9.3.2015, 15:21

V Praze se v červnu uskuteční Dny víry. Zapojíte se?

První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie s názvem Dny víry.

Od 29. května do 6. června 2015 se v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční množství kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou primárně určeny pro lidi, kteří křesťanství neznají, nebo se ke křesťanským církvím nehlásí. 

„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých kostelích, ale naopak komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se s obyvateli Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní informace o křesťanství i představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil vedoucí organizačního týmu projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt přímo navazuje na Noc kostelů, která vznikla po obdobné městské misii ve Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do našich chrámů, tak chceme poté během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat se s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném prostoru,“ upřesnil P. Němeček. Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko pražského Arcibiskupství, na programu se podílí i mnohé řeholní řády a hnutí či komunity. Dny víry navazují na městské misie, které se v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech (Paříž, Vídeň, Bratislava). 

Program Dnů víry se připravuje po dvou liniích. V centru Prahy se uskuteční tzv. „centrální“ program, který připravuje organizační tým ve spolupráci s komunitami františkánůdominikánů a dalších dobrovolnických skupin.  V rámci tohoto centrálního programu se uskuteční například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, celotýdenní workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy.

Druhá část programu bude „farní“. V těchto týdnech komunikujeme s pražskými farnostmi a sbory a zveme je, aby se do projektu Dnů víry aktivně zapojily. Vnímáme totiž, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce obyvatelům Prahy je nezbytné zapojení co nejvíce pražských farností, sborů a společenství. Je možné ve vaší farnosti připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den nebo večer. Organizační tým Dnů víry je připraven poskytnou pomoc nebo radu při přípravách, zároveň však chceme ponechat dostatek volného prostoru pro vlastní kreativitu. Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly cíleny na lidi, kteří pravidelně do našich kostelů nechodí.

A co lidé, kteří v Praze nebydlí a chtěli by Dny víry podpořit? I to je možné! Lze přijet na víkend či více dní a pomoci organizátorům jako dobrovolníci. Dobrovolnická pomoc je velice různorodá – od pomáhání na infostanech, až po práci v technickém či organizačním zázemí. Již máme takto nahlášených několik skupin i jednotlivců z různých částí České republiky. Druhou – neméně důležitou – možností je podpořit Dny víry pravidelnou modlitbou, nebo finančním darem. Připravujeme také modlitební akci „Adoptuj si svou ulici v Praze“.

Všechny potřebné informace pro vaše zapojení se do Dnů víry naleznete na webových stránkách projektu: http://dnyviry.evangelizace.cz/. Naleznete tam návrh aktivit, které můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také přihlašovací formuláře, skrze které je potřeba váš program nahlásit.

Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry              

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.2.

Dt 26,16-19; Mt 5,43-48

Komentář k Mt 5,43-48: Snaha o dokonalost, překračování hranic. To je nabídka přiblížení se k Bohu. Vždyť mám být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2018) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2018) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá...

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2018) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice...

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"