Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

9.3.2015, 15:21

V Praze se v červnu uskuteční Dny víry. Zapojíte se?

První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie s názvem Dny víry.

Od 29. května do 6. června 2015 se v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční množství kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou primárně určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se ke křesťanským církvím nehlásí. 

„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých kostelích, ale naopak komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se s obyvateli Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní informace o křesťanství i představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil vedoucí organizačního týmu projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt přímo navazuje na Noc kostelů, která vznikla po obdobné městské misii ve Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do našich chrámů, tak chceme poté během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat se s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil P. Němeček. Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko pražského Arcibiskupství, na programu se podílí i mnohé řeholní řády a hnutí či komunity. Dny víry navazují na městské misie, které se v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech (Paříž, Vídeň, Bratislava). 

Program Dnů víry se připravuje po dvou liniích. V centru Prahy se uskuteční tzv. „centrální“ program, který připravuje organizační tým ve spolupráci s komunitami františkánůdominikánů a dalších dobrovolnických skupin.  V rámci tohoto centrálního programu se uskuteční například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, celotýdenní workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy.

Druhá část programu bude „farní“. V těchto týdnech komunikujeme s pražskými farnostmi a sbory a zveme je, aby se do projektu Dnů víry aktivně zapojily. Vnímáme totiž, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce obyvatelům Prahy je nezbytné zapojení co nejvíce pražských farností, sborů a společenství. Je možné ve vaší farnosti připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den nebo večer. Organizační tým Dnů víry je připraven poskytnou pomoc nebo radu při přípravách, zároveň však chceme ponechat dostatek volného prostoru pro vlastní kreativitu. Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly cíleny na lidi, kteří pravidelně do našich kostelů nechodí.

A co lidé, kteří v Praze nebydlí a chtěli by Dny víry podpořit? I to je možné! Lze přijet na víkend či více dní a pomoci organizátorům jako dobrovolníci. Dobrovolnická pomoc je velice různorodá – od pomáhání na infostanech, až po práci v technickém či organizačním zázemí. Již máme takto nahlášených několik skupin i jednotlivců z různých částí České republiky. Druhou – neméně důležitou – možností je podpořit Dny víry pravidelnou modlitbou, nebo finančním darem. Připravujeme také modlitební akci „Adoptuj si svou ulici v Praze“.

Všechny potřebné informace pro vaše zapojení se do Dnů víry naleznete na webových stránkách projektu: http://dnyviry.evangelizace.cz/. Naleznete tam návrh aktivit, které můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také přihlašovací formuláře, skrze které je potřeba váš program nahlásit.

Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry              

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.6.

Sir 48,1-15 (řec. 1-14); Mt 6,7-15

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát již vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...