Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

14.11.2016, 12:38

Konference o evangelizaci se blíží

Hlavními hosty jsou Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, P. Vojtěch Koukal, Maja Schanovsky z Rakouska, P. Pavel Šupol, a další. Sobotní odpolední mši svatou bude sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Akce se koná pod záštitou pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Konference, která je určená široké veřejnosti, napoví, jak v dnešní době hlásat Boží slovo. „Ježíš nás všechny v Písmu vyzývá, abychom šli do světa a hlásali evangelium. V dnešní době, kdy se společnost nachází v krizi hodnot a kostely nejen v naší zemi se vyprazdňují, je třeba hledat možnosti a inspirace, jak s druhými lidmi mluvit o Kristu,“ zve koordinátorka konference Markéta Piknová z nadačního fondu Credo. Součástí programu bude představení různých evangelizačních metod, jako jsou kurzy Alfa, farní evangelizační buňky, apod. a také svědectví. Lze se zúčastnit jen části programu.

Páteční odpoledne povede P. Ondrej Chrvala z Trnavy. „V posledních letech jsme svědky velké proměny evangelizace na Slovensku. Chci svědčit o tom, jak Bůh změnil srdce některých lidí a tím proniká do celé společnosti a mění naše vnímání Boha jako Otce,“ uvádí. Pokračovat bude P. Pavel Šupol s krátkou promluvou o hudbě jako nástroji evangelizace. Program prvního dne zakončí modlitební večer s doprovodem chválové kapely Za Horizont.

V sobotním programu vystoupí Maja Schanovsky z komunity Emmanuel, která bude mluvit o současných výzvách a těžkostech na poli evangelizace. Následovat budou informace a sdílení zkušeností s kurzy Alfa, které jsou rozšířené i v naší zemi. Odpoledne představí P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství systém farních evangelizačních buněk. V 17 hodin bude celebrovat mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Hlavní nedělní přednášející je Kateřina Lachmanová. Promluví o přímluvné modlitbě a její důležitosti v evangelizaci a v našem životě vůbec. „Evangelizace je bezzubá a neplodná, není-li předcházena a doprovázena intenzivní přímluvnou modlitbou. A chceme-li evangelizovat v oblastech zatížených historickým zlem, velký význam má i zástupná kající modlitba,“ uvádí. Nedělní program bude zakončen mší svatou v poledne.

Účastníci mohou využít nabídky stravování a hlídání dětí. Kněží a řeholní osoby mají účast zdarma. Každodenní program doplní modlitební večery, svátost smíření, nabídka kvalitní křesťanské literatury. Pořadatelé zajistili hned několik možností levného ubytování. Všechny informace jsou na  internetových stránkách www.credonadacnifond.cz, kde se lze na konferenci přihlásit. Mediálními partnery akce jsou Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

Konference se uskuteční v termínu  18. – 20. 11. 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně. Pořadatelem je Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo. Veškeré informace najdete na internetových stránkách www.credonadacnifond.cz.

 

Bc. Markéta Piknová
CREDO nadační fond
Tel.: 725 062 300
e-mail: piknova@credonadacnifond.cz
internet: www.credonadacnifond.cz

P. Vojtěch Koukal
Komunita Blahoslavenství
Tel.: 731 621 280
e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz
internet: www.farnostdolany.cz

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23.11.

1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44

Komentář k 1 Mak 2,15-29: Horlivost pro Hospodina, dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo „povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít na poušť. A odtamtud zachraňovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...