Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

13.6.2016, 10:02

Dnešní tvář teologických fakult je jiná

Například pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí vzdělání v oblasti teologie a v dalších souvisejících oblastech a to jak v denním tak v kombinovaném (tzv. dálkovém) studiu. Kromě oborů Teologie a Teologických nauk je to Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Nabízí se tak možnost poznání teologie i kořenů kultury, v níž žijeme. Je také možné doplnění různých typů vzdělání (medicína, právo, společenské vědy) o křesťanskou etickou dimenzi (Aplikovaní etika) nebo je možné poznání základů teologie a katolické sociální nauky (Teologické nauky) v kombinovaném studiu. Absolventy fakulty dnes nejsou jen kněží a jáhni, ale muži a ženy, které nacházíme v oblasti kultury, zdravotnictví, sdělovacích prostředků nebo i bezpečnostních složek. A pokud jde o aktivní křesťany - při „náboženské analfabetismu“ (to je konstatování stavu, nikoliv urážka), který v naší zemi převážně vládne, je solidní studium také úkolem pro ty, kteří svou víru nechtějí žít jen pro vlastní uspokojení, ale myslí i na prospěch druhých.   

Přihlášky ke studiu

Je dobré se seznámit podrobněji s nabízenými obory a s podmínkami studia. Vše lze nalézt na stránkách Katolické teologické fakulty UK http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1413.html. A pro případné zájemce není ještě pozdě, protože v druhém kole se přihlášky ke studiu, začínajícím v akademickém roce 2016/2017, přijímají do 22. července.       

Čtení z dnešního dne: Středa 22.11.

2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Komentář k 2 Mak 7,1.20-31: Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem pro naše chování v církvi. Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely, ač byly nuceny režimem k rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich dobách klidných.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...