Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

13.6.2016, 10:02

Dnešní tvář teologických fakult je jiná

Dávno pryč jsou doby, kdy studium na teologické fakultě bylo možné jen pro kandidáty kněžství. Přesto si to řada lidí myslí i teď. Dnešní tvář teologických fakult je ale jiná.

Například pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí vzdělání v oblasti teologie a v dalších souvisejících oblastech a to jak v denním tak v kombinovaném (tzv. dálkovém) studiu. Kromě oborů Teologie a Teologických nauk je to Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Nabízí se tak možnost poznání teologie i kořenů kultury, v níž žijeme. Je také možné doplnění různých typů vzdělání (medicína, právo, společenské vědy) o křesťanskou etickou dimenzi (Aplikovaní etika) nebo je možné poznání základů teologie a katolické sociální nauky (Teologické nauky) v kombinovaném studiu. Absolventy fakulty dnes nejsou jen kněží a jáhni, ale muži a ženy, které nacházíme v oblasti kultury, zdravotnictví, sdělovacích prostředků nebo i bezpečnostních složek. A pokud jde o aktivní křesťany - při „náboženské analfabetismu“ (to je konstatování stavu, nikoliv urážka), který v naší zemi převážně vládne, je solidní studium také úkolem pro ty, kteří svou víru nechtějí žít jen pro vlastní uspokojení, ale myslí i na prospěch druhých.   

Přihlášky ke studiu

Je dobré se seznámit podrobněji s nabízenými obory a s podmínkami studia. Vše lze nalézt na stránkách Katolické teologické fakulty UK http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1413.html. A pro případné zájemce není ještě pozdě, protože v druhém kole se přihlášky ke studiu, začínajícím v akademickém roce 2016/2017, přijímají do 22. července.       

Čtení z dnešního dne: Středa 20.6.

2 Král 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu je maximálně intimní a důvěrný. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví! Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

(8. 6. 2018) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto...