si všiml, že žena, kterou si pamatoval z nedělních mší, je během celé mše hluboce ponořená do modlitby. Rozhodl se poučit z její zkušenosti a při jedné příležitosti se jí zeptal, jak si rozvrhuje modlitební čas a jakým způsobem se modlí. 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.9.

Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6: Těžko soudit, nakolik byl výnos perského krále Kýra veden zbožností a nakolik vypočítavostí. V 80. letech minulého století jsme byli svědky podobně osvobozujícího procesu z rozhodnutí představitele jisté velmoci. Dovedeme si představit jásot Izraele ze získané svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku