Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

9.3.2015, 15:21

V Praze se v červnu uskuteční Dny víry. Zapojíte se?

Od 29. května do 6. června 2015 se v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční množství kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou primárně určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se ke křesťanským církvím nehlásí. 

„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých kostelích, ale naopak komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se s obyvateli Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní informace o křesťanství i představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil vedoucí organizačního týmu projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt přímo navazuje na Noc kostelů, která vznikla po obdobné městské misii ve Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do našich chrámů, tak chceme poté během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat se s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil P. Němeček. Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko pražského Arcibiskupství, na programu se podílí i mnohé řeholní řády a hnutí či komunity. Dny víry navazují na městské misie, které se v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech (Paříž, Vídeň, Bratislava). 

Program Dnů víry se připravuje po dvou liniích. V centru Prahy se uskuteční tzv. „centrální“ program, který připravuje organizační tým ve spolupráci s komunitami františkánůdominikánů a dalších dobrovolnických skupin.  V rámci tohoto centrálního programu se uskuteční například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, celotýdenní workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy.

Druhá část programu bude „farní“. V těchto týdnech komunikujeme s pražskými farnostmi a sbory a zveme je, aby se do projektu Dnů víry aktivně zapojily. Vnímáme totiž, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce obyvatelům Prahy je nezbytné zapojení co nejvíce pražských farností, sborů a společenství. Je možné ve vaší farnosti připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den nebo večer. Organizační tým Dnů víry je připraven poskytnou pomoc nebo radu při přípravách, zároveň však chceme ponechat dostatek volného prostoru pro vlastní kreativitu. Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly cíleny na lidi, kteří pravidelně do našich kostelů nechodí.

A co lidé, kteří v Praze nebydlí a chtěli by Dny víry podpořit? I to je možné! Lze přijet na víkend či více dní a pomoci organizátorům jako dobrovolníci. Dobrovolnická pomoc je velice různorodá – od pomáhání na infostanech, až po práci v technickém či organizačním zázemí. Již máme takto nahlášených několik skupin i jednotlivců z různých částí České republiky. Druhou – neméně důležitou – možností je podpořit Dny víry pravidelnou modlitbou, nebo finančním darem. Připravujeme také modlitební akci „Adoptuj si svou ulici v Praze“.

Všechny potřebné informace pro vaše zapojení se do Dnů víry naleznete na webových stránkách projektu: http://dnyviry.evangelizace.cz/. Naleznete tam návrh aktivit, které můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také přihlašovací formuláře, skrze které je potřeba váš program nahlásit.

Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry              

 

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...