13.6.2016, 10:02

Dnešní tvář teologických fakult je jiná

Dávno pryč jsou doby, kdy studium na teologické fakultě bylo možné jen pro kandidáty kněžství. Přesto si to řada lidí myslí i teď. Dnešní tvář teologických fakult je ale jiná.

Například pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí vzdělání v oblasti teologie a v dalších souvisejících oblastech a to jak v denním tak v kombinovaném (tzv. dálkovém) studiu. Kromě oborů Teologie a Teologických nauk je to Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Nabízí se tak možnost poznání teologie i kořenů kultury, v níž žijeme. Je také možné doplnění různých typů vzdělání (medicína, právo, společenské vědy) o křesťanskou etickou dimenzi (Aplikovaní etika) nebo je možné poznání základů teologie a katolické sociální nauky (Teologické nauky) v kombinovaném studiu. Absolventy fakulty dnes nejsou jen kněží a jáhni, ale muži a ženy, které nacházíme v oblasti kultury, zdravotnictví, sdělovacích prostředků nebo i bezpečnostních složek. A pokud jde o aktivní křesťany - při „náboženské analfabetismu“ (to je konstatování stavu, nikoliv urážka), který v naší zemi převážně vládne, je solidní studium také úkolem pro ty, kteří svou víru nechtějí žít jen pro vlastní uspokojení, ale myslí i na prospěch druhých.   

Přihlášky ke studiu

Je dobré se seznámit podrobněji s nabízenými obory a s podmínkami studia. Vše lze nalézt na stránkách Katolické teologické fakulty UK http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1413.html. A pro případné zájemce není ještě pozdě, protože v druhém kole se přihlášky ke studiu, začínajícím v akademickém roce 2016/2017, přijímají do 22. července.       

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.2.

Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

Komentář k Mt 5,20-26: Často nás jde k oltáři tak málo… Není to právě tím, že se nedovedeme s druhými smířit, a tak raději zůsteneme doma?

Zdroj: Nedělní liturgie

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2018) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice...

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

Přijímací řízení KTF - do konce února
(20. 2. 2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí? Anebo Vaši potomci...

Když děti nepřicházejí

Když děti nepřicházejí
(20. 2. 2018) Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu...