8.9.2014, 11:35

Relikvie sv. faráře arského v České republice

Od 13. září bude relikviář s neporušeným srdcem světce putovat po českých a moravských diecézích. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o světci, do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. Proto je svatý Jan Marie Vianney považován za patrona kněží.

Pouť začne v Želivi, kde se v sobotu 13. září uskuteční diecézní pouť Královéhradecké diecéze, která iniciovala přivezení srdce svatého Faráře z Arsu do České republiky. Den poté - v neděli 14. září se pak mohou věřící zúčastnit pobožnosti s uctěním relikvie v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, odkud se relikvie svatého Jana Marii Vianneye vydá ještě téhož dne na mariánské poutní místo Rokole, kde se právě 14. září koná tradiční pouť. 

Program pouti:

Sobota 13. 9. Želiv – od 10:30 - pouť Královéhradecké diecéze v diecézním Roce povolání

Neděle 14 .9. Hradec Králové – od 9:30 a 14:00 - katedrála Sv. Ducha

Neděle 14. 9. Rokole – od 15.00

Pondělí 15. 9. Plzeň – od 16:30 - katedrála sv. Bartoloměje

Úterý 16. 9. České Budějovice – od 14:00 katedrála sv. Mikuláše

Úterý 16. 9. Tábor-Klokoty – od 18:30 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Středa 17. 9. Liberec – od 17:15 kostel Nalezení sv. Kříže

Čtvrtek 18. 9. Brno – od 16:15 katedrála Sv. Petra a Pavla

Pátek 19. 9. Koclířov – 9:00 – 15:00

Pátek 19. 9. Klášterec nad Orlicí – od 18:30 do neděle 21. 9. dopoledne Duchovní obnova o volbě životního povolání pod vedením kněze z Arsu

Neděle 21. 9. Olomouc – od 10:00 – katedrála sv. Václava

Pondělí 22. 9. Ostrava - Zábřeh - od 17:00 – kostel Sv. Ducha

Úterý 23. 9. Praha – od 17:30 - kostel Panny Marie Sněžné

Putování ostatků bude zakončeno v Praze v úterý 23. září v kostele Panny Marie Sněžné.

  • 14.00 setkání kněží
  • 16.30 rozšířená možnost svátosti smíření
  • 17.30 modlitba růžence
  • 18.00 mše svatá se slavnostním přinesením relikvie
  • po skončení mše uctívání relikvie
  • 19.30 nešpory.

Sv. Jan Maria Vianney

Narodil se 8. května 1786 v obci Dardilly u Lyonu ve Francii. Vyrůstal v době francouzské revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině nebo neveřejným způsobem, číst a psát se začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké farnosti Ecully se připravoval na kněžství a po vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho začal působit jako kaplan. V roce 1818 mu byla svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly proměnit v ohnisko náboženského života. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až do smrti (4. srpna 1859). V roce 1925 byl prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží v duchovní správě. (Převzato z webu www.iencyklopedie.cz)

Dostupná literatura
k tématu 
Jan Maria Vianney:

Farář arský

 
Wilhelm Hünermann

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 249,- Kč   více informací >>

Svědek Boží lásky

Život Jana Marii Vianneye
Anna Penna

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Paulínky
Cena: 118,- Kč   více informací >>

 

Novéna ke svatému Janu Marii Vianneyi

 
Sršeň Pavel

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 39,- Kč   více informací >>

Jan Křtitel Maria Vianney mezi námi

Témata k osobnímu zamyšlení
 

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Refugium
Cena: 25,- Kč   více informací >>

Růženec se svatým Janem Marii Vianeyem

 
 

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 39,- Kč   více informací >>
 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 14.12.

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Komentář k Iz 41,13-20: Příslib právě pro dnešní dobu: neboj se, červíčku, neboj se, ustrašený „starý světadíle“. S vírou, že nás Hospodin drží za ruku, můžeš i ty kráčet.

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(13. 12. 2017) - Vánoce - rejsřík  - Vánoce - dle kategorií - Texty na nástěnky - Vánoce - Vánoce - kázání  A, B, C - Vánočka a...

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha
(12. 12. 2017) Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...