Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

8.9.2014, 11:35

Relikvie sv. faráře arského v České republice

V září bude v České republice přítomna vzácná relikvie srdce sv. faráře arského J. M. Vianneye. Relikvie bude putovat po všech diecézích v doprovodu dvou kněží duchovní správy z Arsu.

Od 13. září bude relikviář s neporušeným srdcem světce putovat po českých a moravských diecézích. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o světci, do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. Proto je svatý Jan Marie Vianney považován za patrona kněží.

Pouť začne v Želivi, kde se v sobotu 13. září uskuteční diecézní pouť Královéhradecké diecéze, která iniciovala přivezení srdce svatého Faráře z Arsu do České republiky. Den poté - v neděli 14. září se pak mohou věřící zúčastnit pobožnosti s uctěním relikvie v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, odkud se relikvie svatého Jana Marii Vianneye vydá ještě téhož dne na mariánské poutní místo Rokole, kde se právě 14. září koná tradiční pouť. 

Program pouti:

Sobota 13. 9. Želiv – od 10:30 - pouť Královéhradecké diecéze v diecézním Roce povolání

Neděle 14 .9. Hradec Králové – od 9:30 a 14:00 - katedrála Sv. Ducha

Neděle 14. 9. Rokole – od 15.00

Pondělí 15. 9. Plzeň – od 16:30 - katedrála sv. Bartoloměje

Úterý 16. 9. České Budějovice – od 14:00 katedrála sv. Mikuláše

Úterý 16. 9. Tábor-Klokoty – od 18:30 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Středa 17. 9. Liberec – od 17:15 kostel Nalezení sv. Kříže

Čtvrtek 18. 9. Brno – od 16:15 katedrála Sv. Petra a Pavla

Pátek 19. 9. Koclířov – 9:00 – 15:00

Pátek 19. 9. Klášterec nad Orlicí – od 18:30 do neděle 21. 9. dopoledne Duchovní obnova o volbě životního povolání pod vedením kněze z Arsu

Neděle 21. 9. Olomouc – od 10:00 – katedrála sv. Václava

Pondělí 22. 9. Ostrava - Zábřeh - od 17:00 – kostel Sv. Ducha

Úterý 23. 9. Praha – od 17:30 - kostel Panny Marie Sněžné

Putování ostatků bude zakončeno v Praze v úterý 23. září v kostele Panny Marie Sněžné.

  • 14.00 setkání kněží
  • 16.30 rozšířená možnost svátosti smíření
  • 17.30 modlitba růžence
  • 18.00 mše svatá se slavnostním přinesením relikvie
  • po skončení mše uctívání relikvie
  • 19.30 nešpory.

Sv. Jan Maria Vianney

Narodil se 8. května 1786 v obci Dardilly u Lyonu ve Francii. Vyrůstal v době francouzské revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině nebo neveřejným způsobem, číst a psát se začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké farnosti Ecully se připravoval na kněžství a po vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho začal působit jako kaplan. V roce 1818 mu byla svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly proměnit v ohnisko náboženského života. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až do smrti (4. srpna 1859). V roce 1925 byl prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží v duchovní správě. (Převzato z webu www.iencyklopedie.cz)

Dostupná literatura
k tématu 
Jan Maria Vianney:

Farář arský

 
Wilhelm Hünermann

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 249,- Kč   více informací >>

Svědek Boží lásky

Život Jana Marii Vianneye
Anna Penna

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Paulínky
Cena: 118,- Kč   více informací >>

 

Novéna ke svatému Janu Marii Vianneyi

 
Sršeň Pavel

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 39,- Kč   více informací >>

Jan Křtitel Maria Vianney mezi námi

Témata k osobnímu zamyšlení
 

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Refugium
Cena: 25,- Kč   více informací >>

Růženec se svatým Janem Marii Vianeyem

 
 

Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 39,- Kč   více informací >>
 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.3.

Jer 20,10-13; Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Navzdory nepřátelství prorok nezanevře na své pronásledovatele. Soud nechává Hospodinu. I v tom spočívá zvěstovatelská úloha proroka: vzít Hospodina za slovo a nešířit nenávist.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...